بهترین بروکرهای فارکس

وبلاگ اقتصادی

آموزش تصویری دریافت کد مالیاتی

نگاهی به مسائل روز اقتصادی

بحران نقدینگی در صندوق سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامين اجتماعي،گسترده ترین واصلی ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی است، که به صورت یک دستگاه عمومی غیردولتی وبا هویت اجتماعی ـ اقتصادی و متکی بر سازوکارهای بیمه اجتماعی وبلاگ اقتصادی و با استقلال اداری و مالی اداره می شود.

این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای، رعایت اصل عدالت در ورودی ها و خروجی ها و نگاه بلند مدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و در هماهنگی با نظام تامین اجتماعی را به عهده دارد.

هم اکنون سازمان تامین اجتماعی بیشترین ارتباطات با بدنه جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است و این گستردگی ارتباطات باعث شده است تا سازمان یکی از پرحجم ترین گردشهای مالی را داشته باشد. در عرصه بازار سلامت به عنوان بزرگترین خریدار و دومین تولید کننده درمان مطرح می باشد و در بازار سرمایه از جمله بزرگترین فعالان آن به شمار می رود.

با توجه به موارد بر شمار شده، مبادلات و ارتباطات مداوم سازمان با محیط بیرونی و نقصان شناخت از ماهیت و کارکردهای سازمان، در کنار وجود مشکل تطابق درون سازمان با اقتضائات معطوف به محیط، شرایطی فراهم شده که هم اکنون سازمان با عدم تعادل نقدی منابع و مصارف مواجه شده است.

عملکردسازمانهای بیمه گراجتماعی را می توان شبیه یک مخزن که دارای ورودی وخروجی است درنظر گرفت.

هرچه ورودی ها به این مخزن بیشتراز خروجی های آن باشد،مخزن مذکورپربارتروهرچه خروجی نسبت به ورودی بیشترباشد،مخزن مذکورتهی ترخواهدبود.درصندوقهای بیمه اجتماعی ،ورودی این مخزن منابع درآمدی این صندوقها اقلامی نظیر درآمدحاصل ازوصول حق بیمه ،درآمدحاصل ازسرمایه گذاری و. ، وخروجی آن هزینه ارائه خدمات این سازمانهابه مشتریان خودنظیرپرداخت مستمری ،هزینه های درمان و. می باشد.

حال هرچه ورودی های این صندوق بیشترباشدوضعیت آن مطلوبترخواهدبودوازپایداری نسبی برخوردارخواهد بود، امابرعکس هرچه روندخروجی هابیشتراز ورودی باشدپایداری این صندوقها به مخاطره افتاده ودرمعرض بحران منابع ومصارف قرارخواهدگرفت .

تجربه کشورهای جهان درامرنظامهای بیمه اجتماعی که درگزارشات بانک جهانی وسازمان بین المللی کارنیز بدان اشاره گشته بیانگرآنستکه درصندوقهای بیمه ای ودرآغازفعالیت آنها،جریان ورودیها به خروجی ها غلبه داشته وصندوق ازلحاظ مالی دروضعیت مناسب قرار دارد.اما پس از سپری شدن دوران آغازین فعالیت این صندوقهاورسیدن آنهابه دوران میانسالی وکهنسالی ،جریان خروجی به ورودی غلبه یافته واین صندوقهاازلحاظ تعادل منابع ومصارف بامشکل مواجه شده وبه نقطه سربسری نزدیک می شود(این موضوع به خوبی ازروی شاخص نسبت پشتیبانی درسازمان تامین اجتماعی مشخص است.)

تامین اجتماعی و انتخابات

اندکی است که تنور انتخابات دهمین رئیس جمهور در ایران داغ شده است و با تعیین نهائی از سوی شورای نگهبان به فعالیت های انتخاباتی کاندیداها جدیت بیشتری بخشیده است. ارائه برنامه کاری در حوزه های مختلف، از جمله ویژگی های این مرحله از انتخابات می باشد که کاندیداها با ارائه دیدگاهها و برنامه های خود در حوزه های مختلف ، سعی در جلب حداکثری آراء انتخاباتی دارند

مطالعه تطبيقي در خصوص نحوه نظارت برخصوصي سازي در کشورهای منتخب

برگزاري همايش نظارت بر سياست‌هاي کلي اصل 44 در سازمان بازرسي کل کشور

سازمان بازرسي کل کشور، تیرماه 1387 «همايش نظارت بر سياست‌هاي کلي اصل 44» را برگزار مي‌کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، اين همايش با همکاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسي، سازمان خصوصي‌سازي، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و صنعتی، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشگاه صنعتي شريف، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد اسلامی در اول و دوم تیرماه سال 1387 برگزار مي‌شود.

مقاله اینجانب که در عناوین مقالات رسیده در ویزه نامه همایش درج گردیده است در ادامه مطلب ارائه گردیده است

برنامه استراتژیک ، بایدها و نبایدها(بخش اول و دوم )

ü تعريف برنامه ریزی:

برنامه ريزي عبارتست از فرايندي داراي مراحل مشخص و بهم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات. برنامه ریزی فكر كردن راجع به آينده يا كنترل آن نيست بلكه فرايندي است كه مي‌تواند در انجام اين امور مورد استفاده قرار گيرد. برنامه ريزي، تصميم‌گيري در شكل معمول آن نيست بلكه از طريق فرايند برنامه ريزي، مجموعه‌اي از تصميمات هماهنگ اتخاذ مي‌شود. برنامه ریزی مي‌تواند براي زمان حال يا آينده انجام شود.

بر طبق اين تعريف، تصميم‌گيري‌هاي مقطعي و ناپيوسته و اتخاذ سياستها براي پيشبرد سازمان در زمان حال يا آينده برنامه ريزي نيستند. برنامه ريزي متكي بر انتخاب و مرتبط ساختن حقايق است. حقايق مفاهيم واقعي، قابل آزمون و اندازه‌گيري هستند. ديدگاهها، عقايد، احساسات و ارزشها به عنوان حقايقي تلقي مي‌شوند كه فرايند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده مي‌شود. همانطور كه اشاره شد برنامه ريزي صرفاً يك فرايند تصميم‌گيري نيست بلكه فرايندي شامل روشن ساختن و تعريف حقايق و تشخيص تفاوت بين آنهاست يا به عبارتي گونه‌اي فرايند ارزيابي است كه در پايان آن، در انتخاب حقايق ارزيابي شده تصميم‌گيري مي‌شود.

برنامه بياني روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصميمات است. برنامه خروجي فرايند برنامه ريزي است اما برنامه ريزي يك فرايند پيوسته است كه بيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي آن تصميم ادامه مي‌يابد. برنامه‌ها تهيه شده و اجرا مي‌گردند.

Please, No Politicians In My Family

درمورد آرزوهای ایشان وتمابلشان راجع به آینده فرزندشان جالب بود که می توانید متن نامه وی رااینجا مشاهده نمایید که در شبکه محلی واشنگتن DCمطرح گردید

که ترجمه این متن نیز در ادامه مطالب آمده است

آگهی پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی سال 1387دانشگاه تهران

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D. )

سال138 7 دانشگاه تهران

برای دیدن اطلاعات مربوط به ثبت نام می توانید به اینجا مراجعه نمایید

آگهی پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی سال 1387دانشگاه علامه طباطبایی

معرفی پایگاههای اطلاعاتی معتبر 1

این آرشیو دسترسی به متن کامل بیش از ۶۰عنوان نشریه در زمینه موضوعی اقتصاد-سرمایه گذاری -حسابداری -بازاریابی-مدیریت و پژوهش عملیاتی را فراهم می سازد برا ی بازدید می توانید به آدرس jstoreمراجعه نماییدوهمچنین برای دریافت راهنمای استفاده از این سایت به http://www.imps.ac.ir/p.html/databases/helps/jstor_files/frame.htm مراجعه فرامایید.ضمنا جهت آشنایی بیشتر با این سایت می توانید ادامه مطلب را بخوانید.

معرفی پایگاههای اطلاعاتی معتبر 3

عنوان Econlit کوتاه شده عبارت Economic Literature مي باشد. اين پايگاه، بيش از 580000 رکورد اطلاعاتي از مقالات معتبر در زمينه اقتصاد و علوم وبلاگ اقتصادی وابسته رادر بر میگیرد

معرفی پایگاههای اطلاعاتی معتبر 2

این پایگاه emeraldدارای بیش از 110عنوان مجله علمی معتبر در زمینه های موضوعی مدیریت -مدیریت منابع انسانی -بازاریابی و . می باشد.جهت دریافت راهنمای استفاده از این پایگاه به http://www.imps.ac.ir/p.html/databases/helps/emerald_files/frame.htm مراجعه نمایید.همچنین برای آشنایی بیشتر می توانید ادامه مطلب را بخوانید

محسن ریاضی هستم متولداسفند1354 ودر حال حاضر دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نیز در سازمان تامین اجتماعی مشغول به خدمت می باشم .

آموزش تصویری و مرحله‌به‌مرحله دریافت کد رهگیری مالیاتی

آموزش تصویری و مرحله به مرحله پیش ثبت نام و ثبت نام دریافت کد رهگیری مالیاتی

همانطور که در بلاگ “ لزوم دریافت کد رهگیری مالیاتی پیش از دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های کارتخوان “ اشاره کردیم از تاریخ ۱ بهمن ۹۹ تمامی متقاضیان دریافت ابزارهای پرداختی ابتدا باید کد رهگیری مالیاتی دریافت کنند و در صورت عدم دریافت کد رهگیری مالیاتی امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان برای آنها وجود نخواهد داشت. برای آگاهی از جزئیات این خبر بلاگ این مطلب را مطالعه کنید.

ورود به سامانه دریافت کد رهگیری مالیاتی

برای پیش ثبت نام در سامانه دریافت کد رهگیری مالیاتی و یا ویرایش ثبت‌نام‌ یا پیش ثبت نام های قبلی ابتدا وارد سایت “ دریافت کد رهگیری مالیاتی ” شوید. برای ورود به سامانه کلمه امنیتی که در تصویر مشاهده می‌کنید را همراه با نوع مودی ( نوع متقاضی دریافت کد رهگیری مالیاتی ) و شماره ملی خود وارد کنید.

با ورود به سامانه می‌توانید ثبت نام‌های قبلی و تکمیل نشده خود را به صورت زیر مشاهده و برای تکمیل آنها بر روی “ ورود به ثبت نام “ کلیک کنید.

ورود به سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام دریافت کد رهگیری مالیات

ورود به سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام کد رهگیری مالیات

دریافت کد رهگیری مالیاتی جدید

اگر تا به حال کد رهگیری مالیاتی دریافت نکرده باشید پس از ورود به سامانه دریافت کد رهگیری مالیاتی پیغام زیر را مشاهده می‌کنید.

ثبت نام دریافت کد رهگیری مالیات

پیش ثبت نام دریافت کد مالیات

۱. ورود به سامانه پیش ثبت نام الکترونیک

پس از انتخاب “ پیش ثبت نام جدید “ وارد صفحه زیر می‌شوید. در این مرحله باید نوع ثبت نام ( ثبت نام انفرادی(بدون شریک) و مشارکت (حداقل یک شریک) )، کد پستی اقامتگاه قانونی، شماره همراه و کلمه امنیتی را وارد کرده و بر روی “ پیش ثبت نام جدید” کلیک کنید.

آموزش تصویری دریافت کد مالیاتی

آموزش تصویری دریافت کد مالیاتی

پس از وارد کردن اطلاعات در صفحه ورود به سامانه پیش ثبت نام الکترونیک کد ۴ رقمی برای تایید شماره تلفن همراه به شماره وارد وبلاگ اقتصادی شده پیامک می‌شود.

لازم به ذکر است شماره تلفن همراه وارد شده برای ثبت نام حتما باید به نام فرد متقاضی ( کد ملی ثبت شده برای دریافت کدرهگیری مالیاتی ) باشد.

پس از تایید شماره تلفن همراه وارد صفحه زیر می‌شوید. در این قسمت باید تاریخ تولد و وبلاگ اقتصادی تابعیت مودی دریافت کد رهگیری مالیاتی را وارد و “استعلام اطلاعات و ادامه “ را انتخاب کنید.

آموزش تصویری دریافت کد رهگیری مالیاتی - ثبت اطلاعات هویتی

آموزش تصویری دریافت کد رهگیری مالیات – ثبت اطلاعات هویتی

تکمیل اطلاعات پیش ثبت نام

اطلاعات وارد شده در مرحله قبل به صورت آنلاین و سیستمی بررسی شده و در صورت عدم وجود مغایرت در کمتر از چند ثانیه به صفحه زیر منتقل می‌شوید.

در قسمت پایین صفحه در بخش “ نواقص اطلاعاتی “ بر روی نوشته‌های قرمز رنگ کلیک کنید و موارد خواسته شده را تکمیل کنید. ( موارد نواقص اطلاعات را در ادامه بررسی می‌کنیم)

آموزش تصویری دریافت کد رهگیری مالیاتی - ثبت اطلاعات هویتی مودی

آموزش تصویری دریافت کد رهگیری مالیات – ثبت اطلاعات هویتی مودی

تکمیل نواقص اطلاعات برای دریافت کدرهگیری مالیاتی

در صفحه “ تعیین وضعیت مشمولیت ارزش افزوده “ باید مشمول ارزش افزوده بودن یا نبودن فرد مودی را مشخص و بر روی “ ثبت “ کلیک کنید.

برای آگاهی از مشمول ارزش افزونه بودن یا نبودن به “ قانون مالیات بر ارزش افزوده ” در سایت vat.ir مراجعه کنید.

آموزش تصویری دریافت کد رهگیری مالیاتی - قوانین مالیات بر ارزش افزوده

آموزش تصویری دریافت کد رهگیری مالیات – قوانین مالیات بر ارزش افزوده

در صفحه اطلاعات پیش ثبت نام دلیل ثبت نام، موارد اجباری و نوع مالکیت را تکمیل کنید. تکمیل کردن این موارد برای ثبت اطلاعات کافی است و تکمیل کردن سایر بخش‌ها لزومی ندارد.

آموزش تصویری دریافت کد رهگیری مالیاتی - تکمیل اطلاعات در سامانه مالیاتی

آموزش تصویری دریافت کد رهگیری مالیات – تکمیل اطلاعات در سامانه مالیاتی

در صفحه “مشخص نمودن محل اقامتگاه قانونی روی نقشه” محل اقامت خود را بر روی نقشه مشخص و بر روی “ثبت” کلیک کنید.

ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی

پس وبلاگ اقتصادی از تکمیل نواقص اطلاعات پیغام “ فعلا اطلاعات تکمیل می‌باشد.لطفا پس از دریافت نام کاربری به سامانه ثبت نام رفته و فرایند خود را تکمیل نمایید” را مشاهده می‌کنید.

دریافت کد رهگیری 10 رقمی

دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی

پس از انتخاب تایید نهایی اطلاعات وارد صفحه زیر می‌شوید. در این مرحله در صورت صحت اطلاعات “ تایید اطلاعات و دریافت کد رهگیری “ را انتخاب کنید تا به صفحه زیر هدایت شوید.

تایید اطلاعات هویتی مودی دریافت کد مالیاتی

تایید اطلاعات هویتی مودی دریافت کد مالیاتی

در این مرحله کد رهگیری ۱۰ رقمی نمایش داده شده و به شماره وارد شده نیز پیامک می‌شود. با استفاده از این کد به راحتی می‌توانید در سریعترین زمان ممکن درگاه پرداخت اینترنتی خود را دریافت کنید. برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بر روی “درگاه پرداخت اینترنتی زیبال” کلیک کنید.

در صورت صحت اطلاعات وارد شده و راستی آزمایی توسط سازمان امور مالیاتی، رمز عبور و نام کاربری ورود به پرتال امور مالیاتی به شماره وارد شده در سامانه ثبت نام کد رهگیری مالیاتی پیامک می‌شود.

درصورت وجود مغایرت در اطلاعات وارد شده در مرحله پیش ثبت نام، مغایرت موجود از طریق پیامک اطلاع رسانی می‌شود و باید مجددا مرحله پیش ثبت نام با اطلاعات درست انجام شود.

ورود به پرتال سازمان امور مالیاتی کشور

برای ورود به پرتال امور مالیاتی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور پیامک شده به آدرس “ ورود به پرتال مالیاتی ” وارد شوید.

آموزش مراحل ثبت نام دریافت کد مالیاتی- ورود به پرتال سامانه مالیاتی

آموزش مراحل پیش ثبت نام دریافت کد مالیاتی- ورود به پرتال سامانه مالیاتی

لازم به ذکر است کد امنیتی به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس نیست اما رمز عبور به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است.

فراموشی نام کاربری و رمز عبور

برای دریافت مجدد نام کاربری و رمز عبور وارد آدرس “ دریافت رمز عبور و نام کاربری ورود به سامانه “ شوید و بر روی “ فراموشی نام کاربری و یا کلمه عبور “ کلیک کنید.

دریافت سریع درگاه پرداخت اینترنتی

همانطور که در ابتدای این بلاگ اشاره شد، اگر قصد دارید به عنوان شخص حقیقی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی اقدام کنید، فقط کافیست در سایت zibal.ir ثبت نام کنید. در کمتر از ۲۴ ساعت بهترین درگاه پرداخت اینترنتی واسط به سایت شما متصل شود.

پرداخت یار زیبال، پرداخت یار رسمی بانک مرکزی است و برای دریافت پایدارترین و امن ترین درگاه پرداخت آنلاین فقط کافیست در سایت زیبال ثبت نام کنید تا در سریع ترین زمان ممکن بدون نیاز به مجوز های پیچیده، درگاه اختصاصی با حداکثر امکانات در اختیار شما قرار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

سلام من چندین سایت دارم و فقط اینجا یه موردشو میشه اضافه کرد قضیه چیه؟
من سایتم خدمات هاست و دامنه و طراحی سایت و نرم افزار و ربات و… برای سرویس استار
خدمات فروشگاه فایل و …. برای سایت تب فایل
خدمات پنل پیامکی و تبلیغاتی و… برای سامانه لاین
سایت فروشگاه محصولات ارگانیک و طب سنتی برای سایت حیات ایرانی

من فقط یکیشو ثبت کردم برای بقیه چه کنیم؟

سلام،برای تایید به تلفن ثابت تماس میگیرن؟

سلام نیما عزیز. متاسفانه اطلاعاتی در این رابطه نداریم. برای اطلاعات بیشتر لطفا با پشتیبانی مالیات در ارتباط باشید. موفق باشید

با سلام در این مقاله فرمودید که

به روز رسانی : دریافت کد مالیاتی از خرداد ۱۴۰۰ فقط برای اشخاص حقوقی الزامی است و سایر اشخاص نیازی به دریافت کد مالیاتی از این روش نخواهند داشت و به صورت خودکار کد رهگیری مالیاتی صادر می‌شود.به روز رسانی : دریافت کد مالیاتی از خرداد ۱۴۰۰ فقط برای اشخاص حقوقی الزامی است و سایر اشخاص نیازی به دریافت کد مالیاتی از این روش نخواهند داشت و به صورت خودکار کد رهگیری مالیاتی صادر می‌شود.

ایا این به این معنی هستش که اگر بنده بخواهم سایت شخصی فروشگاهی برای محتوای آموزشی بسازم دیگر نیازی نیست کاری انجام بدم

سلام. بله.
فقط کافیه برای دریافت درگاه در سایت zibal.ir ثبت نام کنید. با رضایت شما کد مالیاتی خوکار براتون صادر وبلاگ اقتصادی میشود.

سلام کسانی که از قلبلا هم دستگاه کارتخوان فعال داشته اند، باید کد رهگیری بگیرن و ثبت نام کنن؟ یا فقط کسانی که میخوان کارتخوان جدید بگیرن باید کد رهگیری بگیرن؟
ممنون

سلام وقت به خیر. باتوجه به آخرین اطلاعیه منتشر شده، اتصال دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی به پرونده مالیاتی برای تمامی افراد الزامی است.

سلام من خط تلفن ثابت ندارم یعنی نمیشه پس

سلام روز به خیر. لطفا با شماره ۱۵۲۶ ( پشتیبانی درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور ) در تماس باشید.

سلام روز بخیر
من قبلا ثبت نام کردم ولی گوشیم به سرقت رفت متاسفانه کد رهگیری ثبت نامم رو ندارم
چکار باید انجام بدم

سلام روز بخیر
با استفاده از اطلاعاتی که برای ثبت نام در سامانه وارد کرده اید، می‌توانید مجددا وارد سامانه شده و کد رهگیری خود را مشاهده کنید.
در صورت فراموشی رمز عبور نیز می‌توانید رمز عبور خود را بازیابی کنید.
در صورت حل نشدن مشکل، لطفا با شماره ۱۵۲۶ (پشتیبانی درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور ) در تماس باشید راهنماییتون میکنند.
در خدمتتون هستیم.

سلام،من کد رهگیری مالیاتیمو فراموش کردم. از کدوم قسمت میتونم بگیرم؟

سلام روز به خیر. با استفاده از اطلاعات هویتی خود، مجدد وارد سامانه مالیاتی شوید. کد رهگیری شما در سامانه قابل مشاهده است.
در صورت فراموشی رمز عبور نیز می‌توانید با استفاده از آموزشی که در بلاگ ذکر شده است و گزینه “فراموشی رمز عبور” رمز عبور خود را بازیابی کنید.

خواندن بعدی

قانون الزام دریافت کد رهگیری مالیاتی پیش از دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان از 1 بهمن 1399

قانون الزام دریافت کد رهگیری مالیاتی پیش از دریافت درگاه پرداخت اینترنتی

الزام دریافت کد رهگیری مالیاتی پیش از دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان طبق اطلاعیه جدید بانک مرکزی …

تفاوت افزونه فروشگاه ساز ووکامرس woocommerce و easy digital downloads

تفاوت افزونه فروشگاه ساز ووکامرس و easy digital downloads

تفاوت افزونه فروشگاه ساز ووکامرس و easy digital downloads ووکامرس و easy digital downloads هر دو افزونه‌های قدرتمند وردپرس برای …

تکنولوژی و سیستم بانکداری

۵ تکنولوژی جدید و تاثیر آن در سیستم بانکداری نوین در سال ۲۰۲۱

تکنولوژی و سیستم بانکداری تکنولوژی و سیستم بانکداری ، به خصوص بعد از دوران کرونا شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده است. …

دیفای چیست

دیفای چیست و چگونه کار می کند + مزایا، کاربرد و چالش‌ های فناوری مالی غیر متمرکز

دیفای چیست زمانی که واسطه‌گری بانک‌ها، واسطه‌ها و سازمان‌های متمرکز از دنیای مالی کنار می‌رود، پای صنعت دیفای به میان …

حباب دارایی بدون رشد معقول اقتصادی از بین نمی رود

روزنامه جهان اقتصاد

احتمالا چرخه اجتناب ناپذیر اعتبار نشان دهنده اوج دو رویه درازمدت بوده است. اولی، کاهش نرخ بهره است. سود اوراق خزانه داری امریکا در سال ۱۹۸۱ تقریبا به ۱۶ درصد می رسید؛ اما بعدها کاهش شدیدی نشان داد و در سال ۲۰۰۹ به ۱٫۹ درصد رسید. این موضوع تلنگری به اقتصاد و بازارهای سهام زد. کاهش سود وبلاگ اقتصادی اوراق قرضه باعث کاهش هزینه تامین مالی کسب و کارها شد، فشار را از روی بودجه های دولتی کم کرد، سرمایه گذاران را تشویق کرد که حالت مطمئن اوراق قرضه را کنار بگذارند و به دارایی های ریسک داری مثل سهام و املاک فکر کنند.

این رویه شاید هنوز به نقطه اوج خود نرسیده باشد. ماجرای تلاش ژاپن برای تحریک اقتصادش نشان می دهد که سود اوراق قرضه می تواند حتی تا حد ۱ تا ۲ درصد هم پایین آمده باشد. اما امریکا و بریتانیا بر خلاف ژاپن مجبورند بخش زیادی از کسری خود را وبلاگ اقتصادی از خارج تامین کنند و شاید سخت باشد که سود کم را به سرمایه گذاران قالب کرد. جذب آنها با نرخ بهره فزاینده می تواند به اقتصاد آسیب وارد کند، زیرا باعث افزایش هزینه تامین مالی کسب و کارها خواهد شد و کار پرداخت بدهی ها را برای وام گیرندگان از جمله صاحب خانه ها دشوار تر خواهد کرد.

رویه دوم مربوط به توانایی دولت ها در حمایت از بازارها می شود. کسری های عظیمی که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در جهان توسعه یافته ثبت شد، شاید همه مهمات دولت ها را بر باد داده باشد. پژوهش کارمن راینهارت و کنت راگاف نشان می دهد که وقتی نسبت به بدهی های دولت به GDP به ۹۰ درصد برسد، این بدهی ها به رشد پایین اقتصادی می انجامد. بسیاری از دولت های غربی یا به آن سطح رسیده اند یا در غیاب برنامه اصلاحات مالی، در مسیر رسیدن به آن پیش می روند. بنابر این دولت های جهان توسعه یافته احتمالا با مشکل پیچیده ای مواجه اند. آنها به جای آن که با اقداماتی مثل کاهش مالیات یا افزایش هزینه کردن دولت در پی به دست آوردن دل رای دهندگان باشند، در واقع آنها را با افزایش مالیات و کاهش خدمات متفاوت دچار دردسر بیش تر می کنند. این مسئله ممکن است به دوره ای از آشوب سیاسی بینجامد، همان طور که در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ رخ داد و اخزاب افراطی هم در این زمان ها قدرت می گیرند.

مشکل بزرگ دیگر برای جهان توسعه یافته، پدیده ای است که مدتی قبل از بحران اقتصادی خودش را نشان داد: افزایش قیمت مواد اولیه در اکثر دوران های تاریخ بشر، رخدادهای اقتصادی باچرخه کشاورزی به پیش رانده شده اند. وقتی برداشت محصول خوب بود، رفاه در راه بود و خبری از انقلاب و شورش نمی شد. اما قیمت مواد خام اولیه، از نفت گرفته تا مس می تواند دوره های فراز و نشیب خودش را داشته باشد. این مسئله به مشکلات و هزینه هایی مربوط می شود که در کشف و استفاده از آنها به وجود می آید.

وقتی قیمت مواد خام اولیه پایین است، انگیزه زیادی در تولید کنندگان برای جست و جوی بیش تر آنها وجود ندارد و خیلی های شان پول انجام آن را هم ندارند. بنابر این، رشد عرضه محدود می شود. به تدریج تقاضا افزایش می یابد و روی عرضه فشار وارد می کند. در چنین شرایطی، تولید کنندگان تشویق می شوند که دنبال منابع جدیدتر بگردند. اما یافتن آنها و استفاده از آنها طول می کشد و بنابراین، قیمت ها هم چنان رو به افزایش خواهند بود؛ شاید حتی این روند به مدت ۲۰ سال هم ادامه داشته باشد. این دوره طولانی افزایش قیمت هم باعث آینده نگری بیش تر می شود و هم به تدریج حالتی از وفور و اشباع به وجود می آورد که در نهایت باعث کاهش قیمت ها می شود. به همین دلیل است که بعد از انفجار قیمت مواد اولیه در دهه ۱۹۷۰، با دوران تورم زدایی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مواجه بودیم. نقطه افول در این چرخه در سال ۲۰۰۲ رخ داد. از آن زمان به بعد، تقاضای فزاینده از سمت چین و هند از عرضه جلو زد و باعث افزایش شدید قیمت ها شد. جرمی گرانتهام از گروه مدیریت صندوق GMO یک شاخص با وزن برابر از ۳۳ ماده اولیه تدوین کرد. از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۲، این شاخص به شکل واقعی میزان ۷۰ درصد کاهش یافت و گاهی احیا و شکوفایی هم رخ داد. مثلا در دوران دو جنگ جهانی و اواخر دهه ۱۹۷۰٫ اما از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ و تنها ظرف ۸ سال، تمام آنچه از دست رفته بود دوباره به دست آمد.

چیزی که خیلی مورد توجه قرار دارد این است که قیمت مواد اولیه با چه سرعتی بعد از رکود سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ دوباره جان گرفتند. در چرخه های قبلی، قیمت فزاینده کالاها اغلب به اقتصادهای توسعه یافته کمک می کرد که از رکود بیرون بیایند و درست معادل کاهش مالیات عمل می کرد. اما وقتی تقاضا در کشورهای در حال توسعه مثل چین این قدر بالا بود، اقتصادهای توسعه یافته دیگر می توانستند تعیین کننده قیمت برای مواد اولیه باشند و درنتیجه مجبور شدند ریسک رابه جان بخرند.

برخی ناظران از جمله گنتهام معتقدند که قیمت بالای مواد اولیه هم چنان همین طور باقی خواهد ماند. آنها استدلال می کنند که بشر به دنبال توسعه آن منابع طبیعی است که پیدا کردنشان راحت تر و توسعه شان ارزان تر باشد، استفاده از اکتشافات جدید از جمله میدان نفتی درعمق دریا در نزدیکی برزیل یا قیرشن در کانادا هزینه زیادی دارد. در واقع این نوعی شوک عرضه برای اقتصادهای توسعه یافته است و به رشد کم تر و تورم بیش تر منجر می شود.

استدلال متضاد این است که چنین هشدارهایی بارها در گذشته اشتباه از آب درآمده اند، مثلا در دهه ۱۹۷۰ این طور شد. هوش انسان برای درک همه مشکلات اطرافش کافی نیست و مثلا استفاده از منابع جایگزین انرژی برای حل برخی مشکلات آن قدرها هم مورد توجه نبوده . از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش قیمت مواد اولیه بر اساس اصول عرضه و تقاضا صورت نگرفته بلکه با گمانه زنی ها و سرمایه گذاران نهادی صورت گرفته که به بازار وارد شده اند. آنها به ما نشان می دهند که خرید مواد اولیه راهی برای ایستادگی در برابر تورم است.

با نگاه به آینده، این که کدام دیدگاه درباره چرخه مواد اولیه درست از آب درمی آید اهمیت زیادی برای سایر چرخه ها خواهد داشت. این مسئله هم چنین برای اقتصادهای غربی که از قبل دارند از ترکیب جمعیتی رو به افور و بار بدهی آسیب می بینند اهمیت دارد. بدون رشد معقول اقتصادی، سخت است که رشد اعتبار به وجود بیاید و سخت تر است که حباب های دارایی از بین بروند. درآن حالت، بازارهای تنبل به مدل ژاپنی شاید یک دوره طولانی تر هم دوام بیاوند. اما تعبیر نوید بخش تر این است که قیمت بالاتر مواد اولیه در رشد انفجاری چین وهند فقط چیزی شبیه مشکل دندان درآوردن است . مثل تاریخی آن، اواخر قرن نوزدهم است؛ زمانی که توسعه آمریکا و آرژانتین باعث رکود کشاورزی در اروپا شد اما به تدریج رونق جهانی را به همراه آورد.

دهه آينده زمان اقتدار اقتصادي ايران خواهد بود

دهه آينده زمان اقتدار اقتصادي ايران خواهد بود

كرمان - ايرنا - رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: جمهوري اسلامي ايران با تفكر مقاومت و پايداري از مسيرهاي سخت عبور مي كند و دهه آينده دهه اقتدار اقتصادي خواهد بود.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي دفتر ارتباطات مردمي نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا پورابراهيمي در يادواره شهداي روستاي كريم آباد گاوخانه افزود: برخي افراد بي ‌تقوايي كرده و مي گويند مسئولان به فكر حل مشكلات اقتصادي مردم نيستند و خواستار مذاكره با آمريكا هستند.
وي ادامه داد: نتيجه مذاكره با آمريكا، برجام شد و با تمام تلاش جمهوري اسلامي توافقي صورت گرفت تا مشكلات مردم را در عرصه اقتصادي حل كنيم.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي وبلاگ اقتصادی با طرح اين مساله كه البته انتقاد به برخي از عملكردهاي داخل كشور وجود دارد و ما هم در مجلس نسبت به برخي از اقدامات منتقد هستيم عنوان كرد: سئوال اينجاست كه به چه دليل جمهوري اسلامي در برجام رفت.
پورابراهيمي گفت: برخي بي تقوايي مي كنند و مي گويند مسئولان فقط به فكر حماس و حزب الله و ديگران هستند، البته ما بايد در حوزه شيعه و مسلمان نسبت به اين مواضع از خودمان واكنش نشان دهيم و هرگز سكوت نمي كنيم، در برجام 2 مساله حل مشكلات اقتصادي و پذيرش محدوديت‌ هاي هسته‌ اي براي ايران بود، نه جنبش هاي منطقه اي، حماس و حزب الله و غيره.
وي خاطرنشان كرد: تحريم‌ هاي نفت، بانك ها و كشتيراني بايد در برجام برداشته مي‌ شد كه همه آنها در حوزه اقتصادي است، اما سرانجام اين شد كه رئيس جمهوري ابله آمريكا تمام وبلاگ اقتصادی تعهدات را بر هم زد و هيچ كدام را انجام نداد و كشورهاي ديگر را هم وادار كرد كه از تعهداتشان در جريان برجام خارج شوند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: مذاكره با فردي كه ادبيات گستاخانه و قلدرمابانه در برابر همه كشورها دارد، چگونه بايد انجام شود؟
پورابراهيمي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران به واسطه تمسك و محبت اهلبيت (ع)، امروز پرچم عزت و افتخار را برافراشته و ديگر كشورهاي منطقه هم از آن الگو گرفته اند و به واسطه همين است كه شيعيان يمن را به خاك و خون مي‌ كشند.
وي ابراز داشت: جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با دشمن ذره اي كوتاه نمي آيد و آمريكايي ها اشتباه مي كنند و مسير غلط مي روند.
پورابراهيمي گفت: در هشت سال دفاع مقدس، 36 كشور عليه جمهوري اسلامي ايران ايستاده بودند و به صدام كمك مي كردند و ما با نيروهاي جوان و دست خالي جنگيديم و مقاومت كرديم.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: نتيجه اين هشت سال پايداري، عزت و اقتدار و افتخار براي اين كشور شد و امروز آمريكايي ها اعتراف دارند كه ايران به قدرت برتر نظامي در منطقه تبديل شده است.
وي افزود: آمريكا آرزوي براندازي نظام جمهوري اسلامي را به گور مي برد و اين اتفاق هرگز رخ نمي دهد و مسيري كه به بركت خون شهدا در جمهوري اسلامي ادامه مي يابد، موجب موفقيت نظام خواهد شد.
پورابراهيمي گفت: تا زماني تفكر شهدا در جامعه است و تا زماني كه ولايت پذيري و تبعيت از رهبري كه به عنوان افتخار ما ايرانيان وجود دارد، آمريكا هيچ اقدامي عليه ايران نمي‌ تواند انجام دهد و ما از اين گردنه سخت عبور مي كنيم.
وي همچنين گفت: يادواره شهدا و مراسم اينچنيني، بهاي اسلام و تفكر شيعه است، اگر تكرار ايام ماه محرم و صفر و سوگواري ابا‌عبدالله (ع) نبود، امروز محبت اهلبيت (ع) در دلهاي شيعيان نبود.
اين نماينده مجلس حضور جوانان و نوجوانان در يادواره شهدا و آشنايي آنها با منش و تفكر شهدا را موجب انتقال تفكر شهدا به نسلي دانست كه شهدا را نديده اند و ادامه داد: نتيجه اين تفكر شهدا مي شود اگر خطري جمهوري اسلامي و مرزهاي شيعه را تهديد كرد، از دل جواني هايي كه جنگ را نديدند، شهيد حججي‌ ها بيرون آيند.
3029/ 5054

کره شمالی تخریب سایت موشکی خود را متوقف کرد

تصاویر ماهواره‌ای هفته گذشته نشان می‌دهند که کره شمالی تخریب سایت کلیدی موشکی را که از آن برای آزمایش موتور موشک استفاده می‌شد، متوقف کرده است.

کره شمالی تخریب سایت موشکی خود را متوقف کرد

به گزارش گروه بین الملل و به نقل از رویترز، تصاویر ماهواره‌ای هفته گذشته نشان می‌دهند که کره شمالی تخریب سایت کلیدی موشکی را که از آن برای آزمایش موتور موشک استفاده می‌شد، متوقف کرده است.

ناظران پروژه «۳۸ شمال» -گروه ناظر مستقر در آمریکا- می‌گویند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که در سایت موشکی ساهه واقع در شمال غرب کره شمالی طی روز‌های گذشته فعالیت خاصی انجام نشده است.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته گفت: گزارشات مبنی بر آغاز تخریب تاسیسات موشکی در ساهه کره شمالی با توافق کیم جونگ اون رئیس کره شمالی و ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور همخوانی دارد.

گروه «۳۸ شمال» گزارش کرد که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تخریب این سایت از ماه جولای تا اوایل ماه آگوست مشاهده می‌شد، اما از سوم آگوست فعالیت‌ها متوقف شده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه اعلام کرد کره شمالی فعالیت هسته‌ای خود را متوقف نکرده است.

ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با رویترز از تلاش‌های متقاعد کننده کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای این کشور دفاع کرده و گفته بود معتقد است که کره شمالی اقدامات ویژه‌ای برای هسته‌ای زدایی صورت داده است. او گفته بود احتمالا دوباره با کیم ملاقات خواهد کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا