سود در فارکس

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

خرابی‌های جنگ اوکراین

واگذاری بهره برداری از شبکه ریلی به مردم؛ راهکار پیشنهادی به مدیریت جدید راه آهن

- اعطای مجوز بهره برداری از محور های ریلی به بخش غیردولتی، مصداق اتّم استفاده از ظرفیت های مردمی در بهبود وضعیت فعلی دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی راه آهن است، چراکه علاوه بر بهبود این صنعت، به کاسته شدن از وظایف تصدی گرایانه شرکت راه آهن کمک خواهد کرد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو"، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به واسطه تعدد وظایف در حوزه توسعه و نگهداری از زیرساخت های ریلی، بهره برداری از شبکه ریلی و ناوگان ریلی و همچنین تنظیم گری بین بخش های مختلف دخیل در این صنعت، تا کنون نتوانسته است به سطح قابل قبولی از بهره وری نایل شود.

به طوری که هم اکنون عملکرد راه آهن از اهداف کمی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اهداف چشم انداز 20 ساله فاصله معناداری دارد.

ضمن آنکه بندهای مطرح شده در سیاست های کلی نظام در بخش حمل و نقل دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی نیز هنوز به درستی در مورد شبکه حمل و نقل ریلی کشور تحقق نیافته است.

سیاست های کلی نظام: اولویت با حمل و نقل ریلی است در متن سیاست های کلی نظام در بخش حمل و نقل، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1379، پنج بند مهم ذکر شده است که عبارتند از: 1ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخش های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر: الف) ملاحظات اقتصادی، دفاعی و امنیتی، ب) کاهش شدت مصرف انرژی، ج) کاهش آلودگی زیست محیطی، د) افزایش ایمنی، و) برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

2-افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات .

3-توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکاتی چون نگرش شبکه ای به توسعه محورها، آمایش سرزمین، ملاحظات دفاعی-امنیتی، سودآوری ملی، موقعیت ترانزیتی کشور و تقاضا.

4-فراهم کردن زمینه ی جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت های این بخش.

5-دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی.

لازم به ذکر است که فی الحال، نه تنها نظام جامع حمل و نقل تدوین و تکمیل نشده است، بلکه انتخاب، تامین منابع و تکمیل پروژه های ریلی به واسطه فشارهای سیاسی و لابی گری های منطقه ای صورت می پذیرد.

از سوی دیگر، هیچ تناسبی بین عملکرد موجود راه آهن در سال های اخیر با تقاضای حمل بار و مسافر ریل پسند در کشور وجود ندارد.

ضمن آنکه راه آهن در حوزه جابجایی بارهای بین المللی و ترانزیتی نیز کاملا ضعیف عمل کرده است و نتوانسته سهم بالایی در این حوزه به دست بیاورد.

راه آهن هنوز به اهداف برنامه توسعه ششم دست پیدا نکرده از سوی دیگر، طبق اهداف کمی موجود در برنامه ششم توسعه نیز، راه آهن می بایست تا انتهای این برنامه که در سال پایانی آن قرار داریم، به سهم حمل بار 30 درصدی از مجموع بار داخلی کشور و سهم حمل مسافر 20 درصدی از مجموع سفرهای داخلی دست پیدا می کرد.

اما وضع کنونی با هدف گذاری برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارد.

هم اکنون سهم راه آهن از حمل بار و مسافر داخلی به ترتیب به 10% و 8% محدود است.

با توجه به تمامی مزایای حمل بار ریلی نسبت به حمل جاده ای از جمله کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش تلفات جاده ای، حمل بارهای ریل پسند موجود طبق اهداف برنامه ششم توسعه می توانست مواهب فراوانی برای کشور به ارمغان بیاورد.

بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، هر سال بالغ بر 500 میلیون تن بار در کشور جابجا می شود که سهم راه آهن از این حجم از جابجایی بار، در بهترین حالت تنها 50 میلیون تن بوده است.

این در حالی است که مطابق با برآوردهای انجام شده، بالغ بر 180 میلیون تن (36 درصد) از بار موجود، دارای شاخصه های ریل پسندی است.

راه آهن می تواند 100 درصد پیشرفت عملکردی داشته باشد در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرگزاری دانشجو" اعلام گفت: بدون شک راه آهن در درازمدت به استثنا دو سال اخیر، هر ساله رشد عملکردی داشته است.

اما می توان ادعا کرد که میزان رشد راه آهن در مقایسه با میزان سرمایه گذاری انجام شده برای آن و همچنین در مقایسه با توان و ظرفیت موجود، بسیار ناچیز است.

به عبارت دیگر، در شرایطی که راه آهن هم اکنون هم توانایی حمل 150 میلیون تن بار ریل پسند را داراست، به واسطه بهره برداری نامناسب و سنتی، میزان عملکرد حمل بار ریلی کشور از 50.

4 میلیون تن در سال 1397 فراتر نرفته است.

وی اضافه کرد: بنابراین می بایست رشد عملکردی حداقل 100 درصدی در دوره مدیریتی جدید شرکت راه آهن را شاهد باشیم.

چرا که هم ظرفیت موجود پاسخگوی این مساله است و هم تقاضا برای جابجایی این میزان از بار و مسافر وجود دارد.

به نظر میرسد تیم مدیریتی جدید انگیزه و توان اجرایی لازم برای دستیابی به چنین هدفی را داشته باشد.

ورود مردم به صنعت راه آهن شاهجویی ادامه داد: آنچه باعث شده است که راه آهن در دوره های گذشته نتواند به این مهم دست پیدا کند، اولا تعدد وظایف بی شمار تصدی گرایانه در کنار وظایف حاکمیتی ذاتی شرکت راه آهن به عنوان نهاد متولی شبکه حمل و نقل ریلی کشور است و ثانیا، عدم ورود مردم و بخش خصوصی به این صنعت مهم.

به هر حال، راه آهن در قیاس با حمل و نقل جاده ای نتوانسته است از مطلوبیت لازم برای ورود مردم و سرمایه گذاری بخش خصوصی برخوردار شود و همین عدم ورود بخش های غیردولتی به فعالیت در شبکه ریلی نیز منجر به کاهش عملکردی شبکه شده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین مهمترین و شاید اثرگذارترین راهکار تیم جدید مستقر در راه آهن برای بهبود شرایط فعلی و حرکت به سوی پیشرفت در راستای تحقق اهداف چشم انداز و برنامه های توسعه، استفاده از ظرفیت های مردمی در قالب بخش خصوصی و یا غیردولتی است.

این ظرفیت ها هم می توانند از جنس سرمایه گذاری باشند و هم از جنس تفویض وظایف تصدی گرایانه.

وی افزود: اعطای مجوز بهره برداری از محورهای ریلی به بخش غیردولتی، مصداق اتّم استفاده از ظرفیت های مردمی در بهبود وضعیت فعلی راه آهن است.

چراکه علاوه بر بهبود این صنعت، به کاسته شدن از وظایف تصدی گرایانه شرکت راه آهن کمک خواهد کرد تا از این رهگذر راه آهن بتواند بر وظایف حاکمیتی خویش همچون تنظیم گری، برنامه ریزی و تعیین استراتژی با نگاه کلان نگری و شبکه ای تمرکز ویژه تری داشته باشد.

"روز حساب" زلنسکی فرا می‌رسد

"ولودیمیر زلنسکی و مشاوران اوکراینی در روزهای اخیر مباحثه کرده‌اند که نمی‌خواهند هیچ بخشی از کشورشان را به روسیه در این جنگ جاری در اوکراین واگذارند و اگرچه این دیدگاه جمعی در اوکراین محسوب می‌شود اما آنها شاید خودشان را در تله ریگ روان گرفتار کرده باشند."

به گزارش ایسنا، مجله دیلی دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی بیست در تحلیلی می‌نویسد: موضع ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین که خودش و مشاورانش بارها آن را تکرار کرده‌اند در سراسر کشور مورد قبول واقع شده. اوکراینی‌ها به صورت جمعی نمی‌خواهند یک وجب از خاک خود را به روسیه واگذارند- بر اساس نظرسنجی موسسه بین‌المللی جامعه شناسی کی‌یف در مه ۲۰۲۲، ۸۲ درصد از اوکراینی‌ها مخالف واگذاری قلمروی خود به روسیه هستند.

زلنسکی گفته که مبارزان اوکراینی قابلیت و توانایی عقب راندن نیروهای روسی را دارند و حتی این را هم گفته که آنها می‌خواهند روسیه را نه تنها از بخش‌هایی که پس از ۲۰۲۲ گرفته، بیرون کنند بلکه خواستار عقب راندن نیروهای روسیه از بخش‌هایی هستند که در ۲۰۱۴ تصرف کرده است.

خرابی‌های جنگ اوکراین

به گفته "استیون پایفر"، سفیر سابق آمریکا در اوکراین، اما اگر روزی زلنسکی و مشاورانش مجبور شوند با واقعیت‌های جنگ روبه‌رو شوند و در واقع یک بار دیگر به میز مذاکره نزدیک شوند و امتیازات ارضی را در نظر بگیرند، یا بدهند این امر می‌تواند زلنسکی را در سراشیبی ناآرامی سیاسی قرار دهد.

این دیپلمات سابق افزود: زلنسکی باید تصمیم‌های بسیار دشواری بگیرد بین اینکه چه نوع امتیازاتی در مقابل مواضع حفاظتی بدهد و چه نوع امتیازاتی که ممکن است بخواهد بگیرد که برای عموم مردم اوکراین قابل قبول باشد. اگر آنها به نقطه‌ مذاکره برسند به نظرم این تصمیم بسیار دشوار خواهد بود.

با این حال، زلنسکی می‌داند که مهم این است که چه زمانی به میز مذاکره بازمی‌گردد، نه اینکه آیا می‌خواهد چنین کاری کند. او همین اواخر گفته بود که فکر می‌کند تصمیم گیری درباره این جنگ در اوکراین در صحنه نبرد خواهد بود اما اذعان داشت که در نهایت تلاش می‌کند تا یکبار دیگر به توافقی برسد.

رئیس جمهوری اوکراین گفته بود: پیروزی باید در صحنه نبرد به دست بیاید. اما هر جنگی را باید در میز مذاکره پایان داد.

اوایل این جنگ، مقام‌های کی‌یف با روس‌ها وارد مذاکره شدند تا ببینند آیا می‌توانند به نوعی صلح با توافق برسند یا خیر اما انتخاب زلنسکی برای پذیرش این ایده که اوکراین می‌تواند با روس‌ها به توافقی برسد با سرزنش اوکراینی‌ها مواجه شده است که قضاوت او را زیر سوال می‌برند.

خرابی‌های جنگ اوکراین

با اینکه جنگ طولانی شده و اوکراینی‌ها هم قربانی استبداد روسیه شده‌اند، مردم اوکراین شاید باز هم از تغییر موضع خود امتناع کنند.

سفیر سابق آمریکا در اوکراین افزود: این رویکرد در اوکراین هم در داخل دولت و هم بین مردم این کشور ریشه دوانده و حتی اگر زلنسکی هم بخواهد امتیازاتی بدهد که ۱۰ یا ۱۱ هفته قبل مدنظر داشت، مطمئن نیستم که مردم اوکراین حالا این را بپذیرند.

پیامدهایی که زلنسکی ممکن است با آنها روبرو شود، چند مورد است؛ از منظر سیاسی، موضع زلنسکی از زمان آغاز فعالیتش در سمت ریاست جمهوری اوکراین دچار دگرگونی و تغییر شده است. پیش از حمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی، میزان محبوبیت زلنسکی آنطور که باید، آشکار نبود. حتی در زمان حمله، رهبران جهان قضاوت او را زیر سوال بردند، زمانیکه او به دنبال انکار جدی بودن برنامه‌های پوتین برای اوکراین بود و به سرعت منابع کشور را جمع‌آوری نکرد.

اما وقتی جنگ آغاز شد، زلنسکی لحظه را غنیمت شمرد، وارد خیابان‌ها شد و در کنار شهروندانش به مبارزه پرداخت. او به یک رئیس جمهور مردمی تبدیل شد.

"اوریسیا لوتسویچ"، رئیس اجلاس اوکراین در برنامه روسیه و اوراسیا در چتم‌هاوس می‌گوید، اگرچه به مردم و اراده آنها در عقب راندن روسیه باور دارد اما مشخص نیست که تا چه مدت می‌تواند بر روی این موج "قهرمان سیاسی-دوران جنگ" غوطه‌ور باشد به ویژه آن هم زمانیکه باید تصمیم گیری‌هایی را انجام دهد که مملو از نقطه نظر سیاسی در دستیابی به صلحی واقعی است. و اگر زلنسکی حتی به یک میز مذاکره هم نزدیک شود، آینده سیاسی او شاید هدف قرار گیرد.

او ادامه داد: این مساله می‌تواند به واقع آغازی بر پایان محبوبیت زلنسکی شود اگر که وارد مذاکرات شود. زلنسکی وقتی نوعی سازش قابل مذاکره وجود داشته باشد، توازن بسیار خوبی دارد.

"اولنا لنون"، استاد علوم سیاسی و امنیت ملی در دانشگاه نیوهِوِن نیز می‌گوید: ورود زلنسکی به مذاکرات سیاسی با روسیه در این مرحله به مثابه خودکشی سیاسی است. اگر زلنسکی اکنون شروع به امتیاز دادن کند، به خوبی می‌داند که افکار عمومی در چه مرحله‌ای است و واکنش‌های منفی به دنبال خواهد داشت. این پایان کار او خواهد بود. شاید بخشی از کهنه سربازان اوکراینی از جا برخیزند و او را به چالش بکشند. اگر او هرگونه امتیازی دهد، یک جنبش گسترده و بزرگ اجتماعی علیه چنین تصمیمی ایجاد می‌شود.

ولادیمیر پوتین

این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر هرگونه جنبش سیاسی یا اجتماعی علیه مذاکرات، با توجه به اینکه مبارزان اوکراینی در این جنگ چطور سرمایه گذاری کرده‌اند و اینکه بر بیرون راندن روسیه تمرکز داشته‌اند، اگر مساله امتیاز دادن در میز مذاکرات قرار گیرد، صرف نظر از اینکه زلنسکی از نظر سیاسی چه تصمیمی گرفته است، ممکن است برخی درگیری‌های جنبشی ادامه پیدا کند.

لنون به دیلی بیست هم گفت: اگر رهبری سیاسی اوکراین تصمیم بگیرد به روسیه امتیاز دهد، جنگ چریکی شاید به احتمالی واقعی تبدیل شود. تعداد زیادی از مردم اوکراین یا به نیروهای دفاع سرزمینی پیوسته‌اند یا در ارتش ثبت نام کرده‌اند. بسیاری دیگر نیز مسلح هستند و تجربه نظامی دارند. بنابراین، اگر دولت زلنسکی امتیازاتی را به روسیه بدهد، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که با یک کودتای نظامی تهدید شود.

دولت جو بایدن،‌ رئیس جمهوری آمریکا نیز از جنبه خود تلاش می‌کند تا از این بحران بیرون بماند.

یکی از سخنگوهای وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است: ما اوکراین را به سمت امتیاز دادن به روسیه سوق نمی‌دهیم و مکرر گفته‌ایم که کشورهای مستقل حق دارند ائتلاف‌های خود را انتخاب کنند و تصمیماتی را درباره امنیت خودشان بگیرند. ما بر این باوریم که این وظیفه اوکراین است که آنچه را که موفقیت در نظر می‌گیرد، خودش تعریف کند. تمرکز ما بر این است که تا حد امکان به اوکراین در میدان جنگ و میز مذاکره کمک کنیم.

زلنسکی گفته که موفقیت در این جنگ باید در وهله نخست در صحنه نبرد باشد اما چنین پیروزی‌ای تاکنون به بار ننشسته است. همین اواخر نیز نیروهای روسی و اوکراینی بر سر شهر استراتژیک سورودونتسک درگیری داشته‌اند که جدیدترین درگیری و نبردی رو در روست که می‌تواند آینده جنگ اوکراین را مشخص کند.

"اندرو لوسن"، افسر ناظر سابق در سازمان امنیت و همکاری اروپا در هیات نظارت ویژه در اوکراین بر این باور است که همزمان با نزدیک به شدن به توقف گفت‌وگوها درباره جنگ اوکراین و اینکه هیچ امتیازی در حال حاضر قرار نیست بر روی میز مذاکره قرار گیرد، زلنسکی احتمالا در حال حاضر از نظر سیاسی در مکانی امن است.

لوسن، که سابق بر این تحلیلگر وزارت خارجه آمریکا نیز بود به دیلی بیست گفت: در حال حاضر، ما در جایگاهی نیستیم که نوعی از امتیاز سرزمینی بر روی میز مذاکره قرار داشته باشد. تا زمانیکه به مرحله‌ای نرسیم که در آن اوکراین واقعا با مشکلات لجستیکی فزاینده یا ناتوانی در به کارگیری یک نیروی دفاعی و توانا مواجه است، فکر نمی‌کنم بتوانیم در مورد امتیازات سرزمینی صحبت زیادی داشته باشیم.

پوتین و زلنسکی

به گفته بیل تیلور، سفیر سابق آریکا در اوکراین که از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ کاردار موقت ایالات متحده در کی‌یف بود، مقام‌های اوکراینی احتمالا برای مذاکره در کوتاه مدت اصرار نخواهند کرد چون هنوز فکر می کنند که می‌توانند روس‌ها را عقب برانند و همچنان نگران هستند که به پوتین بابت این حمله امتیازی بدهند.

او افزود: به نظر نمی‌رسد آنها آماده مذاکرات در این مرحله باشند. آنها می‌دانند که می‌توان بخشی از خاک اوکراین را در میدان جنگ به دست آورد و همچنین می‌دانند که برگرداندن برخی از سرزمین‌های اوکراین که شاید کریمه هم باشد، زمان بسیار بیشتری طول می‌کشد و به نظر من، تمایل دارند بپذیرند که این امر طول می‌کشد.

تیلور ادامه داد: با توجه به شرایط در جنوب شرق اوکراین، مذاکرات در این مرحله فقط محدود به کنترل روسیه می‌شود. بنابراین، اوکراینی چه زلنسکی و چه مردم این کشور هنوز مایل نیستند تا این اقدام صورت گیرد چون آنها نخست نمی خواهند از ادعای خود دست دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی بکشند و دوم اینکه نمی‌خواهند بابت حمله روسیه به کشورشان امتیاز دهند.

افزایش حجم بازار الکترود گرافیت تا 212.67 هزار تن بین سال‌های 2021 تا 2025 | تکنایو

بازار توسط عواملی مانند افزایش تقاضا برای فولاد با کیفیت بالا و تقاضای رو به رشد برای الکترودهای گرافیتی در APAC هدایت می شود. با این حال، رکود در شرایط اقتصادی جهانی مانع رشد خواهد شد.

افزایش استفاده از الکترود گرافیتی به دلیل خواص عالی آنها فرصت های رشد قابل توجهی را برای بازیگران بازار ایجاد می کند. از سوی دیگر، سرمایه بر بودن بازار، رشد آنها را به چالش خواهد کشید.

مشخصات شرکت

برخی از شرکت های تحت پوشش این گزارش عبارتند از Agilent Technologies Inc.، Ameri-Source Specialty Products، Brothers International Ltd.، EPM Group، Fangda Carbon New Material Co. Ltd.، HEG Ltd.، Nippon Carbon Co. Ltd.، SHOWA DENKO KK، Tokai Carbon Co. Ltd.، و Weaver Industries Inc.

تجزیه و تحلیل رقابتی

سناریوی رقابتی ارائه شده در گزارش بازار الکترود گرافیتی، شرکت ها را بر اساس شاخص های مختلف عملکرد تحلیل، ارزیابی و موقعیت یابی می کند. برخی از عوامل در نظر گرفته شده برای این تحلیل عبارتند از: عملکرد مالی شرکت ها در چند سال گذشته، استراتژی های رشد، نوآوری های محصول، عرضه محصول جدید، سرمایه گذاری ها، رشد سهم بازار و غیره.

بخش بندی بازار

  • بر اساس محصول ، بازار الکترود گرافیتی به الکترود گرافیت UHP، الکترود گرافیت HP و الکترود گرافیت RP طبقه بندی می شود. رشد بازار در بخش الکترود گرافیتی UHP در طول دوره پیش بینی قابل توجه خواهد بود.
  • توسط جغرافیا، بازار در سراسر APAC تجزیه و تحلیل می شود، اروپا , شمال امریکا , آمریکای جنوبی ، و MEA APAC بیشترین سهم را دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی در بازار خواهد داشت.

گزارش های مرتبط:

بازار جهانی گرافیت - بازار جهانی گرافیت بر اساس کاربرد (دیرگداز، L و C، ریخته گری، باتری و غیره) و جغرافیا (APAC)، اروپا , شمال امریکا ، MEA ، و آمریکای جنوبی ).
گزارش اختصاصی رایگان گزارش را بارگیری کنید

بازار جهانی فیبر کربن پیش پرگ - بازار جهانی فیبر کربن پیش‌آب بر اساس نوع (ترموست و ترموپلاستیک)، کاربرد (هوا فضا و دفاع، انرژی باد، تجهیزات ورزشی، و قطعات خودرو) و جغرافیا ( شمال امریکا , اروپا ، APAC ، آمریکای جنوبی ، و MEA).
گزارش اختصاصی رایگان گزارش را بارگیری کنید

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

عصر اعتبار- رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تاکید کرد: برای خرید هر نوع طلایی لازم است فاکتور خرید از سوی واحد صنفی مربوطه ارائه شود.

آیا طلای کم وزن فاکتور دارد؟

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمد کشتی‌آرای در پاسخ به اینکه در مواردی دیده شده طلافروشی‌ها به بهانه کم بودن وزن نمونه فروخته شده، از صدور فاکتور خودداری می‌کنند، دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی اظهار کرد: اگر یک واحد صنفی چنین حرفی را زده باشد، قطعا مرتکب تخلف شده است، چراکه واحدها موظفند به هر میزان که پول دریافت می‌کنند، رسید و فاکتور ارائه کنند.

وی با بیان اینکه اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر برای صدور فاکتور هیچ گونه محدودیتی از نظر وزنی در نظر نگرفته، افزود: هر گونه داد و ستدی در بازار طلا باید با ارائه مدرک باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است واحدهای مربوطه به دلیل فروش طلای تقلبی از ارائه فاکتور خودداری کرده باشند؟ گفت: احتمال زیادی وجود دارد که این افراد به همین دلیل از ارائه فاکتور خودداری کنند.

کشتی‌آرای به خریداران توصیه کرد که به هیچ عنوان از این واحدها خرید نکنند، چراکه ممکن است این افراد به دلیل وجود برخی مشکلات باشد که نمی‌خواهند مدرک به دست کسی بدهند.

وی افزود: اگر فردی با چنین مشکلی مواجه شد، موضوع را به اتحادیه طلا و جواهر اعلام کند تا مسئله رسیدگی و تخلفات واحد مربوطه مورد بازرسی قرار گیرد. در این شرایط در صورتی که تخلفات محرز شود، حتی امکان پملب واحد متخلف نیز وجود خواهد داشت اما اگر فردی به خرید کالای بدون فاکتور بپردازد و پس از آن ادعای خسارت کند، دیگر راهی برای پیگیری موضوع وجود ندارد و کوتاهی از خود فرد است.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در پاسخ به این سوال که آیا مانند سکه، طلای تقلبی هم وارد بازار شده است؟ توضیح داد: دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی تاکنون کالایی به عنوان طلای تقلبی ندیده‌ام و گزارشی هم در این زمینه به دست ما نرسیده است، چراکه اگر چنین موردی بود حتما مراتب قانونی و بستن واحد مربوطه را در دستور کار قرار می‌دادیم. اما گاه اعلام می‌شود که ممکن است عدم صدور فاکتور به دلیل چنین تخلفاتی باشد که در این مورد می‌توان گفت چنین احتمالی وجود دارد.

ماجرای ازدواج نعیمه نظام دوست با عمو پورنگ | تصاویر لورفته

ماجرای ازدواج نعیمه نظام دوست با عمو پورنگ | تصاویر لورفته

عکس های دو نفره نعیمه نظام دوست و عمو پورنگ حاشیه ساخت.

نعیمه نظام‌دوست (زاده ۲۳ آبان ۱۳۵۳ در تهران) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است. نعیمه نظام‌دوست از سال ۱۳۷۰ کار بازیگری را در گروه‌های آزاد تئاتر آغاز کرد. سپس در مجموعه نوروز ۷۲ بازی کرد. نعیمه نظام‌دوست به‌طور حرفه‌ای با ساعت خوش و در سال ۱۳۷۳ وارد عرصه بازیگری شد. تصاویری از نعیمه نظام دوست در کنار عمو پورنگ منتشر شده که به شایعه ازدواج این دو هنرمند دامن زده است.

نعیمه نظام دوست

بیوگرافی نعیمه نظام دوست

نعیمه نظام دوست متولد 23 آبان ماه 1353 در تهران می باشد. نعیمه نظام دوست دارای دیپلم علوم تجربی است. او از سال 1370 کار بازیگری را در گروه های آزاد تئاتر آغاز کرد،

در یک خانواده 6 نفری بدنیا آمد چهار خواهر دارد که خودش فرزند سوم خانواده است به غیر از او کسی در خانواده شان کار هنری نکرده و پدرش چند سال پیش فوت کرده است.

نعیمه نظام دوست

ازدواج نعیمه نظام دوست

نعیمه نظام دوست تا کنون ازدواج نکرده است و مجرد است. اما اخباری مبنی بر ازدواج او با عمو پورنک و مراسم عقدکنون آنها در فضای مجازی منتشر شد که صحت ندارد.

نعیمه نظام دوست

شروع فعالیت نعیمه نظام دوست

در سال ۱۳۷۴ به طور حرفه ای در سریال ها و فیلم ها شروع به بازی کرد و اولین تجربه رسمی او با ساعت خوش شانس مهران مدیری بود که هم منشی صحنه و هم بازیگر بود.

فعالیت او در سینما با دستیاری کارگردان و منشی گری پشت صحنه فیلم بر بوم زمان شروع شد، در سال 86 با فیلم توفیق اجباری محمدحسین لطیفی وارد بازیگری سینما نیز شد.

اگر دقت کنید اکثر بازیگران شغل دومی هم برای کسب درآمد دارند چون نمی توان روی بازیگری بعنوان منبع درآمد حساب کرد به همین ترتیب من هم یک مزون کوچک لباس دارم که هر از گاهی از این طریق دوستانم را هم می بینم فعلا به اندازه یک آب باریکه درآمد برایم دارد.

کاهش وزن نعیمه نظام دوست

نعیمه نظام دوست بازیگر با تجربه و کم کار سینما و تلوزیون است . نعیمه نظام دوست به تازگی چندین کیلو وزن کم کرده است . نعیمه نظام دوست بهاره رهنما را یکی از مشوق های اصلی اش در کاهش وزن می داند . نعیمه دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی نظام دوست پیش از این اضافه وزن زیادی داشت . پست جنجالی که این روزها در اینستاگرام به چشم می خورد ماجرای ازدواج نعیمه نظام دوست و عموپورنگ است . این خبر به سرعت در اینستاگرام وایرال شد اما واقعیت ندارد و کذب محض است . در ادامه پست جنجالی را می بینید .

این پست با عکس عموپورنگ و نعیمه نظام دوست نوشته شده بود که ما هم نفس شدیم این اخبار کذب صرفا جهت گرفتن بازدید و فالوور است و حقیقت ندارد.

نعیمه نظام دوست

تلاش و اشتباه نعیمه نظام دوست برای کاهش وزن با عمل بالون معده

سه سال پیش عمل بالون معده را امتحان کردم که واقعا تجربه بدی بود. در حالت طبیعی و استاندارد بالون باید تا شش ماه در بدن باقی بماند اما متاسفانه دکتر من با بی تفاوتی و بی دقتی خارج کردن بالون از داخل بدنم را فراموش کرده بود! بعد از هشت ماه خودم با او تماس گرفتم و در مورد خارج کردن بالون از معده ام سوال کردم که پزشکم در کمال تعجب گفت:من این موضوع را فراموش کرده بودم! شما باید زودتر برای خارج کردن بالون اقدام می کردی! اکنون احتمالا معده و روده ات با مشکل مواجه شده است.

نعیمه نظام دوست

این بی احتیاطی باعث شده بود در اثر حضور بیش از حد استاندارد بالون در معده ام، حجم آن افزایش پیدا کرده و در نهایت نه تنها این عمل به کاهش وزنم کمکی نکرد، بلکه چند ماه بعد 20 کیلو دیگر هم به وزنم اضافه شد.

نعیمه نظام دوست چند کیلو است و علت چاقی نعیمه نظام دوست ؟

راستش من به طور ناگهانی اضافه وزن پیدا کردم البته این چاقی من به بازی در نقش خاصی هم مرتبط نمیشه و کاملا شخصی اتفاق افتاد من یه زمانی به دلیل بیماری که داشتم مجبور شدم از آمپول کورتون استفاده کنم و همین موضوع در چاقی و اضافه وزن من مؤثر بود و وزن من به 120 کیلو هم رسید.

شهرت نعیمه نظام دوست

نعیمه نظام‌دوست: شهرت مقوله است که همه آدم ها دوست دارند به آن دچار شوند و اصلآ خیلی ها مهم ترین دغدغه اشان این است که روزی انسان مشهوری شوند و هر کس که بگوید شهرت را دوست ندارم فکر میکنم دروغ گفته است. شاید شهرت هم یکی از دلایل ورودم به عرصه بازیگری بوده باشد اما مهم ترین دلیلم برای انتخاب بازیگری این بود که از کودکی دوست داشتم شخصیت های مختلف را تجربه کنم و جای انسان های دیگر زندگی کنم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا