مشارکت فارکسی

قراردادهای آتی کالا

قراردادهای آتی کالا

فعالان بازارهای مالی، جهت انجام معاملات ملزم به پرداخت هزینه‌ای تحت عنوان کارمزد معاملات به نهادهای مربوطه هستند. در بازار آتی کالا نیز معامله گران می‌بایست برای معاملات خود کارمزد پرداخت نمایند. درواقع کارمزد معاملات هنگام انجام معاملات از حساب معاملاتی معامله گران کسر می‌گردد.

در این مطلب قصد داریم با ذکر چند مثال نحوه محاسبه کارمزد معاملات قراردادهای آتی کالا را بررسی کنیم.

در بازار آتی کالا، ابتدا کارمزد به‌صورت ثابت بود؛ به‌نحوی‌که کارمزد ِمعامله هر قرارداد آتی سکه برابر با ۳۰۰۰ تومان و آتی زعفران برابر با ۳۰۰ تومان بود. درواقع معامله گران به ازای هر خرید یا هر فروش (فارغ از اینکه با چه قیمتی خرید یا فروش انجام می‌شود) ۳۰۰۰ و ۳۰۰ (به ترتیب برای سکه و زعفران) تومان کارمزد پرداخت می‌کردند؛ اما طی دستورالعمل بورس کالا در سال ۹۷، کارمزد معاملات آتی کالا به‌صورت درصدی از ارزش قرارداد تعیین شد. در مدل جدید، کارمزد به‌تناسب قیمت معامله تغییر می‌کند.

کارمزد معاملات آتی چگونه محاسبه می‌شود؟

طبق دستورالعمل بورس کالا (مشخصات قراردادها) کارمزد معاملات آتی کالا به‌صورت ۰.۰۰۰۶۸ ارزش قرارداد است. دقت نمایید کارمزد درصدی از ارزش قرارداد است؛ یعنی برای محاسبه کارمزد ابتدا می‌بایست ارزش قرارداد را محاسبه کرده و سپس در رقم ۰.۰۰۰۶۸ ضرب نمود. کارمزد پرداخت‌شده توسط معامله گران به نسبتی که در دستورالعمل‌های بورس کالا تعیین شده است بین کارگزار، بورس کالا و سازمان بورس تقسیم می‌شود:

کارمزد معاملات آتی کالا به ازای هر قرارداد (ریال)
مجموع خرید و فروش فروش خرید شرح
۰.۰۰۰۸ ارزش هر قرارداد ۰.۰۰۰۴ ارزش هر قرارداد ۰.۰۰۰۴ ارزش هر قرارداد کارمزد سهم کارگزار
۰.۰۰۰۴ ارزش هر قرارداد ۰.۰۰۰۲ ارزش هر قرارداد ۰.۰۰۰۲ ارزش هر قرارداد کارمزد شرکت بورس
۰.۰۰۰۱۶ ارزش هر قرارداد ۰.۰۰۰۰۸ ارزش هر قرارداد ۰.۰۰۰۰۸ ارزش هر قرارداد حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

نکته: بورس کالا و سازمان بورس در بدو راه‌اندازی قراردادهای آتی با دارایی‌های پایه جدید، معمولاً از سهم خود از کارمزد صرف‌نظر می‌کنند. سپس با رونق آن قرارداد آتی، اقدام به دریافت سهم خود می‌نمایند.
نکته: در حال حاضر سازمان بورس از سهم خود از کارمزد معاملات آتی پسته صرف‌نظر کرده است.

چگونه ارزش قرارداد را محاسبه کنیم؟

ازآنجایی‌که اندازه قرارداد آتی کالا در حال حاضر ۱۰۰ است، پس برای محاسبه ارزش قرارداد می‌بایست قیمتی که معامله گر معامله انجام می‌دهد را در عدد ۱۰۰ (اندازه قرارداد) ضرب نماییم.

آقای احمدی یک قرارداد خرید آتی زعفران در سررسید بهمن نگین با قیمت ۱۳۰۰۰ تومان اخذ می‌کند. ارزش قرارداد به روش زیر محاسبه می‌شود:
ارزش قرارداد= قیمت معامله* اندازه قرارداد*تعداد قرارداد
ارزش قرارداد: ۱۳۰۰۰*۱۰۰*۱ = ۱۳۰۰۰۰۰

ارزش قرارداد برابر با ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان است؛ بنابراین برای محاسبه کارمزد معامله ای که آقای احمدی انجام داده، می‌بایست ارزش قرارداد را در ۰.۰۰۰۶۸ ضرب نماییم.

کارمزد معامله خرید: ۱.۳۰۰.۰۰۰*۰.۰۰۰۶۸= ۸۸۴ تومان

فرض کنید آقای احمدی موقعیت خود را با قیمت ۱۳۱۰۰ تومان به فروش برساند. برای انجام این معامله فروش نیز می‌بایست کارمزد بدهد.
کارمزد = ارزش قرارداد*۰.۰۰۰۶۸= قیمت معامله فروش*۱۰۰*۰.۰۰۰۶۸= ۱۳۰۱۰*۱۰۰*۰.۰۰۰۶۸= ۸۸۴.۶۸

دقت نمایید آقای احمدی از این معامله سودی به شرح ذیل کسب می‌کند:

سود= (قیمت فروش – قیمت خرید)*۱۰۰=(۱۳۰۱۰-۱۳۰۰۰)*۱۰۰=۱۰۰۰

اما کارمزدی که وی برای انجام این معامله می‌پردازد برابر با (کارمزد خرید+کارمزد فروش)= ۱۷۶۸.۶۸ تومان است.
درواقع اگر فردی تفاوت بین قیمت خرید و فروشش تنها ۱۰ تومان (یک پله) باشد کارمزد معاملاتش با این قیمت ها از میران سودش بیشتر خواهد بود. پس آقای احمدی باید این نکته را در نظر داشته باشد و تفاوت بین قیمت خرید و فروش را مقداری در نظر بگیرد تا کارمزد معاملات را پوشش دهد.

نکته: هر چه قیمت معامله (خرید یا فروش) بیشتر شود، میزان کارمزد نیز بیشتر خواهد بود.
نکته: روش سریع‌تر محاسبه کارمزد برابر با حاصل‌ضرب قیمت معامله ضرب‌در ۰.۰۶۸ است.

کارمزد معاملات گواهی سپرده محصولات کشاورزی چقدر است؟

کارمزد معاملات گواهی سپرده محصولات کشاورزی برابر با ۰.۰۰۲۴ ارزش معامله است.

به‌طور مثال اگر آقای احمدی از طریق سامانه آنلاین سهام اقدام به خرید ۱ گرم گواهی سپرده زعفران به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان نماید، کارمزد معامله وی به شرح ذیل خواهد بود.

ارزش معامله *۰.۰۰۲۴ = ۱۲۰۰۰*۱*۰.۰۰۲۴= ۲۸.۸

اگر آقای احمدی ۱۰۰ گرم زعفران را از طریق سامانه سهام خریداری نماید، کارمزد معامله به شرح ذیل خواهد بود:

ارزش معامله *۰.۰۰۲۴ = ۱۲۰۰۰*۱۰۰*۰.۰۰۲۴= ۲۸۸۰

کارمزد تسویه و تحویل قراردادهای آتی کالا به چه میزان است؟

خریداران و فروشندگانی که موقعیت باز قرارداد آتی کالا (زعفران، زیره سبز، پسته) دارند و وارد فرایند تحویل می‌شوند می‌بایست به ازای هر قرارداد به میزان ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه ضرب‌در ۰.۰۰۱۴ کارمزد پرداخت نمایند.

آقای احمدی یک موقعیت باز خرید در سررسید اسفند نگین دارد و وارد فرآیند تحویل می‌شود. با فرض اینکه قیمت تسویه در آخرین روز معاملاتی زعفران اسفند برابر با ۱۲۵۰۰ تومان باشد، میزان کارمزد تسویه و تحویل به شرح ذیل خواهد بود:

کارمزد تسویه و تحویل: قراردادهای آتی کالا قیمت تسویه روز آخر*۱۰۰* ۰.۰۰۱۴= ۱۲۵۰۰*۱۰۰*۰.۰۰۱۴= ۱۷۵۰

سخن آخر

عمده فعالان بازار آتی کالا، نوسان گیران هستند که معمولاً طی یک جلسه معاملاتی به دفعات اقدام به اخذ موقعیت خرید و فروش می‌نمایند. نوسان گیران جهت مدیریت کارمزد معاملات و کسب سود بیشتر، می‌بایست توجه ویژه‌ای به میزان کارمزد معاملات داشته باشند.

همه چیز در مورد بازارمعاملات آتی و کالا

توافقنامه‌ مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معینی از آینده و با قیمتی مشخص شده بین خریدار و فروشنده را قرارداد آتی می‌گوییم. قراردادهای آتی معمولا به دو گروه اصلی آتی کالا و آتی سهم(مالی)طبقه‌بندی می‌شوند. در ادامه برای اطلاعات کاملی از قراردادهای آتی، همراه کارمنتو باشید.

به طور کلی دارایی پایه موضوع قراردادهای آتی کالا، شامل محصولات کشاورزی، فلزات و مواد نفتی است و قراردادهای آتی مالی ابزارهایی نظیر سهام، اوراق قرضه و ارز را در بر می‌گیرد.

قراردادهای آتی مالی در سال ۱۹۷۲ وارد بازار شدند. در سال­‌های اخیر، قرارداد بر پایه‌های دیگر مانند ارز، نرخ بهره و شاخص‌های بازار سهام بسیار متداول شده‌اند و نقش مهمی در کنترل ریسک بازی می‌کنند.

قرارداد آتی دو نوع کاربرد اصلی دارد :

  • پوشش ریسک در برابر تغییرات آینده قیمت
  • کسب سود

ویژگی قراردادهای آتی

  • اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺮارداد

شرایط استاندارد این نوع از قراردادها باعث می‌شود که نتوانند به صورت دقیق به همه نیازهای مشارکت کنندگان قراردادهای آتی کالا در بازارهای مالی پاسخ بدهند که این شرط یکی از معایب قراردادهای آتی نیز به شمار می‌رود.

  • ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس(ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ)

بورس معاملات آتی مکانی معین برای خریداران و فروشندگان می‌باشد که از طریق سامانه الکترونیکی دارای استاندارد بورس، معاملات آتی انجام می‌گردد. این معاملات برای تمامی شرکت کنندگان در بازار به صورت عادلانه عرضه قابل عرضه می‌باشد.

  • اﺗﺎق ﭘﺎﻳﺎﭘﺎی و عدم ریسک اﻋﺘﺒـﺎری

پایاپای هر بورس نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله شده ایفا می‌کند و به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله می‌باشد.

در قراردادهای آتی قراردادهای آتی کالا برای اینکه سرمایه‌گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد، نیاز به مالکیت آن دارایی معین ندارد و با عمل پیش فروش می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید که این امر میزان نقدشوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش می‌دهد.

مهمترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن است.

پوشش ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار است که هدف از آن حداقل نمودن یا از بین بردن ریسک ناشی از نوسانات و تغییرات قیمت است.

  • هزینه اندک معاملات

معاملات قراردادهای آتی نسبت به معاملات نقدی از هزینه معاملاتی کمتری برخوردار است.

استفاده از اهرم مالی معاملات قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک بالایی بوده و به معامله‌گران فرصت به دست آوردن سود زیادی را می‌دهد به طوری که معامله‌گر با یک سپرده اولیه اندک می‌تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، کسب سود یا زیان نماید.

قبل از انجام معامله آتی باید توجه داشت که این معاملات دارای ریسک است و مطالعه و آگاهی دقیق از دستورالعمل‌های مربوطه بسیار ضروری می‌باشد. معامله آتی دارای ریسک‌های مالی بالقوه‌ای است و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. در معاملات آتی سود و زیان خریدار و فروشنده متقارن است، بدین معنی که اگر طرف دارنده موقعیت تعهدی خرید در این قرارداد سود کند لزوما طرف دارنده موقعیت تعهدی فروش زیان می‌کند. ولی مسئله‌ای که این ریسک را تشدید می‌کند، اهرمی بودن معاملات آتی است.

برای انعقاد قراردادهای آتی،پیشنهاد میکنیم با بهره گیری از خدمات مشاوره قرارداد تلفنی کارمنتو آسوده خاطر به امور قراردادی خود رسیدگی نمایید.

فواید قراردادهای آتی

  • به وسیله قرارداد اتی فروشنده می‌­توان قیمت فروش مورد نظر خود را برای زمان آینده تثبیت نمایند و در برابر نوسانات مربوط به تغییر قیمت کالا(سهام)، قیمت مد نظر خود را حفظ نماید و از ریسک مربوط به نوسانات قیمت جلوگیری نماید .
  • مصرف کننده کالا نیز می­‌تواند از طریق این قرارداد از دریافت میزان کالای(سهام)مورد نظر خود در ماه مورد نظر با قیمت تثبیت شده اطمینان حاصل نماید .
  • معامله گران(دلالان)نیز می‌­تواند از نوسانات قیمت قرارداد آتی یا خرید و فروش قرارداد آتی سود کسب نمایند. این افراد با خرید و فروش قرارداد آتی در جهتی که از قیمت­‌ها پیش­بینی می‌نمایند می­‌توانند سود کسب نمایند، به عنوان مثال در زمانی که قیمت‌­ها در حال افزایش می‌­باشد با خرید یک قرارداد آتی به قیمت پایین­تر از روند افزایشی قیمت سود کسب نماید و در زمانی که قیمت­‌ها در حال کاهش می­‌باشد می­‌تواند با فروش یک قرارداد آتی از روند کاهشی قیمت‌­ها سود کسب نماید

سخن پایانی

در این مطلب به قرارداد آتی و انواع آن اشاره کرده و ویژگی‌ها و مزایای آن را بیان کردیم. حال اگر در حوزه بورس و سرمایه گذاری به ابهام و یا سوالی برخوردید، بهتر است که با متخصصان و مشاوران آن در اپلیکیش و یا وب‌سایت کارمنتو در ارتباط باشید.

قراردادهای آتی کالا

در مطلب قبلی، انواع ابزارهای مشتقه که جزئی از ابزارهای مهندسی مالی بودند، توضیح داده شد. در این مطلب، جزئیات ساز و کار بازارهای آتی، مانند مشخصات قراردادها توضیح داده می‌شود.

بستن موضع معاملاتی در قراردادهای آتی
قرارداد آتی توافق نامه‌ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی پایه با قیمت مشخص و در زمان معینی در آینده است. بیشتر قراردادهای آتی کالا قراردادهای آتی منجر به تحویل فیزیکی کالا نمی‌شوند به این علت که سرمایه‌گذاران قبل از فرارسیدن زمان تحویل کالا، موضع معاملاتی خود را می‌بندند. بستن موضع معاملاتی به معنای ورود در یک معاملۀ جدید و اتخاذ موضع معاملاتی عکس حالت قبلی است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که با استفاده از قرارداد آتی وارد معاملۀ خرید زعفران به تحویل ماه آبان شده است، می‌تواند موضع معاملاتی خود را در شهریور تغییر داده و به فروش زعفران به تحویل آبان اقدام نماید. مجموع سود و زیان نیز به وسیلۀ تغییرات ایجاد شده در قیمت آتی دارایی تا شهریور محاسبه می‌شود.

مشخصات قرارداد آتی
هنگام انعقاد یک قرارداد آتی، بورس باید جزئیات توافق‌نامه بین دو طرف، مخصوصاً نوع دارایی، اندازۀ قرارداد، مکان تحویل و زمان تحویل را دقیقاً مشخص نماید که در ادامه به تشریح هر کدام پرداخته می‌شود.
دارایی پایه: در صورتی که دارایی مورد نظر در قرارداد، کالا باشد، لازم است که شرایط قابل قبول چون کمیت و کیفیت دارایی موضوع قرارداد از پیش توسط بورس تعیین شود. در مورد دارایی‌های مالی که موضوع قراردادهای آتی قرار می‌گیرند، معمولاً نیازی به تعیین ویژگی‌ها و مشخصات نیست.
اندازۀ قرارداد : اندازۀ قرارداد را حجم دارایی که طی قرارداد باید تحویل داده شود، مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، مقدار استاندارد شدۀ دارایی پایه را به اصطلاح «اندازۀ قرارداد» می‌گویند.
ماه‌های تحویل: بورس باید دورۀ دقیق زمان تحویل کالا را مشخص سازد. ماه‌های تحویل از یک قرارداد به یک قرارداد دیگر متفاوت است. این ماه‌ها توسط بورس با توجه به نیازهای معامله‌گران تعیین می‌شود. بورس زمان شروع و آخرین روز انجام معامله برای هر قرارداد آتی خاص را تعیین می‌کند.
محدودیت‌های تغییرات قیمت: بورس‌ها در بسیاری از موارد محدودۀ تغییرات روزانۀ قیمت را نیز تعیین می‌کنند، تا مانع نوسانات شدید قیمت‌ها شوند. هدف از این محدودیت‌ها، جلوگیری از تأثیر بیش از حد سفته‌بازان بر بازار است.

تحویل
تسویۀ فیزیکی: تسویۀ نهایی قرارداد آتی از طریق انتقال دارایی پایۀ اعلامی توسط بورس و پرداخت ارزش بازار قرارداد آتی است.
نحوۀ تحویل: مکان تحویل کالا باید توسط بورس مشخص شود. این امر خصوصاً در مورد کالاهایی که هزینۀ حمل و نقل بالایی دارند، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
تسویۀ نقدی: تسویۀ نهایی قرارداد آتی به طور نقدی بر اساس آخرین قیمت تسویۀ روزانه است که منجر به سقوط تعهدات طرفین می‌شود. برخی قراردادهای آتی صادره بر دارایی مالی مثل قرارداد آتی شاخص به صورت نقدی تسویه می‌شوند؛ چرا که تحویل دارایی پایه یعنی تحویل یک پرتفوی ۵۰۰ سهمی غیرممکن است.

هم‌گرایی قیمت آتی با قیمت نقد
هر چه زمان سررسید قرارداد آتی نزدیک‌تر می‌شود، قیمت قرارداد آتی به سمت قیمت نقد دارایی پایه میل می‌کند و در سررسید، قیمت قرارداد آتی با قیمت نقد برابر می‌شود.

نمودار (۱): رابطۀ بین قیمت قرارداد آتی و قیمت نقد قبل از تاریخ سررسید

قراردادهای باز یا " Open Interest " تعداد قراردادهای باز را نشان می‌دهد. قراردادهای باز آن دسته از قراردادهای آتی است که موضع معاملاتی معامله‌گر در پایان روز همچنان باز است؛ یعنی آن قرارداد سررسید نشده یا تحویل آن صورت نگرفته و یا با موضع معاملاتی معکوس، مسدود نشده است.

در این مطلب، ساز و کار بازارهای آتی توضیح داده شد. در مطلب بعد، نقش حساب ودیعه که برای معامله‌گران بازارهای آتی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است، تشریح خواهد شد.

قراردادهای آتی کالا

قراداد آتی و اختیار معامله را با خبرگان سهام تجربه کنید.

بازار مشتقه جدیدترین زیر مجموعه بازار بورس کالا است. بازاری که با توجه به نیازهای بازار و ماهیت خاص برخی کالاها به وجود آمده است. این بازار با کمک اوراق مشتقه، سبک جدیدی از بازار را شکل داده و طیف جدیدی از سرمایه داران را وارد بازار کرده است. اوراق مشتقه بورس کالا شامل «قراردادهای آتی» و «قراردادهای اختیار معامله» می‌شوند. روش کار بازار مشتقه به این صورت است که در ابتدا یک دارایی مشخص به عنوان دارایی پایه معرفی شده و قراردادها روی آن منتشر و تعریف می‌شوند. محصولات ارزشمند کشاورزی مثل زعفران، پسته و زیره، فراورده‌های نفتی، انواع فلزات و سکه، همگی می‌توانند به عنوان یک دارایی پایه انتخاب شوند. بازار مشتقه طیف وسیعی از افراد را به سرمایه‌گذاران خرد تبدیل خواهد کرد. دو قرارداد تعریف شده در بازار مشتقه شامل مزایای قابل توجهی می‌شوند؛ مزایایی از جمله پوشش دادن ریسک، امکان خرید و فروش استقراضی دارایی‌ها و همچنین تضمین معاملات به وسیله اتاق پایاپای بورس.

بازار مشتقه

قرارداد آتی» قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین. مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل, طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد و برای اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی باید این وجه تضمین اولیه را تعدیل کنند.

قرارداد آتی

اختیار معامله شامل دو نوع قرارداد اختیار معامله خرید ( Call Option ) و اختیار معامله فروش ( Put Option ) م یباشد که در این بروشور آموزشی به اختصار “کال” به جای اختیار معامله خرید و“پوت” به جای اختیار معامله فروش استفاده خواهد شد.

کارمزد قراردادهای آتی چقدر است؟ (+نکات مهم و ضروری)

کارمزد قرارداد آتی

کارمزد قراردادهای آتی چقدر است؟ (+نکات مهم و ضروری)

همه فعالان و سرمایه‌گذارانی که در بازارهای مالی فعالیت دارند و از این راه سرمایه خود را حفظ کرده و ارزش آن را بالا می‌برند به‌خوبی مطلع هستند که باید برای انجام معاملات خود (به‌عنوان‌مثال معامله و قرارداد آتی) باید قراردادهای آتی کالا هزینه‌ای را تحت عنوان کارمزد به سازمان یا نهاد مربوطه پرداخت کنند.

درواقع کارمزد قرارداد آتی ازجمله مسائلی است که شاید برای برخی از سرمایه‌گذاران جذاب باشد و بخواهند که در این رابطه اطلاعات کافی کسب کنند. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، می‌توانید امروز تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا در این زمینه بتوانیم به شما اطلاعات قراردادهای آتی کالا بروز و دقیقی را در اختیارتان قرار دهیم!
بحث امروز مقاله ما بیشتر در مورد کارمزد قرارداد آتی خواهد بود چراکه برای انجام معاملات آتی بازار گران‌قیمت، شما باید کارمزد پرداخت کنید و محاسبه دقیق مقدار این کارمزد، احتمالاً بتواند برای تصمیم‌گیری‌های آینده‌ای که راجع به سرمایه خود می‌گیرید، تأثیرگذار باشد!

کارمزد قرارداد آتی به چه صورت است؟

در بازار آتی کالا، کارمزدی که برای انجام معاملات در نظر گرفته‌شده به‌صورت ثابت است. شاید می‌پرسید که مبلغ این کارمزد ثابت چقدر است؟ در این زمینه بهتر است بدانید که معاملات به دودسته گران و ارزان قراردادهای آتی کالا تقسیم‌بندی می‌شوند که در این زمینه به ازای هر معامله آتی سکه مبلغ ۳ هزارتومان به‌عنوان کارمزد و برای قراردادهای آتی مانند آتی زعفران ، ۳۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود.

البته باید این نکته را ذکر کنیم که کارمزد ثابت دیگر این روزها طرفداری ندارد و مدل جدیدی برای این موضوع در نظر گرفته‌شده که نشان می‌دهد، مبلغ کارمزد به ازای هر معامله آتی و عدد آن، تغییر می‌کند. اگر دوست دارید که در رابطه با نحوه محاسبه کارمزد بورس کالا شیوه جدید کارمزد، قادر باشید که مبالغ بالاتری را معامله کنید، ادامه مطلب را که راجع به همین موضوع است، از دست ندهید!

معاملات آتی بازار و نحوه محاسبه کارمزد خریدوفروش به‌صورت جدید!

با ایجاد تغییراتی در زمینه معاملات آتی بازار کالا، سازمان بورس قراردادهای آتی کالا کالا به این رویه رسیده است که باید برای این موضوع، حتماً عددی را تحت عنوان کارمزد در نظر داشته باشند که متناسب با خریدوفروش باشد! در اصل سازمان بورس کالا، دستورالعمل‌هایی در این زمینه، ارائه کرده است ک می‌خواهیم آن‌ها را بررسی کنیم!

در ابتدای کار، میزان هزینه و قیمت کارمزد به‌صورت، ۰٫۰۰۰۶۸ مبلغ کلی است. این عدد درواقع بخشی از میزان قرارداد آتی کلی است که نشان می‌دهد، هرچقدر که میزان و ارزش معامله افزایش پیدا کند به‌مراتب کارمزد معامله هم افزایش پیدا خواهد کرد. این دستورالعمل از سال ۱۳۹۷ یعنی دو سال پیش، اجرایی شد و تابه‌حال در دستور کار برای محاسبه کارمزد قرارداد آتی قرار دارد.(پیشنهاد میکنم مقاله تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت را هم مطالعه نمایید)

جالب است بدانید که به ازای پرداختی که معامله‌گر به‌عنوان کارمزد دارد، عدد تعیین‌شده با نسبت‌های کاملاً مشخصی بین کارگزار، شرکت بورس و حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم می‌شود! آیا علاقه‌مند هستید که بدانید هر سازمان یا نهاد چه میزان از کارمزد معاملات آتی زعفران یا کالا را برای خود برمی‌دارد؟کارمزد کارگزاری چقدر است؟

کارمزد قراردادهای آتی

میزان تقسیم معامله کارمزد معاملات آتی کالا به ازای هر قرارداد، چقدر است؟

بر اساس آن‌که معامله‌گر باید عددی را تحت عنوان کارمزد پرداخت کند، این عدد به‌صورت کلی با نسبت‌های زیر بین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با بورس، تقسیم می‌شود:
• ۰٫۰۰۰۸ حق و سهم کارگزار
• ۰٫۰۰۰۴ حق و سهم شرکت بورس
• ۰٫۰۰۰۱۶ حق و سهم نظارت سازمان بورس و بورس اوراق بهادار

در این زمینه یک نکته مهم وجود دارد که معمولاً به آن توجه نمی‌شود و آن‌هم این است که سازمان بورس کالا و سازمان بورس در هنگام راه‌اندازی قرارداد آتی جدید (که دارای پایه‌های دارایی جدید باشند)، از سهم و میزان کارمزد خود چشم‌پوشی می‌کنند و دلیل آن‌هم روشن است چراکه علاقه‌مند هستند، روند این نوع از قراردادها رو به رشد باشد و افراد بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا