اموزش فارکس

انواع عقود

نکاح فاسد؛ یکی دیگر از انواع نکاح در اسلام است. این نکاح یک ازدواج نامنظم است. زیرا دو طرف قادر به انجام هنجارهای پیش شرط لازم برای ازدواج معتبر نیستند. بی نظمی هایی مانند ازدواج بدون شاهد، ازدواج با همسر پنجم و غیره وجود دارد که نکاح از حالت صحیح خارج میشود.

اجاره __ ویژگی های عقد اجاره و انواع آن __ ضمانت اجرای تخلف از قرارداد

عقد اجاره چیست و انواع آن کدامند؟ مالکیت منافع به چه معناست؟ ویژگی های عقد اجاره کدامند؟ انواع قرارداد اجاره و ضمانت اجرای تخلف از آن چیست؟ انتقال اجاره انواع عقود توسط مستاجر به دیگری چه حکمی دارد؟ تعمیرات و مخارج مربوط به عین مستاجره بر عهده کیست؟

عقد اجاره

امروزه به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و البته به دلایل دیگر اغلب مردم اقدام به انعقاد عقد اجاره می نمایند، لذا یکی از مبتلابه ترین عقود مرسوم بین مردم است. اجاره از ریشه اجر در لغت به معنای به فریاد رسیدن و رهانیدن آمده اما در اصطلاح حقوقی و طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌دهد (که همان مال الاجاره نام دارد) برای مدتی معین مالک منافع عین مستاجره می‌شود که این ملک می تواند بسته به کاربری آن مسکونی اداری و تجاری باشد. ارکان عقد اجاره عبارتند از موجر که همان مالک یا اجاره دهنده است، مستاجر همان شخص اجاره کننده می باشد، عین مستاجره یا مورد اجاره که همان ملک مورد اجاره است و اجاره بها که همان مبلغی است که در قبال اجاره پرداخت می شود.

انواع عقد اجاره

این عقد بسته به موضوع آن می‌تواند مختلف باشد لذا هم شامل اشیاء می‌شود هم انسان و نیز در مورد اموال هم شامل اموال منقول مانند اتومبیل می‌شود و هم اموال غیر منقول مانند منزل، بنابراین طبق قانون مدنی سه نوع عقد اجاره داریم:

۱- اجاره اشیا ۲- اجاره حیوان ۳- اجاره اشخاص

منظور از مالکیت منافع چیست

برای تبیین این مفهوم ابتدا باید معنای آن را دانست. به طور کلی هر مالی را از دو بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ بعد اول مال، عین است. عین به معنای جنبه محسوس و فیزیکی مال بوده که عموماً قابل لمس و مشاهده است اما منفعت قابل لمس و مشاهده نیست. با توجه به این تعریف می توان گفت هر مال می‌تواند دارای دو مالک باشد؛ مالک عین و مالک منفعت. لازم به ذکر است که مالکیت عین در درجه بالاتری از اهمیت قرار داشته و مالک آن اختیارات وسیع تری را دارا می باشد.

بیشتر بخوانید: تصرف عدوانی حقوقی، کیفری و تصرف در مال مشاع و تفاوت آن با خلع ید

ویژگی های عقد اجاره

قرارداد علاوه بر اینکه تابع قواعد عمومی قراردادها مندرج در قانون مدنی بوده باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱- وجود قصد، رضا و اهلیت: اینها همان قواعد عمومی است اما در اینجا نکته مهمی به نظر وجود دارد که باید عنوان شود؛ اولاً اجاره مال توسط ولی یا قیم شخص محجور چه حکمی دارد و دوم اینکه چنانچه در اثنای مدت شخص محجور از حجر خارج گردد وضعیت حقوقی قرارداد چگونه است؟

در این مورد بین دکترین حقوقی اختلاف نظر وجود دارد اما نظر صائب و اقوی بر این است که اولا این عقد در زمره اعمال اداری است و از آنجا که مسئولیت ولی و قیم نیز در همین راستا بوده لذا در حدود اختیارات خویش عمل کرده اند و خارج از صلاحیت ایشان نبوده ثانیاً با خروج شخص محجور از حجر عقد فضولی نبوده و نسبت به مدت باقیمانده صحیح و نافذ است. همچنین با توجه به اینکه از عقود معوض بوده و طرفین در اموال و امور مالی خویش تصرف می‌کنند باید دارای اهلیت لازم برای انجام معاملات نیز باشند.

۲- معلوم بودن مورد اجاره: از آنجایی که این عقد در زمره عقود مغابنه ای است نه مسامحه لذا علم تفصیلی نسبت به مورد معامله لازم است؛ بدین معنا که مورد اجاره باید از لحاظ مقدار، جنس و وصف برای طرفین معلوم و مشخص باشد در غیر این صورت عقد اجاره باطل است.

۳- مقدور التسلیم بودن مورد اجاره: یعنی مورد اجاره باید قابل تسلیم و تحویل به مستاجر باشد و الا باطل است. ماده ۴۷۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: “در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است”.

۴- معین بودن مورد اجاره: یعنی نباید مردد بین چند چیز باشد و الا باطل است. به عنوان مثال موجر بگوید یکی از دو آپارتمانم را به تو اجاره می‌دهم، همچنین نوع منفعت نیز باید مشخص باشد.

۵- اجاره مال کلی: مال از جهتی یا کلی است یا عین معین و یا کلی در معین. مال معین همانطور که از نام آن پیداست به مالی اطلاق می‌شود که در زمان انعقاد عقد از حیث مقدار، جنس و وصف معلوم و مشخص و قابل اشاره باشد اما مال کلی مالی است که صادق بر افراد عدیده باشد و یکی نباشد که باید جنس مقدار و وصف آن در قرارداد ذکر شود مانند چند دستگاه خودرو پراید سفید مدل ۹۵ با مشخصات ذکر شده توسط شرکت کرایه اتومبیل. بنابراین اجاره دادن مال کلی باطل نیست اما تعیین مصداق آن با موجر است.

۶- مشروعیت منافع: مورد اجاره باید برای منفعت مشروع به اجاره داده شود و الا باطل است، لذا اجاره خانه برای ایجاد مرکز فساد و فحشا باطل است.

اجاره

ویژگی های مهم قرارداد اجاره

الف- معوض بودن: این عقد جزء عقود معوض بوده و رایگان نیست لذا حتماً باید در قبال منافعی که به تملیک مستاجر در می آید مبلغی تحت عنوان اجاره‌بها پرداخت نماید، بنابراین چنانچه شرط شود که مستاجر به طور کلی اجاره بها نپردازد عقد باطل بوده و شاید بتوان تحت عنوان دیگری آن را صحیح دانست و همچنین باید بر سر موعد پرداخت آن با یکدیگر توافق کنند در غیر این صورت موعد پرداخت همان موعد انعقاد عقد خواهد بود.

ب- موقت بودن: از دیگر مواردی که تعیین آن در عقد لازم است مدت است. عقد اجاره الزاماً باید دارای مدت باشد و اگر بدون مدت منعقد شده یا منافع به صورت دائمی به مستاجر تملیک شود عقد باطل است چرا که در این صورت ملک مسلوب المنفعه محسوب است.

انواع انعقاد قرارداد اجاره

قرارداد اجاره را به مانند اکثر قراردادها می‌توان به دو صورت منعقد کرد:

۱- قرارداد رسمی: این قرارداد را می‌توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمود در این صورت حکم سند رسمی را داشته و در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب موجر مستقیماً می‌توان از دفتر اسناد رسمی (بدون مراجعه به دادگاه) تقاضای صدور اجرائیه نمود.

۲- قرارداد عادی: در اکثریت قریب به اتفاق موارد این قرارداد به صورت عادی در دفاتر مشاورین املاک منعقد می‌شود که معمولاً به صورت نسخه چاپی توسط اتحادیه تنظیم شده است. در صورتی که مستاجر از پرداخت مال الاجاره امتناع نماید باید به شورای حل اختلاف جهت الزام وی به پرداخت مراجعه نمایند اما برای موجر مستقیماً حق فسخ ایجاد نمی‌کند مگر اینکه شرط شده باشد. این قرارداد در صورتی تحت حمایت قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ بوده که دارای سه شرط ذیل باشد :

۱- مدت قید شده باشد ۲- موجر و مستاجر و دو شاهد آن را امضا کرده باشند ۳- قرارداد در دو نسخه تنظیم شده باشد.

ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد

در صورت تخلف از مفاد قرارداد توسط مستاجر، موجر نهایتاً حق فسخ می یابد. اما اعمال آن با مراجعه به دادگاه امری زمان‌بر است (بین ۸ ماه تا یکسال)، لذا عملاً امکان پذیر نیست. در همین راستا توصیه وکیل متخصص ملکی این است که در قرارداد جهت ضمانت اجرا وجه التزام تعیین شود؛ وجه التزام مبلغی است که در قرارداد تعیین می‌شود تا چنانچه هر یک از طرفین مفاد قرارداد را رعایت انواع عقود نکردند ملزم به پرداخت آن شوند.

انتقال اجاره توسط مستاجر به دیگری

مطابق قانون، مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه موجر وی را از این امر در قرارداد منع کرده باشد. لذا توجه داشته باشید در زمان انعقاد عقد این نکته مغفول نماند انواع عقود و منجر به مشکلات دیگر نشود.

تعمیرات و مخارج عین مستاجره بر عهده کیست

به طور کلی این گونه هزینه ها شامل دو دسته می شوند؛ هزینه های اساسی و کلی و نیز هزینه‌های جزئی و تعمیری و تزئینی. بر همین اساس طبق عمومات قانون مدنی و ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تعمیراتی که اساسی و کلی بوده و مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمده مانند دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و غیره است بر عهده موجر می باشد اما تعمیراتی که جزئی بوده یا جنبه تزئینی دارد بر عهده مستاجر می باشد.

چنانچه عیب بنا اساسی بوده و مالک رفع عیب نکند مستاجر اختیار دارد معامله را فسخ کند یا موجر را به تعمیر اجبار نماید. وفق ماده ۲۳ در فصل سوم قانون تملک آپارتمانها: اگر هزینه های مشترک بر اساس اجاره نامه یا قرارداد خصوصی بر عهده مالک باشد اما مالک از پرداخت این هزینه‌ها استنکاف نماید مستاجر میتواند از محل مال الاجاره اقدام به پرداخت نماید، اما اگر پرداخت هزینه های مذکور بر عهده مستاجر باشد و وی از پرداخت امتناع نماید مدیر ساختمان مربوطه می‌تواند هم به مستاجر و هم به موجر جهت دریافت هزینه ها مراجعه نماید. همچنین در خصوص تعمیرات مربوط به عین مستاجره اگر مستاجر بخواهد پرداخت نماید باید این پرداخت به اذن موجر باشد و الاحق مراجعه به موجر و دریافت هزینه های انجام شده را نخواهد داشت. در همین رابطه ماده ۵۰۲ قانون مدنی بیان می‌دارد: “اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت”.

جهت رزرو وقت قبلی برای مراجعه حضوری و دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در امور ملک و اجاره و مستغلات با شماره های 05136038743 یا 09193460338 تماس حاصل نمایید.

انواع ازدواج در اسلام

انواع ازدواج در اسلام

ازدواج یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در دین مبین اسلام همواره به آن تاکید شده است. امروزه با بروز پدیده ای به نام ازدواج سفید ، اهمیت آشنایی با دیدگاه اسلام درباره ازدواج، انواع ازدواج، انواع عقد ازدواج در اسلام و… دو چندان شده است. لذا در اینجا سعی میکنیم مشاوره ازدواج را به سمتی پیش ببریم که همه این مباحث را پوشش دهد. برای این منظور ابتدا باید تعریف ازدواج را از دیدگاه اسلام بدانیم.

تعریف اسلام از ازدواج چیست؟

اسلام، برخلاف سایر ادیان، طرفدار سرسخت ازدواج است. در اسلام جایی برای تجرد مثل انواع عقود مثلا کشیش ها و راهبه های کاتولیک روم وجود ندارد. همانطور که پیامبر (ص) فرموده است “در اسلام تجرد وجود ندارد. ازدواج در اسلام یک وظیفه شرعی، یک محافظ اخلاقی و همچنین یک ضرورت اجتماعی است. پیامبر همچنین فرموده است که: “ازدواج سنت من است هرکس از سنت من رویگرداند، از من نیست”. ازدواج به عنوان منزلی برای نیازهای جنسی عمل میکند و آن را تنظیم میکند تا فرد برده خواسته های خود نشود. این یک ضرورت اجتماعی است زیرا از طریق ازدواج، خانواده ها شکل میگیرند و خانواده واحد اساسی جامعه ما است. بعلاوه، ازدواج تنها راه مشروع یا حلال برای ایجاد رابطه بین زن و مرد است. در واقع اسلام در میانه راه ارتباطات جنسی قرار دارد، نه آن را مانند ادیان خاص محکوم میکند و نه آزادانه اجازه آن را میدهد. اسلام ما را ترغیب میکند تا خواسته های خود را کنترل و تنظیم کنیم و در چهارچوب ازدواج به آنها پاسخ بگوییم‌. برای خواندن مقاله بهترین سن ازدواج از نظر اسلام لطفا کلیک کنید.

تعریف اسلام از ازدواج چیست؟

ازدواج در اسلام

چند نوع ازدواج داریم؟

انواع ازدواج در اسلام شامل دو دسته ازدواج موقت و ازدواج دائم است. که این دو با هم تفاوتهایی دارند که به ترتیب زیر در مشاوره ازدواج مطرح است:

ازدواج دائم:

ازدواج دائم یکی از انواع ازدواج در اسلام است که شرایط خاصی دارد. در اسلام کلمه ای که معمولاً برای ازدواج به کار میرود، نکاح است که به معنای واقعی کلمه به معنای “رابطه جنسی” است. این انواع عانواع عقود قود به عنوان یک اصطلاح نشان دهنده وضعیت ناشی از قرارداد خاصی است که توسط یک زن و مرد منعقد شده است، و به موجب آن رابطه جنسی بین آنها از نظر خدا و جامعه مشروع است. ازدواج به عنوان یک نهاد قانونی با توجه به تعدادی ارکان و احکام تعریف میشود‌. مثلا در این نوع ازدواج اسلامی، باید میزان مهریه ای که مرد به زن پرداخت میکند مشخص باشد.

ازدواج موقت:

ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج در اسلام است که همواره مورد بحث قرار گرفته است. معادل ازدواج موقت که در عربی “متعه” است، که یک قرارداد بین زن و مرد است. این نوع ازدواج هم تقریباً به همان شیوه ازدواج دائم است. فقط تفاوت اصلی در این است که ازدواج موقت، دارای مدت زمان مشخصی است که زن و مرد بعد از آن تاریخ، بدون طلاق با یکدیگر غریبه میشوند. یک تصور غلط در مورد ازدواج موقت این است که برخی تصور میکنند زنی که ازدواج موقت دارد میتواند هر یک ساعت، عقد کند. این بیان نادرست است. زیرا پس از پایان تاریخ ازدواج موقت، زن باید دو ماه صبر کند و قبل از آن نمیتواند با فرد دیگری ازدواج کند. اولین کسی که متعه را با تمام احکام مربوط به آن تشریع کرد، رسول خدا (ص) بود، بعد از آنکه در قرآن نازل شد. همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که رسول خدا متعه را تشریع کرده و پس از مهاجرت به مدینه آن را قانونی دانسته و مسلمانان در زمان حیات وی این عمل را انجام داده اند.

اما بین شیعه و بیشتر اهل تسنن در مورد اینکه پیامبر بعداً آن را ممنوع کرد یا نه اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر اهل سنت اظهار میدارند که اگرچه پیامبر آن را تشریع کرد، اما بعداً آن را منع کرد. این در حالی است که شیعیان معتقدند ازدواج موقت هرگز توسط پیامبر (ص) منع نشده است.

چند نوع ازدواج داریم؟

انواع عقد ازدواج در اسلام

انواع نکاح در اسلام کدامند؟

به طور کلی میتوان گفت چهار نوع نکاح در اسلام وجود دارد که به شرح زیر است:

نکاح صحیح؛ که شکل معتبر ازدواج طبق قانون شرع است. فرزندان حاصل از این ازدواج مشروع هستند و برای شوهر واجب است که مهریه زن خود را بپردازد. درواقع در این نوع نکاح، تمام ارکان و احکام ازدواج به درستی رعایت شده است.

نکاح فاسد؛ یکی دیگر از انواع نکاح در اسلام است. این نکاح یک ازدواج نامنظم است. زیرا دو طرف قادر به انجام هنجارهای پیش شرط لازم برای ازدواج معتبر نیستند. بی نظمی هایی مانند ازدواج بدون شاهد، ازدواج با همسر پنجم و غیره وجود دارد که نکاح از حالت صحیح خارج میشود.

نکاح متعه؛ همانطور که قبلا گفتیم این نوع از نکاح بر اساس قراردادی برای مدت موقت انجام میشود.

نکاح باطل؛ آخرین مورد از انواع نکاح در اسلام است. این نوع ازدواج طبق قوانین مسلمانان کاملاً غیرقانونی است زیرا ازدواج از طریق رضایت اجباری زن و سایر موارد ممنوع صورت میگیرد. فرزندان حاصل از چنین ازدواجی نامشروع انواع عقود است.

شرایط نکاح در اسلام

توافق و امضای قرارداد از نظر شرع شرط ازدواج است و برای لازم الاجرا بودن و به رسمیت شناخته شدن آن باید شرایط خاصی را رعایت کرد. رضایت داماد و عروس هم باید به صورت کلامی و هم کتبی عنوان شود. این کار از طریق پیشنهاد رسمی ازدواج (ایجاب) و پذیرش پیشنهاد (قبول) انجام میشود. همچنین زن حق دارد از مرد مهریه دریافت کند، که به عنوان امنیت در ازدواج تحت مالکیت خودش باقی میماند. مهریه می تواند شامل پول نقد، جواهرات یا هر دارایی با ارزش دیگری باشد. یکی دیگر از شرایط ازدواج در اسلام حضور شاهدان است. دو نفر شاهد بزرگسال لازم است تا قرارداد ازدواج را تأیید کنند.

ملاک انتخاب همسر در اسلام چیست؟

  • دین داری (از عوامل اساسی و اجتناب ناپذیر)

کسی که دین ندارد، هرچقدر هم ملک و دارایی داشته باشد، مالک هیچ چیز نیست. زیرا کسی که متعهد به دین و مذهب نباشد، که واقعی ترین مسئله زندگی است، هیچ تضمینی وجود ندارد که متعهد به رعایت حقوق همسر خود باشد و به هنجارهای زندگی مشترک پایبند باشد.

یکی دیگر از معیارهای ازدواج که در اسلام به آن تاکید شده است، اخلاق نیکو است. که به معنای آداب معاشرت و عادات و فضایل دوست داشتنی از دیدگاه عقلی و مذهبی است.

اصالت و شرافت خانوادگی که یک معیار دیگر برای ازدواج در اسلام است، به معنای شهرت، ثروت و موقعیت اجتماعی نیست. بلکه به معنای حیا، پاکی و دین داری یک خانواده است. زیرا ازدواج با کسی برابر است با پیوند با یک خانواده.

انواع نکاح در قانون مدنی

احکام ازدواج

سوالات متداول

در اسلام چند نوع ازدواج وجود دارد؟

انواع ازدواج در اسلام شامل دو دسته ازدواج موقت و ازدواج دائم است.

انواع صیغه در اسلام کدامند؟

صیغه متعه یا موقت، صیغه ی دائم از جمله انواع عقد یا صیغه هستند که هر کدام شرایط خاصی دارند.

شرایط نکاح در اسلام چیست؟

رضایت زن و مرد، تعیین مهریه برای دختر، تعیین مدت زمان عقد در عقد موقت و…

خدمات مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم در زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست تا با توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

در این راستا مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره تلفنی ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

انواع عقود در قانون مدنی

مطابق ماده 158 قانون مدنی :” عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه “ موارد معین، مواردی است که در قانون برای یکی یا هر دو، خیار فسخ پیش بینی شده باشد، البته اگر دو طرف با توافق قصد بر هم زدن عقد را داشته باشند، عملشان اقاله نام داشته و از لحاظ حقوقی دو اراده ای که عقد را بوجود آورده اند، قدرت بر هم زدن آن را هم دارند .
عقد جایز:

ماده 186 قانون مدنی عقد جایز را چنین تعریف کرده است : ” عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند“ .
عقد خیاری:

در این عقد طرفین شرط می کنند که یکی از آنها یا هر دوی آنان و یا شخص ثالثی اختیار داشته باشد عقد را فسخ و منحل نماید . از عقود موضوع قانون فوق معاملات قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک ،لازم و عقود مشارکت ، مضاربه و جعالعه جایز می باشند.
عقد منجز:

مطابق ماده 189 قانون مدنی، عقد منجز عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد. تصمیم به انجام عقد و بیان آن را انشاء می گویند. برای مثال در عقد بیع وقتی طرفین توافق نمودند، فروشنده مالک بهای پیشنهادی خود و خریدار مالک موضوع مورد معامله می شود و انتقال مالکیت طرفین اثر فوری عقد بیع است. به عبارتی انجام عقد نقل مالکیت، منوط به شرطی نباشد.
عقد معلق:

مطابق ماده 189 قانون مدنی، عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امری دیگر باشد، در عقد معلق طرفین یا یکی از آنها نمی خواهد اثر عقد فوراًَ بر توافق آنان مترتب گردد، بلکه تاثیر عقد را منوط به انجام امر دیگری می کند مثل اینکه در وصیت نامه شرط کند وارث صاحب مال می شود در صورتیکه وصیت کننده بمیرد.
عقد معوض:

عقد معوض به عقدی گفته می شود که هریک از طرفین در ازای دریافت مالی یا انجام تعهدی در قبال طرف دیگر، پرداخت مالی یا انجام تعهدی را قبول می کند.
?عقد غیر معوض:

عقد غیر معوض به عقدی اطلاق می شود که یکی از طرفین پرداخت مالی یا انجام تعهدی را در مقابل طرف دیگر قبول می کند،‌ مثل اینکه کسی بنا انواع عقود به دلایل شخصی مال یا ملک خود را به دیگری ببخشد.

عقدی است که نتیجه آن: انتقال مالکیت است، مانند بیع که در نتیجه آن مالکیت فروشنده نسبت به مبیع، به خریدار منتقل می شود و مالکیت خریدار نسبت به ثمن، به فروشنده منتقل می گردد.
عقد عهدی:

عقدی است که در نتیجه آن حق، دین و تعهدی برای یک طرف در مقابل طرف دیگر بوجود می آید، مانند آنکه یک شرکت باربری در مقابل صاحب کالایی تعهد می کندکه کالا را به مقصد خاصی برساند و در عوض صاحب کالا تعهد می کند که وجهی را به وی بپردازد.
عقد مشروط:

عقد مشروط به عقدی گفته می شود که ضمن آن یکی از اقسام سه گانه شرط (شرط فعل، شرط صفت، شرط نتیجه) گنجانیده شود.

عقودی است که در قانون مدنی به عناوین و قواعدآن به تفضیل پرداخته شده است.

عقودی که دارای نام ،عنوان و قواعد خاصی نبوده و بر طبق ماده 10 قانون مدنی و با شرایط مورد نظر طرفین عقد منعقد می‌گردد.

عقود اذنی چیست ؟

عقود اذنی

عقود اذنی مربوط به عقودی است که در آن تعهدی وجود نداشته بلکه تحقق آن تنها در گرو اذن می باشد به صورتی که با برداشتن اذن عقد نیز باطل می شود از جمله این عقود می توان به عاریه , وکالت و ودیعه اشاره نمود این نوع عقدها در نتیجه راضی بودن طرفیت به وجود می آید و مهم ترین ویژگی ان این است که به شکل مستمر حیات خود را از اراده دو طرف عقد می گیرد بنابراین باید به صورت مدام از جانب طرفین عقد حمایت به عمل آید چرا که در صورتی که این اذن مورد حمایت دو طرف واقع نشود عقد اعتباری ندارد . بازرگانی امین با ارائه خدمات صدور و چاپ فاکتور رسمی در خدمت شماست . با ما باشید با :

  • عقود اذنی چه شرایطی دارد ؟
  • انواع عقد های اذنی
  • عقود جایز غیر اذنی چیست ؟

صدور فاکتور رسمی ویژه معاملات اذنی

عقود اذنی چه شرایطی دارد ؟

تحقق یافتن و ماندگاری عقود اذنی به رضایت بستگی داشته و در آن صیغه مطرح نیست به هر طریق که رضایت از آن درک شود کفایت می کند بدین ترتیب شرایطی که در صیغه عقد از جمله عربی بودن معتبر است در این عقود لازم نمی باشد .

انواع عقد های اذنی

عقد ودیعه

عقد ودیعه از انواع عقود اذنی بوده که در این نوع یک نفر مال و دارایی انواع عقود خود را به دیگری می سپارد به این دلیل که آن را مجانا نگهدارد شرط وقوع این عقد نیز این است که نگهدارنده مال را به رایگان نگهداشته و در قبال دریافت پول عقد دیگر ودیعه نیست به عنوان مثال می توان به نگهداری کفش در مساجد و حرم ها اشاره نمود .

عقد عاریه

عقد عاریه یکی از دو طرف به دیگری اجازه می دهد که از مال به رایگان استفاده نماید این نوع عقدی است جایز و با مرگ هر یک از طرفین نیز منحل می شود .

عقد وکالت

این نوع از عقود جایز به حساب می آید که در ان یکی از طرفین طرف دیگری را برای انجام کاری نایب خود می کند طرفی که وکالت می دهد موکل بوده و طرفی که وکالت را می پذیرد وکیل می باشد موکل برای هر کاری به غیر از لعان , سوگند , شهادت و…. به وکیل وکالت می دهد .

عقد شرکت

عقد شرکت از انواع عقود اذنی و معین می باشد برای تحقق یافتن شرکت باید دو یا چند مالک به منظور رسیدن به یگانگی در هم آمیزد یک شرکت تکامل یافته به این صورت است که در ان مالک های جزء وجود نداشته و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی اذغام می شوند مطابق با قانون مدنی ماده 571 شرکت عبارت است از اشتراک حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاره .

عقود جایز غیر اذنی چیست ؟

عقد جایز غیر اذنی این گونه است که هر یک از دو طرف هر زمان که بخواهد می تواند آن را فسخ کند در کشور ما عقود در دو عقد لازم و غیر لازم می باشد عقد جایز مطابق قانون قابل فسخ می باشد اما در مقابل عقد لازم قابل فسخ نیست و دو طرف ملزم به مفاد عقد می باشند خود عقود جایز به دو گروه عقود جایز اذنی و غیر اذنی تقسیم می شود چرا که سرچشمه عقود اذنی اذن می باشد و طبق قانون مدنی ماده 945 این نوع عقد با مرگ و یا حجر هر یک از دو طرف فسخ می شود .

قرارداد و اسناد

قرارداد اجاره مغازه

در قانون مدنی تحت، زمانی که دو نفر به توافق می رسند که اقدامی حقوقی انجام دهند یا تعهد به انجام کاری می شوند، این تعهد و وظایف دو طرف را با انعقاد قرارداد یا عقدی دو طرفه رسمی میکنند.

عقد قرارداد به چه معناست؟

این واژه برگرفته از واژه عهد است . در لغت به معنی بر عهده گرفتن، خود را مدیون کردن، عهد و پیمان بستن می باشد.

اما تعریف عقد در قانون مدنی عبارت است از این تعریف که، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به کاری تعهدی می دهند و قرارداد­ امضا می کنند. این قرارداد باید مورد قبول دو طرف باشد.

طبق قانون مدنی، اساس ایجاد تعهد یا قرارداد به دو دسته تقسیم شده‌اند:

الف – تعهدات ناشی از قرارداد که در مواد 183 تا 300 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

ب – تعهدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد که در مواد 301 تا 337 قانون مدنی به آن پرداخته شده است.

انواع عقود:

عقود معین: آن دسته از عقد و قراردادهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آنها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه.

عقود نامعین: به عقودی گفته می شود که قانون خاصی از قبل برای آن ذکر نشده است و براساس عقد قراردادهایی که بین طرفین ایجاد میشود یک قانون بین خود یک تعهدی ایجاد می کنند.

دسته بندی عقد قراردادها برحسب خدمات حقوقی:

عقد تملیکی: عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازای مالی، مال دیگری می گیرد یا در ازای انجام یک کار، طرف دوم باید کار دیگری انجام می دهند. عقودی چون بیع، معاوضه، اجاره، قرض و وصیت تملیکی از این دست موارد هستند.

عقد عهدی: عقدی است که به واسطه آن یک طرف متعهد انجام کاری می شود. از جمله این عقود می توان به ضمان، حواله، کفالت، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد.

عقد اذنی: عقود اذنی، به عقدهای گفته می شود که در آن‌ها تعهد و الزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و ادامه­ی آن‌ها فقط براساس اذن و اجازه­ی طرفین قرارداد است. عقود اذنی با برداشته شدن اذن، عقد نیز به هم می‌خورند. بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است. از جمله این عقود می‌توان به ودیعه، عاریه، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

تفاوت عقد و قرارداد چیست ؟

در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیرمعین مشخص کنیم. زیرا عقود معین و غیرمعین موضوع عقد و قرارداد است و این دسته بندی از همین جریان سررشته میگیرد.

در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین است و حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نامعین) گفته می شود .قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد .

اسناد رسمی

در تمامی کشورها برای اثبات حق و عدالت نیاز به سند می باشد که به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم بندی می شوند. هر کدام از این سندها باهم متفاوت بوده و برای موارد مختلفی هم استفاده می شوند. هر سندی را نمی توان جزء اسناد رسمی دانست. فقط و فقط اسنادی که در ادارات ثبت اسناد یا در نزد مامورین رسمی که صلاحیت آن ها مشخص شده باشد، ثبت شده باشند جزء اسناد رسمی تلقی می شوند.

اسناد رسمی مختلفی که باید با آن ها آشنا باشید

  • سند بیع (عقد بیع)

در مواردی که دو فرد به عنوان خریدار و فروشنده می خواهند با هم معامله ای را انجام دهند، ابتدا قراردای را تنظیم می کنند که نشان دهنده شرایط معامله در زمانی مشخص می باشد. سندی که در این مورد استفاده می شود سند بیع یا انواع عقود قولنامه نام دارد.

سند رهنی می تواند به عنوان تضمین بکار رود. فرض کنید اشخاص و کارآفرینان برای راه انداری یک کسب و کار یا استار آپ در دنیای مدرن، به تسهیلات بانکی مناسب احتیاج دارند که از سند رهنی برای تضمین تسهیلات استفاده می شود. به زبان ساده سند رهنی به عنوان وثیقه در مقابل گرفتن وام یا تسهیلات بانکی استفاده می شود.

به طور کلی اجاره نامه را می توان به 3 صورت نوشت: رسمی، دستی و بنگاهی.

اجاره نامه دستی وقتی موجر و مستاجر به توافق برسند نوشته می شود و فقط بین همین دو ثبت می شود. اجاره نامه بنگاهی، همانطور که اسمش پیداست در بنگاه ها و دفاتر املاک در فرم های تایید شده اتحادیه املاک نوشته می شوند.

این نوع اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شوند. دو مورد ذکر شده در بالا جز اجاره نامه های عادی به حساب می آیند.

اقاله در مبحث حقوقی به معنای برهم زدن معامله می باشد. اقاله در صورتی که با توافق طرفین معامله انجام گیرد، بدون ضرر و زیاد می باشد ولی اگر خلاف این باشد باید خسارت پرداخت شود.

مثلا اگر شخصی ماشینی را به قیمت 500 میلیون تومان خریده باشد ولی چند روز بعد به هر دلیلی طرفین معامله راضی باشند تا اقاله نمایند، این حالت مشکلی ندارد. ولی اگر مثلا فروشنده مبلغی را برای اقاله در نظر بگیرد، اقاله در این صورت باطل به حساب می آید.

این نوع اسناد برای سهولت در معاملاتی بکار می روند که غیر نقدی می باشند. برات و سفته نوعی سند تجاری می باشند که هدف اولیه از بوجود آوردن آن ها، کاهش خطرات حمل و نقل پول و کاهش هزینه بود ولی به تدریج ارزش بیشتری پیدا کردند. این اسناد دارای ویژگی های:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا