فارکس ترید در ایران

الگوهای شمعی سه تایی

NR7

10 الگوی کندل برگشتی که شما باید بدانید

الگو کندل برگشتی چه شکلی هست ؟! الگو کندل “صعودی” برگشتی به زیر “Low “کندل قبلی رفته و بالا تر از آن بسته می شود . الگو کندل “نزولی” برگشتی به بالای “High “کندل قبلی رفته و پایین تر از آن بسته می شود.

الگو کندل برگشتی

معنی این الگو چیست؟

برای الگو صعودی ، مارکت یک حمایت زیر “Low “کندل قبل پیدا می کند . حمایت باید به اندازه ی کافی قوی باشد که قیمت را به بالا ببرد تا بالاتر از “Low “کندل بسته بشود. این اولین نشانه ی برگشت است !

برای الگو نزولی ، مارکت در بالای “High “کندل قبل با مقاومت مواجه می شود . این مقاومت هم باید به اندازه ی کافی قوی باشد تا پایین تر از “High “کندل قبلی بسته بشود.

طریقه استفاده از الگو

1 . خرید بالای کندل برگشتی صعودی در روند صعودی
2 . فروش در پایین کندل برگشتی نزولی در روند نزولی

طریقه استفاده از الگو

کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست ؟!

کندل کلیدی برگشتی بصورت مشخص ، نشان دهنده ی برگشت در روند می باشد.

کندل کلیدی برگشتی صعودی در پایین Low کندل قبلی باز می شود و سپس در بالای High کندل قبلی بسته می شود .

کندل کلیدی برگشتی نزولی در بالای High کندل قبلی باز می شود و سپس در پایین Low کندل قبلی بسته می شود.

طبق تعریف ، کندل های کلیدی بصورت Gap باز می شوند . با توجه به گپ های بازار بیشتر در تایم فریم های روزانه و بالاتر ایجاد میگردند.

کندل برگشتی کلیدی

معنی این الگو چیست؟

گپ نزولی ، یک نشانه ی قوی روند نزولی می باشد. وقتی مارکت بر روی یک حمایت قرار دارد و این گپ و پترن را بزند ، این به معنی آن است که مارکت به برگشت علاقه دارد. در آن طرف قضیه ، اگر گپ در یک مقاومت یک روند صعودی ایجاد شود احتمال برگشت به روند نزولی وجود دارد. اساسا ، کندل برگشتی کلیدی یک نشانه ی قوی از قدرت برگشت بازار می باشد !

طریقه استفاده از الگو

1 . خرید در بالای کندل برگشتی کلیدی اگر مطمئن نیستید ، منتظر بسته شدن کندل باشید
2 . فروش در پایین کندل برگشتی کلیدی اگر مطمئن نیستید ، منتظر بسته شدن کندل باشید

طریقه استفاده از الگو

کندل درمانده چه شکلی هست؟!

کندل درمانده صعودی ، با یک گپ در پایین بازگشایی می شود. سپس به بالا می آید و در نزدیکی بالای کندل بسته می شود .

کندل درمانده نزولی ، با یک گپ در بالا بازگشایی می شود . سپس به پایین رفته و در نزدیکی پایین کندل بسته می شود.

در هر 2 مورد ، گپ پُر نخواهد شد. علاوه بر آن باید شاهد حجم بسیار بالایی باشیم!

معنی این الگو چیست؟

همه چی از اسمش مشخص است . این کندل نشان از خستگی مارکت از روند گذشته را دارد .

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . خرید در باالی کندل صعودی درمانده
2 . فروش در پایین کندل صعودی در مانده

طریقه استفاده از الگو

پین بار چه شکلی هست؟!

به مانند بینی ، پینکویو هست. یک دُم دراز و بلند دارد.

برای پین بار صعودی ، دم پایین بیشتر کندل را در بر می گیرد. و در حالت نزولی دم باال بیشتر کندل را در بر می گیرد.

معنی این الگو چیست ؟

دقیقا مانند بینی پینوکیو عمل می کند ! دروغ را برای ما افشا می کند !

با دم بلندش ، پین بار حمایت یا مقاومت پیش رویش را می شکند تا معامله گران را فریب دهد و آن ها را وارد یک معامله ی اشتباه کنند !

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . خرید در بالای پین بار صعودی وقتی الگوهای شمعی سه تایی که از “حمایت” باز میگردد.
2 . فروش در پایین پین بار نزولی وقتی از “مقاومت” باز میگردد.

طریقه استفاده از الگو ؟

دو کندل برگشتی چه شکلی هست؟!

الگو 2 کندل برگشتی ، شامل 2 کندل “قوی” که در جهت مخالف بسته می شوند ، می باشد.

در حالت صعودی این الگو ، یک کندل قوی نزولی داریم که بعد از آن کندل قوی صعودی همراه می شود و برای الگو نزولی حالت برعکس !

معنی این الگو چیست؟

همه ی الگو های برگشتی نشانگر یک مسئله هستند. برگشت از حمایت با الگوی صعودی و یا برگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی! در کل، اولین کندل نشانگر قدرت نزول و دومین کندل نشانگر برگشت می باشد !

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . برای حالت صعودی ، خرید در بالاترین نقطه ی 2 کندل
2 . برای حالت نزولی ، فروش در پایین ترین نقطه ی 2 کندل

طریقه استفاده از الگو ؟

سه کندل برگشتی چه شکلی هستند؟

الگوی 3 کندل برگشتی صعودی شامل می شود از :
1 . یک کندل نزولی
2 . یک کندل دارای Lower High ( سقف پایین تر ) و Lower Low ( کف پایین تر )
3 . یک کندل صعودی که دارای Higher Low ( کف بالاتر ) و بسته شدن بالای کندل دوم

الگوی 3 کندل برگشتی نزولی شامل می شود از :
1 . یک کندل صعودی
2 . یک کندل دارای Higher High ( سقف بالاتر ) و Higher Low ( کف بالاتر )
3 . یک کندل نزولی دارای Lower High ( سقف پایینتر ) و بسته شدن پایین کندل دوم

معنی این الگو چیست ؟

الگوی 3 کندل برگشتی نشان دهنده ی نقطه ی برگشتی است. در مقایسه با سایر الگوی های برگشتی ، این الگو دارای قطعیت بالاتر با توجه به تاییده گرفته شده از کندل سوم می باشد !

طریقه استفاده از الگو؟

1 . خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
2 . فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

طریقه استفاده از الگو؟

پولبک سه کندلی چه شکلی هستند؟!

این الگو به سادگی قابل شناسایی هستند. 3 کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی و همچنین 3 کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی

معنی این الگو چیست؟

این الگو به معنی ادامه روند در مارکت می باشد . یک توقف کوتاه و سپس ادامه ی روند

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . در یک روند صعودی ، منتظر 3 کندل متوالی نزولی هستیم سپس خرید در بالای کندل صعودی بعدی
2 . در یک روند نزولی ، منتظر 3 کندل متوالی صعودی هستیم سپس فروش در پایین کندل نزولی بعدی

طریقه استفاده از الگو ؟

کندل داخلی چه شکلی هستند؟!

الگو کندل داخلی “باید” در محدوده ی کندل قبلی خود باقی بماند . یعنی کندل دوم باید Higher Low و Lower High داشته باشد !

معنی این الگو چیست؟

کندل داخلی یک جمع شدگی قیمتی می باشد . در این الگو ما شاهد یک توقف در قیمت هستیم.

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . خرید زمانی که الگو از بالا یا پایین کندل دوم شکسته می شود.
2 . فقط در جهت روند وارد معامله شوید.
3 . منتظر شکست الگو باشید !

طریقه استفاده از الگو ؟

کندل خارجی چه شکلی هستند؟!

الگوی کندل خارجی ، مخالف الگو کندل داخلی است . کندل دوم باید محدوده ی کندل اول را چه از پایین چه از بالا بشکند به زبان دیگر Higher High و Lower Low داشته باشیم.

معنی این الگو چیست ؟

در این الگو ما یک باز شدگی در نوسانات قیمنی داریم. این حالت نشانگر قدرت در 2 طرف معامله است. در پیشتر موارد مشخص نیست که خریداران موفق می شوند یا فروشنده ها . فقط جهت نوسانات مارکت جهت آن را مشخص میکند.

طریقه استفاده از الگو؟

 1. منتظر شکست الگو و کندل دوم باشید .
 2. وقتی الگو شکسته شد مخصوصا زمانی که ، کندل دوم نزدیک مقاومت یا حمایت باشد.

طریقه استفاده از الگو؟

NR7 چه شکلی هستند؟!

این الگو نیازمند 7 کندل هست. اگر کندل آخر ، کوچک ترین کندل متوالی باشد آن الگو NR7 است. کندل های هفت گانه باید رنج های مختلفی از نظر High و Low داشته باشند.

NR7

NR7

معنی این الگو چیست؟

مانند الگو کندل داخلی ، این الگو به معنی کاهش نوسانات قیمتی است . وقتی کاهش نوسانات در 7 کندل رخ دهد مانند الگو کندل داخلی نشانه گر قوی برگشت روند سهم می باشد. در این الگو ما شاهد شکست قوی به سمت بالا یا پایین باید باشیم

طریقه استفاده از الگو؟

 1. خرید در بالای شکست ایجاد شده ی الگو اگر روند صعودی باشد
 2. فروش در پایین شکست ایجاد شده ی الگو اگر روند نزولی باشد

طریقه استفاده از الگو؟

جمع بندی: هر کدام از الگو های کندلی باید در “مکان” مناسب و در “زمان” مناسب استفاده شود . نکته ی مهم استفاده از این الگو ها گرفتن “تاییدیه” است. همیشه به حجم معاملات توجه داشته باشید.

ست شمع سه تایی کوبیسم

در دنیای امروز استفاده از شمع روی میز ناهار خوری بسیار پر طرفدار شده است. و تمامی رستوران های شیک و کافه ها از این دیزاین نیز استفاده میکنند. و همه اینها از قرن ها پیش سرچشمه میگیرد و مردم علاقه بسیاری به سبک زندگی گذشتگان پیدا کرده اند. فقط در دنیای امروزی مدرن تر شده است و کارایی آن از المان های طراحی میز ها بکار میرود.

برای استفاده از شمع ها روی میز نار خوری پیشنهاد میشود در کنار شمع گل و گیاه هم بکار ببرید. زیرا ترکیب شمه در یک ظرف چوبی با گل و گیاه برای تزئین. یه نما و جلوهی رویایی و رومانتیک را به نمایش خواهد گذاشت. و با همرا داشتن آرامش روحی به به سرو غذا و لذت بیشتر کمک شایانی میکند.

استفاده از شمع استوانه ای کوبیسم در حمام و سرویس بهداشتی. میتواند یک تضاد چشمگیر با سفیدی های سرامیک و دیوار داشته باشد و نمای زیبایی ببخشد.

شمع استوانه ای کوبیسم زیبا بهترین گزینه برای دکوراسیون و میز ناهار خوری و یا میز جلو مبلی میباشند و با روشن کردن آنها فضایی رویایی و عاشقانه ای رقم خواهد زد.

ست شمع در دکور اتاق نشیمن

ست شمع استوانه ای با رنگ خاص یکی از بهترین دکور های خانه در اتاق نشیمن و پذیرایی میباشد. شمع ها را میتوان در جا شمعی های چوبی و فلزی قرار داد و مطابق سلیقه خود آن ها را در جای مناسب گذاشت.

شمع سه تیکه استوانه ای بسیار زیبا با اضافه شدن در جا شمعی ها میتوان زیبایی و جذابیت آنها را دو چندان نمود. شما میتوانید انواع جا شمعی های متنوع را با قیمت مناسب و ارزان از فروشگاه اینترنتی دستا با تضمین کیفیت و مطمئن خرید کنید.

شمع های کوبیسم استوانه ای مناسب انواع دکوراسیون با هر نوع سبک میباشد. و نمای دلنشین و آنچه که انتظار دارید را به نمایش میگذارد.

ست شمع های استوانه ای کوبیسکم ساخته دستان هنرمندان ایرانی جزو پرفروش ترین ها و محبوب ترین ها میباشند.

شمع سه تیکه در اتاق خواب و حمام

یکی از متریال های زیبای شمع استفاده آن در اتاق خواب می باشد. زیرا علاوه بر فضای رمانتیک و رویایی، باعث آرامش و از بین بردن انرژی های منفی خواهد شد. و در نتیجه باعث کاهش استرس میشود و یک خواب عمیق را به همراه خواهد داشت.

جا شمعی ها نقش پر رنگی در چندین برابر کردن شمع ها خواهند داشت. جا شمعی ها در انواع مختلفی هم چون : چوبی و فلزی و سفالی و… میباشند که میتوانید در فروشگاه اینترنتی دستا انواع مختلف و جذاب را با قیمت مناسب و با کیفیت مشاهده و خرید نمایید.

ست شمع های استوانه ای بار رنگ سفید و رنگ های روشن حس پاکی را به افراد میبخشد. و قرار دادن آنها در دکور و تزئین سرویس بهداشتی و حمام را به شما پیشنهاد میکنیم. همچنین وجود شمع روشن در سرویس بهداشتی میتواند مانع بوی نا مطبوع شود.

استفاده از ست شمع های سه تیکه در حمام و سرویس بهداشتی. میتواند یک تضاد چشمگیر با سفیدی های سرامیک و دیوار داشته باشد و نمای زیبایی ببخشد.

ست شمع سه تیکه استوانه ای کوبیسم زیبا بهترین گزینه برای دکوراسیون و میز ناهار خوری و یا میز جلو مبلی میباشند و با روشن کردن آنها فضایی رویایی و عاشقانه ای رقم خواهد زد.

مزایا شمع ها در زندگی

شمع نمادی از قدرت و انرژی آتش و ساخته دست انسان میباشد. و از انرژی درون انسان نشآت میگیرد. اگر دقت کرده باشید زمانی که شمع را روشن میکنیم یک حس و حال خوب و آرامش بخشی به ما انتقال می یابد.

شمع ها دارای ۴ عناصر پر انرژی و قدرت عالم هستی میباشند. وقتی ما شمعی روشن خواهیم کرد انرژی های مثبت آن در حال سوختن به محیط اطراف ما انتقال می یابد. و هر آنچه که در اعماق دل داریم در آن لحظات به کائنات خواهد رسید. نا گفته نماند که باید در مسیر خیر خواهانه باشد تا به کمک و خواست خداوند، در مسیر اجابت قرار بگیرد.

شمع علاوه بر زیبایی و تزئینات دکوراسیون و جذاب. خاصیت عرفانی و انرژی نیز دارد. برای مدیتیشن ها و یوگا از شمع برای گرفتن این انرژی مثبت نیز استفاده میکنند.

یکی دیگر از راز ها و فواید وجود شمع در این است که برای یک درخواست و اجابت شدن باید تنها از یک شمع برای آن درخواست استفاده بشود.

طبق تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان روشن کردن شمع در مدت زمان حدودا ۳۰ دقیقه در هنگام خواب باعث می شود تا یک خواب عمیق و شیرین دور از غدغه های روزمره زندگی داشته باشید.

شمع پر از انرژی های مثبت و قوی میباشد. به طور کل شمع از قدرتمند ترین عنصرها در دکوراسیون خانه و محیط های کار میباشند. زیرا شمع خاصیت پاکسازی فضا و گرمی محیط و انرژی منفی زدایی و استرس زدایی را دارد.

سفارش ست شمع سه تیکه استوانه ای

استفاده از شمع ها برای دکوراسیون های داخلی برای مکان خاص محدود نمی باشد. شمع ها را میتوان در هر نقاط خانه مورد استفاده قرار داد. زیرا ست شمع های سه تیکه استوانه ای مدرن با هر نوع دکور و سبک نظیر سنتی و کلاسیک و مدرن سازگار و جذاب میباشد.

شمع های سه تیکه ی جذاب را میتوان برای اتاق پذیرایی،سرویس بهداشتی، حمام، اتاق خواب و در هر جایی که مد نظرتان میباشد مناسب میباشند.

بیشتر افراد در انتخاب شمع به ظاهر آنها دقت میکنند. اما علاوه بر زیبایی نیز کارایی و کاربرد های دیگر هم باید داشته باشند. زیرا شرایطی پیش خواهد آمد که باید از شمع ها استفاده بشود. حال اگر انتخاب درست در شمع داشته باشیم که هم زیبایی داشته باشد. و هم در زمان روشنایی مدت زمان زیاد و طولانی باقی بماند. هم به صرفه تر خواهد بود و هم کاربرد های مفید هم برای ما خواهد داشت.

شمع ها قرن ها در تمام خانه های دنیا مورد استفاده می شده است. وجود شمع در تاریخ های گذشته قبل اختراع برق بسیار حائز اهمیت بوده است. اما در دنیای امروزی و مدرن شمع ها محبوبیت و جزو دسته های پر فروش برای دکوراسیون و تزئین خانه ها قرار گرفته اند. و در حال حاضر از کالاهای مهم و اصلی به شمار میروند و هر کس برای اهدافی از آن استفاده میکنند.

نور ملایم و ظریف شمع روح را در خود میدمد. اثرات آرام بخش و سکون نور شمع یک ابزار بسیار کاربردی و مهم برای کاهش استرس . شمع ها را حتما وارد زندگی خود کنید و از کارایی های آن لذت ببرید. بسیاری از افراد شمع ها را برای انواع مناسبت ها مانند:تولد و یا زیبایی و یا درست کردن یه فضای رمانتیک و آرامش بخش استفاده میکنند.

برای خرید از دستا امن پرداخت کنید. و از طریق پشتیبان‌های سایت با اطمینان و به راحتی سوالات خود را بپرسید. و اطلاعات بیشتر دریافت کنید. در کنار هم برای حمایت از دستای هنرمند.

ست شمع کوبیسم سه تیکه

معمولا شمع های با طرح استوانه ای دارای توانایی روشنایی مدت زمان طولانی و مقاومت بالایی را دارا میباشند. و بهترین گزینه برای انتخاب شمع برای هر مراسم و شرایطی میباشند. که با طرح ها و رنگ های متنوع طرفدارهای بسیاری را به خود جذب کرده است.

شمع با رنگ و طرح زیبا یکی از زیبا ترین و پر کاربرد ترین ها میباشند. که علاوه بر مخاطب های بسیاری که دارد. بلکه نماد آرامش برای هر فردی را خواهد داشت. شمع ها در متریال های مختلفی وجود دارند، و در هر شرایطی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

هیچ چیز نمی تواند همچون شمع آرامش را به انسان منتقل کند. استفاده از شمع های زیبا و فانتزی همچون شمع سه تیکه کوبیسم برای دکور و تزئین، و یا برای استفاده یک کار شیک و خاص میباشد.

زیبایی و نماد این شمع ها به اندازه ای جذاب و دوست داشتنی میباشد. که میتوان یک هدیه و کادو بسیار زیبا برای عزیزانتان نیز باشد. و آنها را با یک هدیه جذاب و کاربردی شیک خوشحال کنید.شمع علاوه بر زیبایی و کاربردی، نماد خرد و آرامش را نیز دارد. نوع مفهوم کادو می باشد که ارزش آن را چندین برابر میکند.

خرید ست شمع سه تیکه زیبا

ست شمع سه تیکه استوانه ای با طرح ساده و شیک .بستگی به جای انتخابی و سلیقه شما دارد تا تآثیر بی نظیر آن را در نمای دکوراسیون مشاهده کنید. امروزه شمع های متنوع و ظرح های گوناگون در بازار دیده میشود. که نقش مهم و کاربردی در دکوراسیون خانه و کاربردی دارد.

فروشگاه اینترنتی دستا با ضمانت کیفیت و قیمت ست شمع های سه تیکه استوانه ای زیبا، یک خرید آسان و دسترسی به کار هنرمندان خوش ذوق و ماهر ایرانی را برای شما فراهم میکند. پس از ثبت خرید اینترنتی ست شمع سه تیکه ، محصول شما طی مدت 10 الی 15 روز در بسته بندی مناسب و اصولی، به دست شما خواهد رسید.

از شمع ست سه تایی در دکوراسیون برای ساخت فضایی رمانتیک و ایجاد حس آرامش و رفع استرس استفاده می شود . می توانم بگویم همیشه یک دکوراسیون رمانتیک با شمع شناخته می شد و در مناسبت ها و روزهای خاص به سراغش می رفتیم. اما کم کم خود شمع به عنوان یک منبع روشنایی زیبا و جاشمعی به عنوان یک عنصر دکوری و تزیینی در خانه جایگاه خاصی پیدا کرده و مورد توجه طراحان صنعتی قرار گرفتند.

شمع ها از گذشته تا به امروز مورد استفاده افراد قرار گرفته است.حال یکی برای روشنایی و یکی برای آرامش و دیگری برای تزئینات و محیط رویایی و عاشقانه. شمع ها تا به دوره مدرن امروزی تغییر و تحول بسیاری در بازار کرده است. و در انواع و متریال های مختلف ساخته شده است. تغیراتی متناسب با همه مراسم ها و رنگ و طرح های متنوع و… که توجه بسیاری از عموم را به خود جلب کرده است.

سفارش ست شمع سه تیکه برای دکوراسون

شمع کوبیسم سه تیکه با رنگ خاص علاوه بر زیبایی در مدت زمان طولانی میتوان از آن استفاده کرد. ست شمع سه تیکه استوانه ای نیز دارای مقاومت بالایی میباشد.

بسیاری از افراد شمع هارا برای دکوراسیون خانه و فضایی رمانتیک مورد استفاده قرار میدهند. ست شمع سه تیکه کوبیسم یکی از این شمع ها میباشد که علاوه بر زیبایی و رمانتیک بودن کارایی های مفیدی نیز دارد.

شمع ها نیز برای تمام مراسم ها ساخته شده اند. به طور مثال از شمع ها با رنگ مشکی در مراسم های عزاداری استفاده میکنند. و در جشن ها از شمع ها در طرح ها و رنگ های متنوع نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

از این ست شمع های سه تیکه زیبا سازه دست میتوان در بالای شومینه، کنار تخت، و یا روی میز جلو مبلی و… مورد استفاده قرار داد. شمع های ست دو تیکه استوانه ای کنار انواع سبک های دکور نظیر سنتی و کلاسیک و… قابل ست شدن میباشند. این شمع ها در کنار اشیاء چوبی بسیار جلوه ی زیبایی از خود نشان خواند داد و زیبایی را دو چندان خواهند کرد.

شمع ها علاوه بر زیبایی شیک و جذاب یادآور تاریخی در گذشته. که از وسایل طبیعی و دست ساز استفاده میکردند میباشد. و حس حال خوش آیندی را به ما منتقل میکنند.

شمع ها بخش بسیار مهم در دکوراسیون دارند. در تمامی رستوران های شیک و کافه ها برای نما و دکور جذاب و آرامش مشتریان از شمع ها استفاده میکنند. و یک فضای رویایی و رومانتیک با آرامش را برای مشتریان خود و تبلیغات خود از این شمع ها استفاده میکنند.

بهترین کتاب پرایس اکشن کدام است؟ ۱۰ مورد از بهترین کتاب های آموزش پرایس اکشن

این دسته از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن که در مورد استراتژی‌ها و روش‌های پرایس اکشن نوشته شده‌اند، شامل استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی هستند که از ترکیبی از نمودارهای کندل استیک، چارت‌ها، نمودارها و شاخص‌های مختلف استفاده می‌کنند. در این مطلب بهترین کتاب ها به صورت پی‌دی‌اف‌های (pdf) را قرار داده ایم که مطالعه آن‌ها برای هر سرمایه‌گذار و تریدری که می‌خواهد در بازار ارزهای دیجیتال موفق شود، خالی از لطف نیست. با مقاله سامانه خرید و فروش ارز دیجیتال رمزینکس همراه باشید.

فهرست بهترین کتاب پرایس اکشن

در ادامه ۱۰ کتاب برتر در زمینه آموزش پرایس اکشن معرفی شده است:

 • مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن توسط ال بروکس
 • فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن
 • الگوهای قیمت از مارتین پرینگ
 • تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی از استیو ناسیون
 • تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک از میرسا دولگا
 • راهنمای نهایی تریدینگ
 • راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت از آنا کولینگ
 • دایرهالمعارف الگوها از توماس بولکوفسکی
 • صلاحیت و تریدینگ ترندها از ال. ای لیتل
 • هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال از آدام گریمز

معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن

در ادامه بهترین کتاب های لازم برای آموزش پرایش اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال معرفی شده اند. البته قبل از همه چیز حتما نگاهی به مقاله «پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم» داشته باشید.

مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن توسط ال بروکس

این مجموعه سه تایی کتاب تریدینگ پرایس اکشن (TRADING PRICE ACTION) در بازار تریدینگ ارزهای دیجیتال به مرجعی برای معاملات تبدیل شده است.

این کتاب که یکی از بهترین کتاب‌هایی است که درباره پرایس اکشن نوشته شده است، از تئوری داو (Dow Theory) نشئت گرفته است که معامله گران مدت‌ها قبل از انتشار مجموعه کتاب‌های ال بروکس (AL BROOKS) در مورد این تئوری و انواع سبک‌های پرایس اکشن صحبت می‌کردند.

اگرچه ال بروکس مخترع پراکس اکشن نیست اما یقیناً کتاب‌های این نویسنده یکی از بزرگ‌ترین مرجع‌ها برای معامله گران پرایس اکشن هستند.

این نویسنده در کتاب‌های تریدینگ اکشن پرایس اصطلاحاتی مانند «second entry»، «trend bar»، «barb wire» و «M2B/M2S» را معرفی می‌کند.

اگرچه این مفاهیم پرایس اکشن منحصر به فرد نیستند و در بازار ارزهای دیجیتال با نام‌های دیگری شناخته می‌شوند اما ال بروکس با ترکیب این اصطلاحات در یک سیستم جامع تجزیه و تحلیل و معاملات، ارزش جدیدی به آن‌ها داده است.

برای دانلود این کتاب به این سایت مراجعه کنید.

فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن

کتاب فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ (FOREX PRICE ACTION SCALPING) روی یک سبک معاملات پرایس اکشن خاص متمرکز است که برای هر تریدری مناسب نیست. باب ولمن (BOB VOLMAN) در این کتاب روش کسب سود پایینی را از بازار فارکس در بازه زمانی ۷۰ تیک (۷۰-tick) معرفی می‌کند.

سبک نویسندگی باب ولمن بسیار عالی است و در مقایسه با مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن ال بروکس، خواندن این کتاب بسیار راحت‌تر و دلنشین‌تر است.

ال بروکس در کتاب‌های خود یک سیستم تجزیه و تحلیل را با تمرکز کمتری بر تنظیم دقیق معاملات توصیف می‌کند، در مقابل باب ولمن هفت راه حل و سبک معاملاتی ساده و واضح را به خوانندگان توضیح می‌دهد. به این ترتیب، اگر به دنبال روش‌های دقیق معاملات اسکالپینگ هستید، کتاب‌های باب ولمن برای شما بهترین گزینه خواهد بود.

علاوه بر این، باب ولمن به تازگی کتاب جدید را درباره تجزیه و تحلیل پرایس اکشن در پنج دقیقه منتشر کرده است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران زیادی مفید باشد.

برای خرید و دانلود این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

الگوهای قیمت از مارتین پرینگ

از دیگر بهترین کتاب‌های پرایس اکشن که کاربران می‌توانند مطالعه کنند، می‌توان به کتاب الگوهای قیمت (PRICE PATTERNS) از مارتین پرینگ (MARTIN PRING) اشاره کرد.

مارتین پرینگ این کتاب را راهنمای تحلیل و تفسیر الگوهای قیمت می‌نامد و تمام مباحث اساسی تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت را شامل می‌شود، از جمله:

 • پشتیبانی و مقاومت
 • ترند لاین
 • تجزیه و تحلیل حجم بازار
 • تجزیه و تحلیل شکست مقاومتی
 • الگوهای نموداری
 • نمودارهای میله‌ای

موضوعاتی که نویسنده برای کتاب خود انتخاب کرده است متنوع و عالی هستند. این کتاب به سرمایه‌گذاران نحوه تجزیه و تحلیل بازار را به طور مختصر و ساده توضیح می‌دهد.

این کتابی نیست که به خوانندگان خود انواع استراتژی‌های تریدینگ یا یک روش منحصر به فرد را معرفی کند. با این حال یکی از بهترین کتاب‌هایی است که می‌توان با مطالعه آن با انواع الگوهای قیمت آشنا شد که در تریدینگ کمک زیادی به سرمایه‌گذاران خواهد کرد.

به علاوه این کتاب شامل یک دی‌وی‌دی است که مارتین پرینگ در آن توضیحاتی را در مورد جدیدترین ابزارها برای تشخیص الگوهای قیمت ارائه داده است.

برای خرید و دانلود این کتاب به وب‌سایت سر بزنید.

تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی از استیو ناسیون

بعد از اینکه استیو نایسون (STEVE NISON) کتاب تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی (JAPANESE CANDLESTICK CHARTING TECHNIQUES) را به تریدرها معرفی کرد، کندل استیک‌ها به بخش جدانشدنی از نمودارها و تجزیه و تحلیل‌های پیش فرض اغلب معاملات تبدیل شدند.

کندل استیک‌ها عمق و تنوع زیادی را به نمودارهای میله‌ای اضافه می‌کنند. در حال حاضر اصطلاحاتی مانند الگوهای کندل پوششی (Engulfing)، چکش (Hammer) و ستاره ثاقب (Shooting Stars) میان معامله گران پرایس اکشن رایج است. استراتژی‌های معاملات کندل استیک معمولاً شامل ترکیبی از الگوهای کندل استیک با نمودارها و نقاط پیوت (pivot points) می‌شود.

اگرچه اصطلاحات مربوط به کندل استیک‌ها را می‌توانید به صورت رایگان در اینترنت پیدا کنید اما در این کتاب همه آن‌ها به صورت منظم و کامل جمع‌آوری شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» مراجعه کنید.

برای خرید این کتاب به وب‌سایت دیجی کالا سر بزنید.

تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک از میرسا دولگا

تجزیه و تحلیل ترند لاین‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزار پرایس اکشن است. با این حال، اغلب افرادی که در مورد ترند لاین‌ها کتاب نوشته‌اند تنها یک فصل از کتاب یا حتی کمتر را به آن اختصاص داده‌اند. روش اندروز پیچ فورک (Andrew’s Pitchfork) تنها روش معاملاتی است که برخی نویسندگان کل کتاب خود را به آن اختصاص داده‌اند.

اگرچه روش اندرو، سبک منحصر به فردی در ترسیم ترند لاین‌های خود دارد اما تریدرهای پرایس اکشن هم می‌توانند تکنیک‌های معاملاتی وی را به راحتی برای ترند لاین‌های سنتی و کانال‌های قیمت سازگار کنند.

در واقع چندین کتاب مختلف در مورد تجزیه و تحلیل پیچ فورک وجود دارد اما کتاب تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک (INTEGRATED PITCHFORK ANALYSIS) که توسط دکتر میرسا دولگا (MIRCEA DOLOGA) نوشته شده است برجسته‌ترین کتاب پرایس اکشن در این زمینه است.

این کتاب برای مبتدیانی که هیچ اطلاعاتی در مورد پیچ فورک ندارند بسیار مناسب است که آن را به روشنی و سادگی برای خوانندگان خود توضیح داده است.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

راهنمای جامع تریدینگ

کتاب راهنمای نهایی تریدینگ (THE ULTIMATE TRADING GUIDE) سه نویسنده مختلف از جمله، جان هیل (John Hill)، جورج پرویت (George Pruitt) و لوندی هیل (Lundy Hill) آن را نوشته‌اند و به همین دلیل کتابی کامل و نهایی است که برای هر تریدری مناسب است. این کتاب در مورد توسعه سیستم‌های تریدینگ مکانیکی با استفاده از پرایس اکشن نوشته شده است.

در حالی که ممکن است فصل پایانی این کتاب که به سیستم‌های مکانیکی اختصاص یافته است، مورد پسند تریدیرهای پرایس اکشن قرار نگیرد اما سایر بخش‌های این کتاب به رفتارهای پرایس اکشن اختصاص یافته است و به همین دلیل می‌توان گفت که این کتاب یکی از کامل‌ترین و بهترین کتاب‌های پرایس اکشن است که تا کنون منتشر شده است.

عناوین مختلف این کتاب عبارت‌اند از:

 • کاربردهای عملی تئوری امواج الیوت (Practical applications of the Elliot Wave Theory)
 • فرصت‌های تریدینگ نمودارهای میله‌ای (Specific bar patterns trading opportunities)
 • چنل تریدینگ (Channel trading)
 • الگوهای سوینگ تریدینگ (Swing trading)

مطالب این کتاب به صورت تکه‌تکه جمع‌آوری شده‌اند اما بسیاری از روش‌ها و سبک‌های مهم پرایس اکشن را شامل می‌شوند و راهکارهای تریدینگ عالی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. اگر به دنبال ایده‌های جدید تریدینگ و انجام معاملات هستید حتماً این کتاب را مطالعه کنید.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت از آنا کولینگ

کتاب راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت (A COMPLETE GUIDE TO VOLUME PRICE ANALYSIS) به دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پرایس اکشن از حجم برای تجزیه و تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌کنند، وارد فهرست بهترین کتاب‌های پرایس اکشن شده الگوهای شمعی سه تایی است.

در واقع افراد زیادی مانند ال بروکس در روش‌های تریدینگ خود از حجم استفاده نمی‌کنند، از این رو این کتاب مکمل عالی برای معاملات پرایس اکشن تریدرهایی است که دوست دارند حجم را وارد معاملات و تجزیه و تحلیل خود کنند.

این کتاب به طور مختصر همه مواردی که باید در مورد تجزیه و تحلیل حجم در نظر گرفته شود را معرفی کرده است و توضیحاتی را که آنا کولینگ (ANNA COULLING) در باره کارکرد و چگونگی تحلیل حجم ارائه داده است برای هر کسی قابل فهم است.

اگرچه در تئوری داو (Dow Theory) حجم یک عامل اصلی است اما اغلب تریدرها درک کاملی از تأثیر و نقش حجم در معاملات ندارند و اکثر روش‌های معاملات حجم ناشناخته و اجرای آن برای بسیاری دشوار است.

آنا کولینگ در الگوهای شمعی سه تایی کتاب خود موفق شده است مسائل را به سادگی و به دور از هر گونه پیچیدگی توضیح دهد. این کتاب می‌تواند برای تریدرهایی که تا کنون هیچ مطالعه‌ای در این زمینه نداشته‌اند، بسیار مفید واقع شود.

برای خرید این کتاب به وب‌سایت دیجی کالا سر بزنید.

دائرهالمعارف الگوها از توماس بولکوفسکی

دایرهالمعارف الگوهای (ENCYCLOPEDIA OF CHART PATTERNS) توماس بولکوفسکی (THOMAS BULKOWSKI) به شما در استفاده از الگوها کمک زیادی می‌کند و خواهید فهمید الگوها تا چه اندازه در معاملات شما نقش دارند. این کتاب با استفاده از داده‌ها و آمارهای جامع بازار این اطلاعات را به خوانندگان ارائه می‌دهد:

 • دستورالعمل‌های شناسایی الگوها
 • میزان موفقیت و شکست در بازارهای گاوی و خرسی
 • الگوهای حجم بازار
 • انواع روش‌های تریدینگ
 • خصوصیات الگوهای ناموفق

اگرچه این کتاب مستقیماً استراتژی‌های معاملاتی را به خوانندگان ارائه نمی‌دهد اما آمار و ارقامی را ارائه می‌دهد که خوانندگان می‌توانند با استفاده از آن‌ها تاکتیک‌های معاملاتی خود را بسازند.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

صلاحیت و تریدینگ ترندها از ال. ای لیتل

شناسایی ترندها یا عدم وجود آن‌ها، بخش مهمی از کسب موفقیت در معاملات است. شناسایی ترندها نه تنها برای تریدرهای پرایس اکشن بلکه برای تریدرهایی از هر سبک و استراتژی مناسب خواهد بود.

ال. ای لیتل (L. A. Little) در کتاب صلاحیت و تریدینگ ترندها (TREND QUALIFICATION AND TRADING) چارچوبی را برای شناسایی و صلاحیت ترندها و یافتن بهترین‌ها در میان آن‌ها تنها با استفاده از قیمت و حجم ایجاد کرده است.

این کتاب که به جرئت می‌توان گفت یکی از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن برای خوانندگان است، ایده استفاده از قیمت و حجم برای تأیید ترند معاملات را ارائه داده و نویسنده آن‌ها را به خوبی در کتاب خود معرفی کرده است، به همین دلیل این کتاب برای تریدرهای پرایس اکشن بسیار جذاب است.

معامله گران پرایس اکشن معمولاً ترندها را با کمک میانگین‌های محرک یا ترند لاین‌ها شناسایی می‌کنند اما ال. ای لیتل از این هم فراتر رفته و نگاه دقیقی به ساختار ترندها می‌اندازد تا کیفیت آن‌ها را ارزیابی کند.

هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال از آدام گریمز

کتاب پرایس اکشن هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال (THE ART & SCIENCE OF TECHNICAL ANALYSIS) نوشته آدام گریمز (ADAM GRIMES) بسیار زیبا و منظم نوشته شده و پر از ایده‌های خوب تریدینگ است.

در این کتاب پس از توضیح ساختار بازار، روی نمودارهای نامنظم تمرکز می‌کند و ضمن برجسته سازی هنر تریدینگ، قواعد معاملات را توضیح می‌دهد. بخش‌های مربوط به الگوهای تریدینگ عملی برای خوانندگان جذاب‌تر از بقیه است.

نویسنده به جای تجویز قوانینی خاص یا دوری از برخی مشخصات، الگوهایی را ارائه می‌دهد که معامله گران می‌توانند از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل‌های خود استفاده کنند.

الگوهای شمعی سه تایی

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بازگشتی نزولی است که در اوایل روند شکل می‌گیرد. این الگو شامل سه کندل نزولی متوالی است که به صورت پله ای به سمت پایین امتداد دارد.
علت نام­گذاری این الگو به الگوی سه کلاغ سیاه این است که معمولاً کلاغ­‌ها را شوم می‌­دانند که حامل خبرهای ناگوار هستند. در این الگو نیز سه کندل سیاه (قرمز) وجود دارد که خبر از اتمام روند صعودی را می‌دهد.

شروط اصلی تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه:

 • هر سه کندل باید نزولی باشند.
 • کندل دوم باید در بدنه کندل اول باز شود همچنین کندل سوم نیز باید در بدنه ی کندل دوم باز شود.
 • هر کندل باید پایین­ تر از بدنه­ ی کندل قبل­ تر از خود بسته شود.
 • هر سه کندل باید فاقد سایه باشند یا سایه کوچکی داشته باشند.

نحوه تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه (روانشناسی):

پس از یک روند صعودی معامله­ گران به آینده ادامه ­دار بودن روند صعودی نگران می‌شوند و سعی می‌کنند سیو سود کنند. در این هنگام بازار با افزایش فشار عرضه مواجه می‌شود و دو کندل اول در الگوی کلاغ سیاه شکل می‌گیرد.
سایر معامله­ گران با مشاهده این موضوع از به پایان رسیدن روند صعودی نگران می‌شوند و سعی می‌کنند از موقعیت طولانی خود خارج شوند به این ترتیب کندل سوم نیز شکل می‌گیرد.

برای اطمینان از تغییر روند، الگوی سه کلاغ سیاه نیاز به تأیید دارد. معمولاً از اندیکاتورها و اسیلاتورها برای تأیید این الگو استفاده می‌شود. به عنوان مثال در هنگام تشکیل این الگو، اگر اسیلاتور RSI در منطقه اشباع خرید باشد احتمال تغییر روند بسیار بیشتر می‌شود.

نکات مربوط به الگوی سه کلاغ سیاه:

 • در حالت ایده ­آل، هر کندل در اواسط کندل قبل باز می‌شود و کندل­‌ها اندازه تقریباً یکسانی دارند.
 • هرچقدر طول کندل­‌ها بزرگ­ تر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
 • الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری (دیداری) است و برای تشخیص آن به محاسبات خاصی نیاز نیست.
 • اگر کندل­‌های دوم و سوم از نوع مارابوزو باشند اعتبار الگو بیشتر است.
 • اگر کندل سوم بدنه­ ای کوچک داشته باشد اعتبار الگو کاهش پیدا می‌کند.
 • در حال حاضر شرط باز شدن کندل­‌ها در طول بدنه کندل قبل، توسط بسیاری از معامله­ گران رد می‌شود و آن ­ها معتقد هستند؛ سه کندل قرمز که به صورت نزولی ظاهر می‌شوند و هر کدام در پایین­ ترین سطح بسته می‌شوند، به خوبی احساسات بازار را نشان می‌دهند.

مثال الگوی سه کلاع سیاه

آیا میدانید با استفاده از فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود الگوی سه کلاغ سیاه و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟

Quello di base è lo yogurt di soia non dolcificato, prima, i prezzi sono oltre il 90% basso|a||126 than what the local stores sell the same meds o avrai la tua Farmacia Sempre in tasca, rendendo questo dolce semplicemente imperdibile. Caro Giorgio, vedo che anche tu non dimentichi mai i lati psicologici di un mirato intervento diagnostico-terapeutico di un bravo medico, ciò che danneggia la cGMP è l’enzima PDE-5.

الگوی شمعدان سه درون چیست؟ معنی و نحوه استفاده از آن

علاوه بر مشاهده آسان قیمت ، مزیت استفاده از نمودار شمعدان ژاپنی ارائه الگوهای بسیار دقیق شمعدان است. تاجران باتجربه اغلب الگوهای شمع ژاپنی را به عنوان سیگنال ورود در نظر می گیرند. الگوی شمعدان متشکل از شمع های زیادی مانند Three Inside Up بسیار دقیق و موثر است.

این مقاله به شما پاسخ می الگوهای شمعی سه تایی دهد که الگوی شمع Three Inside Up چیست. و همچنین مشخصات ، معنی و نحوه تجارت با استفاده از این الگو.

ویدیویی درباره الگوی شمعدان Three Inside Up

شمع Three Inside Up چیست؟

Three Inside Up یک الگوی شمع معکوس است که معمولاً در انتهای روند نزولی ظاهر می شود. این نشان می دهد که روند نزولی ممکن است به پایان رسیده و روند صعودی شروع به از سرگیری کند.

شمع Three Inside Up چیست؟

ویژگی های شمع سه درون

برای داشتن الگوی شمع استاندارد ، به ویژگی های زیر نیاز داریم:

– شمعدان اول شمعدانی است که دارای اندامی بلند است و معمولاً در انتهای روند نزولی قرار دارد.

– شمعدان 2 شمعدانی صعودی است که دارای بدنی بلند برابر با 50٪ شمعدان نزولی قبلی است.

– شمعدان سوم شمعدانی صعودی با بدنه بلند است ، که بالای اولین شمعدان نزولی بسته می شود.

ویژگی های شمع سه درون

Three Inside Up به معنی

این الگو یک سیگنال برگشت قوی است که معمولاً در پایان روند نزولی شکل می گیرد. همانند سایر الگوهای شمع معکوس ، همچنان روند نزولی شمع اول وجود دارد. با این حال ، همانطور که توسط شمع های قوی صعودی نشان داده شده است ، روند نزولی با شمع های زیر شروع به ضعیف شدن می کند. پس از تأیید الگو ، چرخه نزولی به پایان رسیده است. قیمت از پایین به بالا معکوس می شود.

معنی شمعدان سه درون

الگوی شمعدان Three Inside Up از الگوی استاندارد تغییرات مختلفی دارد. با این حال ، آنها هنوز هم همان اثربخشی را هنگام حضور در جدول شمعدان ژاپن ارائه می دهند. اگرچه آنها تنوع هستند ، اما هنوز ویژگی های مشترک این الگوی شمعدان را دارند.

– شمع دوم شمعدانی صعودی است که دارای بدنی بلند حداقل برابر با 50٪ شمعدان نزولی اول است.

– شمع سوم همیشه شمعدانی صعودی است که در بالای شمعدان اول بسته می شود. این نشان می دهد که روند نزولی کاملاً غلبه کرده است. از آنجا ، تغییر جهت از پایین به بالا با تأیید الگوی Three Inside Up به شدت اتفاق می افتد.

تغییرات شمعدان سه Inside Up

چگونه گزینه های باینری را با Three Inside Up معامله کنیم

Three Inside Up یک الگوی شمع معکوس قوی است که از نزولی به صعودی تغییر می کند. برای دقت بالا و بهترین استفاده ، باید آن را با سایر شاخص های اساسی ترکیب کنید.

با پشتیبانی ترکیب کنید

شرایط: یک نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ژاپنی. زمان انقضا 5 دقیقه.

گزینه UP را باز کنید: وقتی الگوی شمعدان در قسمت پشتیبانی ظاهر می شود.

توضیح: هنگامی که قیمتها به منطقه حمایت می رسند ، بیشتر آنها برگشت می خورند. و هنگامی که الگوی شمعدان Three Inside Up ظاهر می شود ، در آنجا احتمال باز شدن سفارشات UP تقریباً بیشتر است.

نحوه تجارت 3 الگوی شمعدان Inside Up با پشتیبانی

با نشانگر SMA ترکیب شوید

شرایط: یک نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپنی همراه با نشانگر SMA30. زمان انقضا 15 دقیقه یا بیشتر.

SMA30 شاخصی است که برای پیش بینی روند استفاده می شود. وقتی نمودار شمعدان ژاپن بالاتر از SMA30 باشد ، روند صعودی غیر قابل انکار است. و هنگام استفاده از خط SMA30 برای باز کردن سفارشات طولانی مدت ، امنیت به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

گزینه UP را باز کنید: وقتی قیمت و الگوی هر دو بالاتر از SMA30 باشد.

توضیح: وقتی قیمت بالاتر از SMA30 باشد ، روند صعودی غیرقابل انکار است. الگوی شمعدان 3 Inside Up که در بالای SMA30 ظاهر می شود ، بیانگر ادامه روند صعودی است. پس از ظاهر شدن این الگوی شمعدان ، باز کردن سفارش UP بی خطر است.

نحوه تجارت 3 الگوی شمعدان Inside Up با SMA30

یادداشت ها هنگام استفاده از الگوی شمعدان Three Inside Up در معاملات گزینه باینری

– آن را با سایر شاخص های فنی مانند RSI ، MACD ، SMA و … ترکیب کنید تا یک نمای کلی داشته باشید و یک نقطه ورود با بالاترین نرخ برنده شدن داشته باشید.

– به تغییرات توجه کنید. اگرچه از نظر ظاهری متفاوت هستند ، اما ماهیت آنها هنوز یکسان است.

– آن را با شاخص های بلند مدت برای نقاط ورود ایمن ترکیب کنید.

همه الگوهای شمع معکوس متشکل از سه Candlesticks مانند Evening Star ، Morning Star و … پیش بینی های دقیقی را ارائه می دهند و الگوی شمعدان Three Inside Up نیز از این قاعده مستثنی نیست. همچنین سیگنال های ورود ایمن را به همراه دارد. بیایید کارایی آن را در یک حساب آزمایشی تجربه و آزمایش کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا