فوت و فن معامله در فارکس

ربات انتخاب دودویی

 1. اگر آرایه تنها یک عنصر داشته باشد، بازگرد زیرا چنین آرایه‌ای مرتب محسوب می‌شود.
 2. آرایه را به طور متوالی دو نیمه تقسیم کن، تا این که دیگر نتوان بیش از آن تقسیم کرد.

الگوریتم های مهم پایتون که باید آنها را بدانید — راهنمای کاربردی

برخی الگوریتم‌های خاص هستند که استفاده زیادی در زمان برنامه‌نویسی دارند. در این راهنما به بررسی چند الگوریتم مهم پایتون که جزء رایج‌ترین انواع این الگوریتم‌ها هستند به همراه مثال می‌پردازیم. این الگوریتم‌ها شامل جستجو، مرتب‌سازی و افزودن/حذف کردن آیتم به لیست پیوندی هستند. ایده‌های پیرامون این مثال‌ها در مورد الگوریتم‌های زیاد دیگری نیز صدق می‌کند. درک این سه مثال و الگوریتم به شما کمک می‌کنند تا اطلاعات خوبی در مورد روش برخورد با مسائل مرتبط با الگوریتم‌های دیگر نیز کسب کنید و در این زمینه اعتماد به نفس داشته باشید.

جستجوی دودویی

«جستجوی دودویی» (Binary Search) یک الگوریتم ضروری جستجو است که روی آرایه‌های مرتب اجرا می‌شود و اندیس یک مقدار را که به دنبالش هستیم بازگشت می‌دهد. این کار به صورت زیر اجرا می‌شود:

 1. نقطه میانی آرایه مرتب را پیدا کنید.
 2. نقطه میانی را با مقدار مورد نظر مقایسه کنید.
 3. اگر نقطه میانی بزرگ‌تر از مقدار مورد نظر باشد، جستجوی باینری در نیمه راست آرایه تکرار می‌شود.
 4. اگر نقطه میانی کوچک‌تر از مقدار مورد جستجو باشد، جستجوی باینری روی نیمه چپ آرایه تکرار می‌شود.
 5. این مراحل را تا زمانی که نقطه میانی برابر با مقدار مورد نظر باشد یا این که بدانیم مقدار مورد جستجو در آرایه وجود ندارد تکرار می‌کنیم.

از روی مراحل فوق مشخص است که راه‌حل ما می‌تواند به صورت «بازگشتی» (recursive) باشد. ما در هر تکرار یک آرایه کوچک‌تر را به متد خود ارسال می‌کنیم تا این که تنها یک مقدار که مورد نظر ما است باقی بماند. بخش‌های دشوار این راه‌حل اندیس‌گذاری صحیح آرایه و ردگیری افست اندیس در هر تکرار است به طوری که بتوان اندیس مقدار مورد جستجو را در آرایه اصلی پیدا کرد. در کد زیر نسخه‌ای از الگوریتم جستجوی دودویی را مشاهده می‌کنید:

جستجوی دودویی پیچیدگی زمانی برابر با (O(logn دارد. می‌دانیم که در این حالت وقتی اندازه آرایه ورودی را دو برابر کنیم، باید یک تکرار بیشتر برای یافتن مقدار مطلوب در الگوریتم خود اضافه کنیم. به همین دلیل است که جستجوی باینری چنین الگوریتم کارآمدی در علوم رایانه محسوب می‌شود.

مرتب‌سازی ادغامی

«مرتب‌سازی ادغامی» (Merge Sort) از روش‌شناسی مشابه «تقسیم و حل» (divide and conquer) برای مرتب‌سازی کارآمد آرایه‌ها بهره می‌گیرد. مراحل زیر در مورد شیوه پیاده‌سازی مرتب‌سازی ادغامی است.

 1. اگر آرایه تنها یک عنصر داشته باشد، بازگرد زیرا چنین آرایه‌ای مرتب محسوب می‌شود.
 2. آرایه را به طور متوالی دو نیمه تقسیم کن، تا این که دیگر نتوان بیش از آن تقسیم کرد.

الگوریتم مهم پایتون

برای پیاده‌سازی مرتب‌سازی ادغامی، دو متد را تعریف خواهیم کرد. یکی از متدها اختصاص به افراز کردن آرایه دارد و دیگری وظیفه ادغام کردن مجدد دو آرایه مرتب را به صورت یک آرایه مرتب‌سازی شده بر عهده دارد. متد تقسیم کردن (merge_sort) به صورت بازگشتی فراخوانی می‌شود تا این که آرایه تنها یک عنصر طول داشته باشد. سپس این آرایه‌های فرعی با هم ترکیب می‌شوند تا نهایتاً یک آرایه مرتب بازگشت یابد. به مثال زیر توجه کنید:

مرتب‌سازی ادغامی دارای پیچیدگی زمانی (O(nlog n است که بهترین پیچیدگی زمانی برای یک الگوریتم مرتب‌سازی محسوب می‌شود. ما می‌توانیم با بهره‌گیری از تقسیم و حل کردن، کارآیی مرتب‌سازی را که اصولاً یک پردازش پرهزینه از نظر محاسباتی است به میزان زیادی افزایش دهیم.

در آموزش ترفندهای برنامه‌نویسی پایتون، سعی شده است مهم‌ترین و کاربردی‌ترین نکات در خصوص استفاده از امکان زبان برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه‌های استاندارد آن، بررسی شود. با آموختن نکات و ترفندهایی که در این آموزش ارائه شده‌ است، دانش برنامه‌نویسی شما به سطح بالاتر از متوسط می‌رسد و می‌توانید برای آموختن نکات پیشرفته‌تر، برنامه‌ریزی کنید. تمرین و تکرار این نکات و استفاده همیشگی از آن‌ها در پروژه‌های مختلف، ذهن شما را برای نوشتن برنامه‌های بهتر، سریع‌تر، توسعه‌پذیرتر و حرفه‌ای‌تر، ورزیده خواهد کرد.

افزودن و حذف کردن آیتم از لیست پیوندی

لیست پیوندی یکی از ساختمان‌های داده بنیادی در علوم کامپیوتر محسوب می‌شود که دلیل آن به خاطر زمان ثابت درج و حذف است. با استفاده از گره‌ها و اشاره‌گرها می‌توانیم برخی پردازش‌ها را به روشی کارآمدتر از زمانی که از آرایه استفاده می‌کردیم اجرا کنیم. به نمودار شماتیک زیر توجه کنید:

الگوریتم مهم پایتون

یک لیست پیوندی از گره‌هایی تشکیل یافته است که هر یک بخشی از داده‌ها و یک اشاره‌گر به گره بعدی دارند. این وضعیت در Ruby با یک struct به نام Node نمایش پیدا می‌کند که دو آرگومان به نام‌های data: و:next_node دارد. اینک کافی است دو متد به نام‌های insert_node و delete_node تعریف کنیم که یک گره head و یک location برای مکانی که حذف/درج رخ می‌دهد می‌پذیرد.

متد insert_node یک آرگومان دیگر به نام node نیز دارد که همان struct گرهی است که می‌خواهیم درج کنیم. سپس حلقه‌ای تعریف می‌کنیم تا موقعیتی را که می‌خواهیم آیتمی را در آن درج یا حذف کنیم بیابیم. زمانی که به مکان مطلوب برسیم، اشاره‌گرها را طوری مجدداً چیدمان می‌کنیم تا عملیات درج/حذف ما را بازتاب دهند.

در یک لیست پیوندی می‌توان آیتم‌ها را از میانه یک مجموعه بدون نیاز به تغییر دادن بقیه ساختمان داده در حافظه حذف کرد و این وضعیت کارایی بیشتری نسبت به ساختمان داده آرایه ‌ایجاد می‌کند. بدین ترتیب می‌بینیم که با انتخاب بهترین ساختمان داده بر اساس نیازها می‌توان به کارایی مناسبی دست یافت.

در آموزش ترفندهای برنامه‌نویسی پایتون، سعی شده است مهم‌ترین و کاربردی‌ترین نکات در خصوص استفاده از امکان زبان برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه‌های استاندارد آن، بررسی شود. با آموختن نکات و ترفندهایی که در این آموزش ارائه شده‌ است، دانش برنامه‌نویسی شما به سطح بالاتر از متوسط می‌رسد و می‌توانید برای آموختن نکات پیشرفته‌تر، برنامه‌ریزی کنید. تمرین و تکرار این نکات و استفاده همیشگی از آن‌ها در پروژه‌های مختلف، ذهن شما را برای نوشتن برنامه‌های بهتر، سریع‌تر، توسعه‌پذیرتر و حرفه‌ای‌تر، ورزیده خواهد کرد.

سخن پایانی

سه نسخه الگوریتمی که در این مقاله معرفی کردیم، تنها جزء کوچکی از الگوریتم‌های بنیادی هستند که باید برای خلق برنامه‌های کارآمد و موفقیت در مصاحبه‌های فنی بدانید. لیستی از الگوریتم‌های دیگر که در این زمینه توصیه می‌شود مطالعه کنید به شرح زیر هستند:

 • الگوریتم Quicksort
 • پیمایش یک درخت جستجوی دودویی
 • درخت کمینه پوشا
 • الگوریتم Heapsort
 • معکوس سازی یک رشته به صورت درجا

البته مفاهیم دیگری نیز وجود دارند که باید بیاموزید، بنابراین توصیه می‌کنیم به تمرین کردن و درک مثال‌های بیشتری از الگوریتم‌ها ادامه بدهید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

ربات انتخاب دودویی

اعداد باینری

binary_pic

 • 20 شهریور 1400

اعداد باینری

فهرست مطالب

سیستم ­های دیجیتال و کامپیوترها جهت انتقال اطلاعات از اعداد باینری (دودویی) به صورت صفر و یک استفاده می‌­کنند.

مدارهای خطی یا آنالوگ (analogue) مانند تقویت کننده­ های AC، سیگنال­ هایی با فرکانس و دامنه متغیر را پردازش می­کنند، این در حالی است که در مدارهای دیجیتال تنها سیگنال­ هایی که دارای دو سطح ولتاژ هستند، با نام­های منطق 1 (1 منطقی) و منطق 0 (0 منطقی) پردازش خواهند شد.

در سیستم ­های دیجیتال­، منطق 1 نماینده و نشان دهنده ولتاژ بالاتر است، که معمولا با عنوان مقدار بالا (HIGH value) نام­گذاری می­‌شود مانند 5 ولت، در حالی که منطق 0 نشان دهنده ولتاژ پایین است و معمولا با عنوان مقدار پایین (value LOW) شناخته می­‌شود، مانند 0 ولت و یا زمین.

مقادیر دیجیتالی 1 و 0 به منظور بیان دو سطح از ولتاژ گسسته بکار می­‌روند که معمولا در مدارهای دیجیتالی و کامپیوتری با عنوان اعداد باینری (BInary digiTS) یا به اختصار بیت (BITS) شناخته می­شوند.

بیت های باینری صفر و یک

در سیستم اعداد باینری تنها دو مقدار بولی (Boolean) به منظور نشان دادن منطق 1 و یا منطق 0 وجود دارد از این رو استفاده از این سیستم در مدارها و سیستم ­های الکترونیک دیجیتال بسیار مناسب است.

دستگاه اعداد باینری بر اساس دستگاه شماره گذاری پایه 2 رفتار می­‌کند و از قوانین ریاضی مشابه، حاکم بر دستگاه اعداد پایه 10 (مبنای ده­دهی) تبعیت می­کند.

بنابراین در اعداد باینری به جای توان­ های مانند 1,10,100,1000 از توان­ های مانند 1,2,4,8,16,36 استفاده می‌­شود و ارزش هر بیت دو برابر بیت قبل خواهد بود.

با وجود اینکه محدودیتی برای انتخاب ولتاژهای یک مدار دیجیتالی وجود ندارد همواره سعی می‌­شود در سیستم­های رایانه ­ای از ولتاژ کمتر از 10 ربات انتخاب دودویی ولت استفاده شود. در سیستم­ های دیجیتال، این ولتاژها سطوح منطقی (logic levels) نامیده می­‌شوند و سطح ولتاژ بالاتر نشان دهنده یک وضعیت HIGH است، در حالی که سطح پایین­تر ولتاژ بیانگر یک وضعیت LOW است. دستگاه اعداد باینری به هر دو وضعیت HIGH و LOW نیازمند است.

سیگنال­ ها و یا شکل موج­ های دیجیتالی، سطوح گسسته و یا متمایزی هستند که بین دو وضعیت HIGH وLOW به طور دائم ربات انتخاب دودویی در حال تغییر هستند. به منظور درک بیشتر تمایز سیگنال­ های دیجیتال از سایر سیگنال ­ها و همچنین سطوح ولتاژ HIGH و LOW، لازم به شناخت تعریف و دسته بندی­های مدارها و سیستم ­های الکترونیکی است.

مدارها و سیستم­ های الکترونیکی به دو دسته اصلی تقسیم می­‌شوند.

مدارهای آنالوگ (Analogue Circuits)

مدارهای آنالوگ و یا خطی، سطوح مختلف ولتاژ را که می­‌توانند در یک دوره زمانی متناوب بین مقدار مثبت و منفی متغیر باشند را تقویت و یا پاسخ می­‌دهد.

مدارهای دیجیتال (Digital circuits)

مدارهای دیجیتال، دو سطح ولتاژ گسسته مثبت و یا منفی را که همان سطوح منطقی 0 و 1 هستند را تولید و یا پاسخ می‌­دهند.

ولتاژ خروجی آنالوگ

تفاوت‌­های میان مدار آنالوگ و مدار دیجیتال در مثال زیر نشان داده شده است.

نمایش ولتاژ خروجی آنالوگ

در یک مدار آنالوگ، خروجی پتانسیومتر (potentiometer) با چرخاندن ترمینال متحرک پتانسیومتر بین صفر ولت و ولتاژ ماکزیمم (Vmax) تغییر خواهد کرد. ولتاژ خروجی می‌­تواند به آرامی و یا به سرعت از یک مقدار به مقدار دیگر متغیر باشد، بنابراین هیچ تغییر ناگهانی یا پله­ای بین دو سطح ولتاژ ایجاد نخواهد شد. در نتیجه یک ولتاژ خروجی متغیر و همچنین پیوسته ایجاد می­‌شود. دما، فشار، سطح مایع و شدت نور نمونه ­هایی از سیگنال ­های آنالوگ هستند.

ولتاژ خروجی دیجیتال

با جایگذاری زنجیره­ای از مقاومت ­ها که به صورت سری به یکدیگر متصل شده‌­اند، به جای استفاده از تنها یک مقاومت متغییر، و همچنین استفاده از یک سوئیچ (کلید) چرخان به جای ترمینال متحرک، مدار بررسی شده در مثال فوق به یک مدار دیجیتال تبدیل خواهد شد. اتصال سوئیچ چرخان به محل اتصال هر مقاومت به مقاومت مجاور (گره‌­ها) یک شبکه تقسیم ولتاژ ساده را مانند شکل را ایجاد می‌­کند. با چرخش سوئیچ از یک موقعیت (گره) به موقعیت بعدی، ولتاژ خروجی به سرعت مقادیر گسسته و متمایزی را نمایش می­‌دهد. همان طور که در نمودار خروجی نشان داده شده است، تغییرات ولتاژ خروجی نهایی بسته به موقعیت سوئیچ، ضرایبی از 1.0 ولت خواهد بود.

به بیان دیگر ولتاژ خروجی قادر است مقادیر 3 و یا 2 ولت را اختیار کند نه مقادیر اعشاری مانند 2.5 یا 4.6 .

با افزایش تعداد عناصر مقاومتی در شبکه تقسیم ولتاژ و همچنین استفاده از یک سوئیچ چند موقعیتی، تعداد مراحل سوئیچ گسسته افزایش خواهد یافت، که این عمل سطوح ولتاژ خروجی کوچک­تر و دقیق­تری را تولید خواهد کرد.

نمایش ولتاژ خروجی دیجیتال

عمده تفاوت موجود بین سیگنال­ ها یا کمیت آنالوگ وسیگنال­ های دیجیتال این است که، سیگنال ­های آنالوگ با گذشت زمان به صورت پیوسته و دائم تغییر می­‌کنند، در حالی که یک کمیت دیجیتال تنها دارای مقادیر گسسته و پله‌­ای (گام به گام) HIGH-LOW است.

برای مثال: کلیدهای روشنایی معمولی، تنها دو حالت روشن (HIGH) و یا خاموش (LOW) را ایجاد می‌­کنند و لامپ تنها قادر است در هر موقعیت سوئیچ مشخص، تنها یکی از حالات روشن و یا خاموش را تجربه کند. در نتیجه فاصله­‌ای بین تولید خروجی دیجیتال ON_OFF وجود نخواهد داشت.

از طرف دیگر، نوع دیگری از سویچ­ های روشنایی به نام دیمر (Dimmer) با تولید یک خروجی آنالوگ، دامنه متغیری از حداکثر روشنایی تا خاموشی مطلق نور یک لامپ را ایجاد می‌­کنند.

برخی از مدارها، توسط مبدل­ های تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال (ADC) و همچنین مبدل سیگنال دیجیتال به آنالوگ (DAC)، سیگنال ­های خروجی را به نوع خروجی دلخواه تبدیل می­کنند. در هر صورت، سیگنال ورودی یا خروجی دیجیتال معادل مقدار باینری یک سیگنال آنالوگ خواهد بود.

سطوح منطقی دیجیتال

در تمام مدارهای الکترونیکی و کامپیوتری، تنها دو سطح منطقی مجاز به نمایش یک وضعیت واحد هستند. این سطوح با عنوان منطق 1 و منطق 0 و یا HIGH_LOW و OF_ON معرفی می‌­شوند. اکثر سیستم های منطقی از منطق مثبت استفاده می کنند، در این صورت منطق 0 نشان دهنده‌­ی ولتاژ صفر و منطق 1 نماینده ولتاژ بالاتر است. به عنوان مثال ، 5 ولت در منطق TTL.

به طور کلی جهت جلوگیری از بروز خطا در مدارهای منطقی، تغییرات سطوح ولتاژ از 0 به 1 و یا 1 به 0 بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد.

در استاندارد TTL (Transistor Transistor logic)، دامنه ولتاژ ورودی و خروجی IC ها دارای محدودیت مشخصی است. این محدودیت‌­ها سبب دقت در تعریف مقدار منطق 1 و 0 خواهد شد.

سطوح ولتاژ ورودی و خروجی TTL

بر اساس تعریف فوق، هنگام استفاده از منبع تغذیه +5 ولت، هر ولتاژ ورودی با مقدار بین 2 و 5 ولت به عنوان منطق 1 و هر ولتاژ ورودی با مقدار کمتر از 0.8 ولت به عنوان منطق 0 شناخته می‌­شود. به همین ترتیب در حالی که خروجی یک گیت منطقی بین 2.7 و 5 ولت باشد، نشان ­دهنده منطق 1 و هر ولتاژ خروجی با مقدار کمتر از 0.4 ولت نشان­ دهنده منطق 0 خواهد بود. این مقادیر با عنوان منطق مثبت شناخته می­‌شوند.

در مدارهای دیجیتال و رایانه­ ها معمولا از اعداد باینری استفاده می­‌شوند. دستگاه اعداد باینری تنها از دو رقم 0 و 1 جهت نمایش اعداد مختلف استفاده می‌­کنند، از این رو برای کد گذاری و نمایش سیگنال­ های دیجیتال مناسب هستند.

ربات انتخاب دودویی

چکیده: امروزه با توجه به رشد روزافزون جمع آوری اطلاعات و قابلیت های موجود در ذخیره سازی، توجه بسیار زیادی به مسأله انتخاب، استخراج و کاهش ویژگی شده است. در سال های اخیر الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی بر پایه انتخاب کلونال به دلیل خاصیت بهینه سازی و تکامل گرا بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در صورت انتخاب تابع مناسب برای محاسبه میل ترکیبی در الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی و انجام عمل فراجهش و کلونی سازی بر مبنای میل ترکیبی در الگوریتم انتخاب کلونال، این روش نتیجه مطلوبی را در زمینه کاهش ویژگی ارائه می دهد. در این تحقیق یک بردار ویژگی به ازای تک تک پیکسل های تصویر دریافت شده توسط موبایل ربات استخراج شده است و برای تشخیص پیکسل های جاده و غیرجاده از ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. سپس با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان با کرنل RBF به عنوان تابع ارزیابی، عمل کاهش بردارهای ویژگی استخراج شده انجام شده است. جهت افزایش دقت کلاسه-بند SVM، در کنار عمل کاهش ویژگی به صورت همزمان پارامتر های SVM و کرنل RBF نیز بهینه می شوند. با استفاده از الگوریتم انتخاب کلونال تطبیقی در الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی زمان اجرا کاهش یافته است در نهایت روش پیشنهادی روی مجموعه داده های UCI و مجموعه داده استخراج شده از تصویر موبایل ربات تست شده است. در این تحقیق به میانگین دقت 26/94 به ازای میانگین 62/68 درصد کاهش ویژگی در مجموعه داده های UCI و دقت 97/83 به ازای 90/64 درصد کاهش ویژگی در مجموعه داده استخراج شده از تصاویر موبایل ربات دست یافتیم.

#الگوریتم انتخاب کلونال #الگوریتم انتخاب کلونال تطبیقی #الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی #استخراج بافت #کاهش ویژگی #ماتریس هم رخداد سطح خاکستری #ماشین بردار پشتیبان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: گسترش عملکرد کیفیت، تئوری سیستم خاکستری، تحلیل رابطه خاکستری، اعداد خاکستری، ارزیابی کیفی پیمانکار، ماتریس خانه کیفیت]

[کلیدواژه ها: اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی ، الگوهای دودویی محلی، ریخت شناسی، بافت تصویر، ماشین بردار پشتیبان، کاهش ویژگی]

[کلیدواژه ها: سرطان سینه، ماموگرافی، سیستم CAD، توده، منطقه مورد توجه (ROI)، رشد ناحیه، ماتریس هم رخداد، ماتریس طول رخداد، ترکیب طبقه بندها، OWA ربات انتخاب دودویی ]

[کلیدواژه ها: موتور جستجو، وب‌هرز، ویژگی مبتنی بر پیوند، ویژگی مبتنی بر محتوا، انتخاب ویژگی، انسجام متنی، مدلسازی موضوعی، سیستم ایمنی مصنوعی]

[کلیدواژه ها: سرطان سینه، ماموگرافی، توده ، میکروکلسیفیکیشن ، ماتریس هم رخداد، کلاسه بند ماشین بردار پشتیبان، کلاسه بند شبکه عصبی]

[کلیدواژه ها: ماشین‌های بردار پشتیبان کمترین مربعات، معادلات دیفرانسیل معمولی، فرم بسته جواب‌های تقریبی، روش هم‌محل، کنترل بهینه عصبی، ماشین بردار پشتیبان، توابع پایه شعاعی.]

[کلیدواژه ها: فضای رنگ HSV، منطق فازی، ماشین بردار پشتیبان، ویژگی پروفایل، استخراج ویژگی، هیستوگرام گرادیان ، شبکه عصبی]

[کلیدواژه ها: دسته بندی متون فارسی، انتخاب ویژگی، استخراج ویژگی، معیار E-Dominance، ویژگی های همرخداد، ویژگی های توسعه گر، وزن دهی Co-occur TFIDF.]

ربات-فارکس-ea

چگونه در Raceoption حساب باز کنیم؟ چند نوع حساب

چگونه می توان به Raceoption وارد شد؟ رمز عبور خود را فراموش کرده اید

نحوه واریز پول در Raceoption

نحوه واریز پول در Raceoption

نحوه تأیید اعتبار Raceoption

نحوه تأیید اعتبار Raceoption

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Raceoption

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Raceoption

س Freالات متداول (FAQ) درباره تجارت در Raceoption

س Freالات متداول (FAQ) درباره تجارت در Raceoption

Raceoption

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه برداشت و واریز پول در Raceoption

نحوه برداشت و واریز پول در Raceoption

چگونه می توان به Raceoption وارد شد؟ رمز عبور خود را فراموش کرده اید

چگونه می توان به Raceoption وارد شد؟ رمز عبور خود را فراموش کرده اید

نحوه تماس با پشتیبانی Raceoption

نحوه تماس با پشتیبانی Raceoption

آخرین خبرها

چگونه در Raceoption حساب باز کنیم؟ چند نوع حساب

چگونه در Raceoption حساب باز کنیم؟ چند نوع حساب

چگونه می توان به Raceoption وارد شد؟ رمز عبور خود را فراموش کرده اید

چگونه می توان به Raceoption وارد شد؟ رمز عبور خود را فراموش کرده اید

نحوه واریز پول در Raceoption

نحوه واریز پول در Raceoption

DMCA.com Protection Status

Raceoption در سال 2017 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

Binary Basics

این درس در نظر گرفته شده است تا دانش آموزان بسیار جوان درک اساسی از نحوه عملکرد سیستم اعداد باینری را در اختیار دانشجویان قرار دهد.

دانلود:

سطح سنی:

اهداف

 • با اساس اعداد باینری و با استنباط نحوه کار رایانه ها ، یک آشنای اولیه مفید را بدست آورید.
 • در مورد اهمیت نظم و انضباط و کار تیمی اطلاعات کسب کنید.

نتایج یادگیرنده پیش بینی شده

دانش آموزان چگونه و چگونه توضیح می دهند:

 • سیستم دودویی کار می کند و شباهت آن با رایانه های الکترونیکی امروزی.

فعالیت های درسی

این درس با پرسیدن این سوال آغاز می شود که چگونه یک مرد عصر حجر موفق شد به خانه خود به غار برود و به خانواده اش بگوید که وقتی فقط 11 انگشت دارد 10 ماهی صید کرده است؟ سپس توجه دانش آموزان را به این واقعیت جالب جلب می کند که در حالی که ، وقتی کلمه ای را روی کاغذ یا تخته سیاه می نویسیم ، از سمت چپ شروع می کنیم و کم کم به سمت راست کار می کنیم. اما وقتی اعداد را می نویسیم از سمت راست شروع می کنیم و از سمت چپ کار می کنیم. و بنابراین با اعداد دودویی یکسان است. سپس توضیح می دهیم که اعداد باینری چقدر ساده هستند.

این درس شباهت راحت بین سیستم باینری را نشان می دهد ، که فقط از دو رقم 0 یا 1 برای همه کارهایی که انجام می دهد و رایانه های الکترونیکی استفاده می شود ، که اساساً از خود دو سوال نه یا بله می پرسد. در اصل ، به نظر می رسد که سیستم باینری و رایانه ها برای یکدیگر ساخته شده اند. همچنین یک ارجاع جانبی به کد مورس وجود دارد ، که همچنین از دو نماد - یک نقطه و یک خط تیره استفاده می کند.

این درس با جوانترین دانش آموزان در ذهن برگزار شده است. این نسخه باینری هر 26 حرف را با الفبای ارائه می دهد تا دانش آموزان بتوانند پیام های رمزگذاری شده را به یکدیگر ارسال کنند. این درس با بخشی برگزار می شود که در آن از دانش آموزان دعوت می شود تا با معلم بحث کنند ، روش های مختلفی که فکر می کنند این تظاهرات ها می توانند بهبود یابد.

منابع / مواد

 • اسناد منابع معلم (اسلایدهای PPT).
 • برگه های منابع دانشجویی (اسلایدهای PPT)

تراز به چهارچوب برنامه درسی

برگه تراز برنامه درسی گنجانده شده است PDF.

بارگیری مجوز دانشجویی تکمیل

© کپی رایت 2020 IEEE - کلیه حقوق محفوظ است. استفاده از این وب سایت موافقت شما را با شرایط و ضوابط IEEE. IEEE که یک سازمان غیرانتفاعی است ، بزرگترین سازمان فنی حرفه ای در جهان است که به پیشرفت تکنولوژی به نفع بشریت اختصاص دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا