اموزش فارکس

انجام تحلیل آماری با PLS

امتیاز 9.81 (ممتاز) از 184 رای
پروژه موفق : 270
رتبه: 16
یازده ماه پیش

نمونه تحلیل با SMARTPLS

نمونه تحلیل با SMARTPLS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار SMARTPLS برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. حداقل مربعات جزئی PLS (Partial Least Square)، مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس است. تکنیک PLS یک تکنیک SEM بر اساس یک رویکرد تکراری که واریانس توضیح داده شده سازه های درون زا را به حداکثر می رساند. توانایی این رویکرد در کار با داده های اندک، عدم حساسیت به نرمال بودن داده ها، توانایی در پیش بینی و پشیتبانی از مدل های بسیار پیچیده است.

محبوبیت مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به دلیل نیاز به آزمایش کامل نظریه ها و مفاهیم افزایش یافته است. موفقیت روش SEM را می توان به توانایی آن برای ارزیابی هم زمان متغیرهای پنهان و روابط بین متغیرهای پنهان نسبت داد. دو نسل مدل معادلات ساختاری وجود دارد. در مطلب مدل معادلات ساختاری در مورد نسل اول و دوم این مدل ها توضیح داده شد. حداقل مربعات جرئی نسل دوم از مدل های معادلات ساختاری است.

نمونه فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SMARTPLS

فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SMARTPLS برای یک مدل با متغیرهای مستقل، وابسته و واسطه ای نشان داده شده است. تحلیل براساس نرم افزار SMARTPLS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. تحلیل های انجام شده عبارتند از:

آمار توصیفی جمعیت شناختی، آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، آزمون نرمال بودن، آزمون همبستگی، مدل بیرونی و در نهایت مدل معادلات ساختاری (مدل درونی)، شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری.

آمار توصیفی در نمونه تحلیل AMOS

ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی در نمونه تحلیل با SMARTPLS مورد بررسی قرار گرفته است. جنسیت، سن و دیگر ویژگی ها در این قسمت بررسی می شوند.

آمار جمعیت شناختی در نمونه تحلیل PLS

آمار جمعیت شناختی در نمونه تحلیل PLS

جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از پارامترهای مرکزی (میانگین، میانه و مد) و پارامترهای پراکندگی (انحراف معیار، واریانس و دامنه تغییرات) مطابق شکل استفاده شده است.

آمار توصیفی متغیرها در نمونه تحلیل PLS

آمار توصیفی متغیرها در نمونه تحلیل PLS

ضریب آلفای کرونباخ در نمونه تحلیل PLS

آزمون از پایایی زمانی از قابل قبولی برخوردار است که ضریب آلفا بیشتر از ۰.۷ باشد.

آلفای کرونباخ در نمونه تحلیلPLS

آلفای کرونباخ در نمونه تحلیلPLS

پایایی ترکیبی در نمونه تحلیل PLS

معیاری جهت اندازه گیری پایایی، پایایی ترکیبی می باشد. به نوعی جانشین برای آلفای کرونباخ در تحلیل SEM می باشد.

پایایی ترکیبی در نمونه تحلیل PLS

پایایی ترکیبی در نمونه تحلیل PLS

میانگین واریانس استخراج شده در نمونه تحلیل PLS

مقایسه‌ی مقادیر AVE در متغیرهای پنهان نشان از مناسب بودن این معیار با مقدار استاندارد۰.۵ میباشد.

شاخص AVE در نمونه تحلیل PLS

شاخص AVE در نمونه تحلیل PLS

ماتریس فورنل لارکر در نمونه تحلیل PLS

ماتریس فورنل لارکر میزان رابطه ی سازه با شاخص­هایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه ­ها است؛ به­ گونه­ ای که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در Lدل تعامل بیشتری با شاخص­ های خود دارد تا با سازه­ های دیگر.

آزمون فورنل لارکر در نمونه تحلیل PLS

آزمون فورنل لارکر در نمونه تحلیل PLS

آزمون HTMT در نمونه تحلیل PLS

با توجه به جدول اینکه مقدار اعداد به دست آمده کمتر از ۰.۹ است، بنابراین روایی واگرایی HTMT مورد قبول است.

آزمون HTMT در نمونه تحلیل PLS

آزمون HTMT در نمونه تحلیل PLS

مدل معادلات ساختاری در نمونه تحلیل PLS

رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیه‌های تحقیق براساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی PLS آزمون شده است. در مدل کلی تحقیق که در شکل های زیر ترسیم شده است مدل اندازه‌گیری (رابطه هریک از متغیرهای قابل مشاهده به متغیر پنهان) و مدل مسیر (روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر) محاسبه شده است. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره t با تکنیک بوت استراپینگ محاسبه شده است.

مدل معادلات ساختاری در نمونه تحلیل PLS

مدل معادلات ساختاری در نمونه تحلیل PLS

معیار ضریب تعیین در نمونه تحلیل PLS

ضریب تعیین تنها برای سازه های درون زا ( وابسته ) مدل محاسبه می گردد و در مورد سازه های برون زا مقدار این معیار صفر است. هر چه قدر مقدار مربوط به سازه های درون زا یک مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است.

سفارش انجام تحلیل با نرم افزار Smart pls

دوست گرامی، پیشنهاد می شود برای سرعت بیشتر در ارتباط با همکاران ما، به شماره اعلام شده در پایین صفحات سایت واتساپ زده و فایلهای خود را ارسال نمایید. زیرا اطلاعات این فرم سفارش تحلیل در ایمیل ما دریافت می شود و قاعدتا از طریق پیام رسان ها ارتباط سریعتر از ایمیل می باشد.

خوشحال خواهیم شد در زمینه انجام تحلیل و مدل سازی معادلات ساختاری و مشاوره آن در خدمت شما محقق و دانشجوی گرامی باشیم.

درخواست شما می تواند یک مشاوره یا سوال تا انجام کامل فصل چهارم پایان نامه فوق لیسانس یا دکتری(فصل تجزیه و تحلیل آماری و نتایج و ارائه آن در فایل ورد) باشد.

در اینجا می توانید با جزئیات لازم درخواست و سفارش تجزیه و تحلیل آماری و مدل سازی انجام تحلیل آماری با PLS معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس را ثبت و برای کارشناسان خبره اطمینان شرق ارسال نمایید.

لطفا پس از مطالعه نکات لازم، فرم سفارش تحلیل را تکمیل و مستندات و فایلهای لازم را آپلود و ارسال نمایید.

در این فرآیند هر گونه سوالی دارید، به ما واتساپ بزنید.

نکات مهم هنگام سفارش تحلیل smart pls

 • خدمات پشتیبانی ما و اصلاح تحلیل های انجام شده محدود به زمان نمی باشد و تا زمان اخذ نمره پایان نامه با شما هستیم.
 • حال که برای سفارش انجام تحلیل، قصد ارسال فایلها و داده های ارزشمند خود را که شاید ماهها برای بدست آوردن آنها تلاش کرده اید، را دارید، به این نکته پی می برید که یکی از خصوصیات اصلی تحلیلگر آماری قابلیت اعتماد بالاست . و ما خوشحالیم که قابل اعتماد ترین در سراسر کشور هستیم و تلاش خود را به کار خواهیم بست که خدمتی شایسته به شما ارائه دهیم. اطلاعات و فایلهای شما را نیز کاملا محرمانه در نظر گرفته و در اختیار احدی قرار نخواهیم داد.

شیوه تکمیل فرم درخواست انجام تحلیل پی ال اس

محقق و دانشجوی گرامی، از آنجایی فرصت و زمان بسیار غنیمت و محدود است و لازم است درخواست تحلیل معادلات ساختاری شما با جزئیات لازم توسط کارشناسان خبره این مجموعه بررسی گردد، خواهشمند است این فرم را با جزئیات کامل ثبت نمایید. ما هر چه دقیق تر در جریان پایان نامه و تحقیق شما قرار بگیریم، بهتر می توانیم به شما خدمات تحلیلی بدهیم. ضمن اینکه زمان نیز هدر نخواهد رفت.

 • ۱- خواهشمند است نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل تکمیل نمایید تا در مباحث مالی و صدور فاکتور ناهماهنگی به وجود نیاید.
 • ۲- لطفا آدرس ایمیل خود را با دقت وارد نمایید. زیرا هنگامی که ایمیل بازخورد را، که به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد، دریافت نمایید، از وصول درخواست تان توسط ما اطمینان حاصل خواهید نمود.

درج رشته، مقطع و عنوان پایان نامه
درج آی دی سروش برای ارتباط از طریق سروش
وضعیت پرسشنامه و داده ها
شرح کامل درخواست تحلیل

فرم دریافت سفارش

برای ثبت درخواست تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس از فرم زیر استفاده نمایید و در پایان دکمه “ارسال” را کلیک نمایید. حتما پیام موفقیت آمیز بودن ارسال اطلاعات را در پایین صفحه مشاهده نمایید.

انجام تحلیل آماری داده ها به روش PLS

گروه آماري بتا(Beta)-Banner

انجام تحلیل آماری داده ها به روش PLS
روش تحلیلی PLS پی ال اس ویا حداقل مجذورات جزئی(Partial Least Squares) روش نسبتاً جدیدی از ساخت معادلات رگرسیون است .این روش برای رگرسیون تک متغیری و چند متغیری استفاده می شود. بنابر این ممکن است چندین متغیر وابسته داشته باشد (متغیرهای وابسته متعددی داشته باشد). برای ایجاد ارتباط بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل، PLS متغیرهای تبیینی (مستقل) جدیدی ایجاد می کند. برخلاف مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس، کمترین مجذورات جزئی (PLS) بر بیشترین واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته بوسیله متغیرهای مستقل به جای باز تولید ماتریس کوواریانس تجربی تمرکز دارد. مشابه با هر مدل یابی معادلات ساختاری، مدل کمترین مجذورات جزئی از یک بخش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد و یک مؤلفه اندازه گیری که نحوه ارتباط متغیرهای مکنون و نشانگرهای آنها را منعکس می کند تشکیل شده است. متخصصان دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان با تسلط کامل به نرم افزارهایی مانند پی ال اس گراف(PLS Graphing)، اسمارت پی ال اس(Smart PLS)، رپ پی ال اس(Warp PLS)ویژوال پی ال اس(Visual PLS)، به شما اطمینان می دهند که توانایی تحلیل های با کیفیت و انجام اصلاحات لازم را تا جلب رضایت کامل شما دارا می باشند. علاوه براین، متخصصان دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان با برگزاری جلسه آموزشی حضوری امکان تسلط و احاطه شما به تحلیل های انجام شده را بالا خواهند برد.
تحلیل داده های آماری با PLS


PLS دارای چه ویژگیهایی می باشد؟

• PLS نمره های متغیرهای مکنون یعنی سازه ها را که از طریق یک یا چندین نشانگر (متغیرهای آشکار) اندازه گیری می شوند برآورد می کند.
• PLS هنگامی که حجم نمونه کوچک باشد قابل کاربرد است. بنابر این در موقعیتهایی که نمی توان از روشهای دیگر استفاده کرد قابل کاربرد است.
• PLS توان برآورد مدلهای پیچیده با متغیرهای مکنون و آشکار زیادی را دارد.
• PLS فرضهای سختگیرانه کمتری درباره توزیع متغیرها و خطا را دارد.
• PLS به نرمال بودن داده ها حساس نیست.

مدل های اندازه گیری تشکیل دهنده (مدل B) و انعکاسی (مدل A) و مدل های ترکیبی (مدل C)
مدل اندازه گیری انعکاسی یا مدل A ریشه در نظریه آزمون کلاسیک و روان سنجی دارد. در این مدل هر نشانگر معرف یک اندازه گیری توام با خطااز متغیر مکنون است. جهت علیت از سازه به نشانگرهاست؛ یعنی فرض می شود اندازه گیری های مشاهده شده، تغییر در متغیر مکنون را منعکس می کنند. به عبارت دیگر با تغییر در سازه مورد نظر، تغییرات در همه نشانگرها بارز می¬شود. ویژگی های مدل انعکاسی عبارتند از:
• نشانگرهای انعکاسی وابسته به متغیر مکنون هستند.
• این نشانگرها باید همبستگی مثبت بالایی با یکدیگر داشته باشند.
روش B به مدل¬هایی که تنها شامل نشانگرهای تشکیل¬دهنده می¬شود اشاره دارد. در مقابل نشانگرهای انعکاسی، در نشانگرهای تشکیل¬دهنده این ویژگی که نشانگرها با هم مرتبط هستند و پدیده زیربنایی یکسانی را اندازه¬گیری می¬کنند وجود ندارد. در عوض نشانگرهای تشکیل¬دهنده به عنوان متغیرهای علی در نظر گرفته شده¬اند که بر شکل¬گیری متغیر مکنون تاثیر دارند. ویژگی¬های سازه تشکیل¬دهنده عبارت¬اند از:
• علت یا ایجاد کننده متغیرهای مکنون
• نشانگرهای سازه تشکیل دهنده ممکن با یکدیگر دارای رابطه مثبت، منفی و یا هیچ رابطه ای نداشته باشند.
علاوه بر مدل های اندازه گیری فوق، می توانیم یک طرح مسیر که هر دو نشانگرهای تشکیل دهنده و انعکاسی در آن استفاده می¬شود، داشته باشیم که به عنوان روش C نامگذاری شده است، چنین مدل¬هایی به عنوان انعکاس مقایسه بین افزایش پیش بینی متغیرهای مشاهده¬شده (روش A) و نمره های مؤلفه متغیر مکنون (روش (B در نظر گرفته شده¬اند. البته این امر ممکن است ناشی از درک نظری یا واقعی نشانگرها مانند رابطه آنها با سازه ها باشد. اما در شرایطی که دانش نظری پایین است و محقق تمایل به دنبال کردن روش C دارد، والد (۱۹۸۲) نشانگرهای مدل¬یابی برای تمام متغیرهای برون زا (مستقل) را به روش B و برای تمام متغیرهای درون¬زا (وابسته) به روش A پیشنهاد می¬کند.
حجم نمونه در روش حداقل مربعات جزیی PLS
حجم نمونه در مدل یابی مسیر PLS می تواند تا اندازه قابل ملاحظه¬ای کوچک باشد. برای نمونه متغیرها نسبت به مشاهده ها بیشتر بوده و ممکن است مقداری از داده¬ها بطور تصادفی بدست نیامده باشد. به دلیل این ویژگی¬هاست که محققان، هنگامی که حجم نمونه نسبتاً انجام تحلیل آماری با PLS پایین است از مدل¬سازی مسیر PLS به جای لیزرل استفاده می¬کنند. انتخاب حجم نمونه مناسب بیشتر به اندازه روابط یا سطح توان دلخواه وابسته است. پژوهشگر قبل از تصمیم¬گیری برای انتخاب یک نمونه مناسب باید ویژگی¬های توزیعی داده ها، داده های حاصل نشده بالقوه، ویژگی¬های سنجش متغیرهای مورد بررسی و مقدار روابط را مورد توجه قرار دهد، یا اطمینان یابد که واقعاً حجم نمونه کافی برای مطالعه پدیده مورد علاقه در دسترس است. با وجود اینکه PLS برای نمونه¬های خیلی کوچک و یا موقعی¬که موارد نسبت به متغیرهای نشانگر کمتر باشد قابل استفاده است، اما تکیه بر نمونه های کوچک می تواند نتایج ضعیفی فراهم کند. نمونه¬های بزرگتر، برآوردهای PLS را قابل اطمینان تر می سازد. بنابراین میانگین میزان خطای مطلق در PLS با افزایش حجم نمونه کاهش می یابد. حجم نمونه کوچک برای ضرایب مسیر کوچک کافی نیست، در این صورت حجم نمونه برابر با مدل یابی معادلات ساختاری مورد نیاز است. در واقع برخی از متخصصین توصیه می کنند استفاده کنندگان PLS از راه برد “قاعده ۱۰″ مشابه با مدل یابی مبتنی بر کوواریانس استفاده کنند. یعنی تعداد ۱۰ مورد انجام تحلیل آماری با PLS برای هر متغیر اندازه گیری شده نیازمند است.
آزمون مدل های اندازه گیری انعکاسی و تشکیل دهنده
معیارهای ارزیابی مدل های اندازه گیری انعکاسی و تشکیل دهنده در ادامه ارائه شده است.
ارزشیابی مدل اندازه گیری انعکاسی:
معیار توصیف
اعتبار مرکب اعتبار: سنجش همسانی درونی است و نباید کمتر از ۰٫۶ باشد.
اعتبار نشانگر: بارهای بیرونی استاندارد شده مطلق باید بیشتر از ۰٫۷ باشد.
میانگین واریانس استخراج شده :میانگین واریانس استخراج شده باید بیشتر از ۰٫۵ باشد.
معیار فرنل و لارکر: به منظور اطمینان در روایی تشخیصی، جذر میانگین واریانس استخراج شده هر یک از متغیرهای مکنون باید بیشتر از همبستگی اش با متغیرهای دیگر باشدیعنی آن متغیر مکنون نسبت به دیگر متغیرهای مکنون سهم واریانس بیشتری با بلوک نشانگرهای خود دارد.
وارسی بارها: پیشنهاد دیگر برای بررسی روایی تشخیصی وارسی بارها است. اگر نشانگری نسبت به متغیر مکنون مربوط به خود همبستگی بالاتری با متغیر مکنون دیگر دارد ، تناسب مدل باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
شاخص اشتراک مقادیر مثبت: این شاخص برای هر بلوک متغیر مکنون،‌ نشانگر کیفیت مناسب مدل اندازه گیری آن متغیر مکنون است.
ارزیابی مدل اندازه گیری تشکیل دهنده:
معیار توصیف
اعتبار نومولوژیکالی :رابطه بین نشانگرهای تشکیل¬دهنده و سازه مربوط به خود در مدل مسیر، که از طریق تحقیقات قبلی معلوم است، باید قوی و معنادار باشد.
اعتبار بیرونی: نشانگر تشکیل¬دهنده باید بخش بزرگی از واریانس اندازه¬گیری انعکاسی جایگزین سازه مرکزی را تبیین کند.
معناداری وزن ها : وزن¬های برآورد شده از مدل¬های اندازه¬گیری تشکیل¬دهنده باید معنادار باشد.
هم خطی چندگانه : متغیرهای آشکار در بلوک تشکیل¬دهنده به منظور بررسی هم¬خطی چندگانه باید آزمون شوند. عامل تورم واریانس برای چنین آزمونی استفاده می شود. به عنوان یک قاعده کلی، عامل تورم واریانس بیشتر از ۱۰ هم¬خطی چندگانه بحرانی را نشان می¬دهد. در هر حال، عامل تورم واریانس بیشتر از ۱ نشانگر هم¬خطی چندگانه می¬باشد.
برازش یا Fit مدل PLS
یکی از تفاوت های اساسی بین لیزرل و PLS نامناسب بودن شاخص های موجود برای برازش مدل¬های برآورد شده با استفاده از PLS است. اگر چه در الگوریتم های PLS موجود آماره های برازندگی، از قبیل شاخص برازندگی هنجار شده بنتلر و بونت را گزارش می کنند، اما آنها بر اساس این مفروضه بنا شده اند که پارامترهای مدل برآورد شده، برای کاهش تفاوت بین ماتریس های کوواریانس مشاهده شده و بازتولید شده می باشند. مفروضه ای که در PLS وجود ندارد. البته تنن هاوس و همکاران (۲۰۰۵) شاخص کلی برازش را برای بررسی برازش مدل معرفی نموده اند. ملاک کلی برازش (GOF) را می توان با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و R^2 بدست آورد.
GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2
به انجام تحلیل آماری با PLS باور تنن هاوس و همکاران (۲۰۰۵) شاخص GOF در مدل PLS راه حلی عملی برای این مشکل بررسی برازش کلی مدل بوده و همانند شاخص های برازش در روش های مبتنی بر کوواریانس عمل می کند و از آن میتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل PLS به صورت کلی استفاده کرد. این شاخص نیز همانند شاخص های برازش مدل لیزرل عمل می کند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. البته باید توجه داشت این شاخص همانند شاخص های مبتنی بر خی دو در مدل های لیزرل به بررسی میزان برازش مدل نظری با داده های گردآوری شده نمی پردازد. بلکه توانایی پیش بینی کلی مدل را مورد بررسی قرار می انجام تحلیل آماری با PLS دهد و اینکه آیا مدل آزمون شده در پیش بینی متغیرهای مکنون درون زا موفق بوده است یا نه.

گروه آماری ما چه خدماتی در زمینه تحلیل های پی ال اس PLS ارائه می دهد؟
• ارائه مشاوره های لازم جهت تدوین مدل مفهومی متناسب با ادبیات نظری
• تدوین فرضیه ها وسوالات لازم متناسب با مدل مفهومی پژوهش
• گردآوری دادهای مقالات و پایان نامه های ارشد و دکتری در صورت تمایل متقاضی
• وارد کردن داده های پرسشنامه ای برای تحلیل های پی ال اس
• انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت با نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS)
• تحلیلهای روایی واگر و همگرا با نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS)
• تحلیل مدل های انعکاسی و تشکیل دهنده، پایایی ترکیبی با نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS)
• گزارش نویسی تحلیل های مربوط به فصل چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته ها
• گزارش نویسی تحلیل های مقالات
• تحلیل مدلهای تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم(First Order and Second Order)، مدل های معادلات ساختاری با پی ال اس
• اصلاح کلیه ایرادات اساتید راهنما و مشاور تا مرحله تایید نهایی
• برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS)
خدمات گروه آماری برای چه رشته های ارائه می شود؟
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت کارآفرینی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS)برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای انجام پایان نامه پزشکی و پرستاری

ارسال دیدگاه لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تحلیل انجام تحلیل آماری با PLS آماری پایان نامه با PLS+پی ال اس

اسمارت پی ال اس (PLS)[1] نرم افزاری برای حل مسائل با روش حداقل مربعات جزئی استفاده می‌شود. در این تکنیک بر خلاف معادلات ساختاری که به حجم کم نمونه و همچنین نرمال بودن داده ها حساس می باشد حساسیت چندانی ندارد و اغلب در مواردی که تعداد حجم نمونه 120 نفر یا حتی کمتر انجام تحلیل آماری با PLS باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در تکنیک PLS دو مدل بیرونی[2] و درونی آزمون[3] می شود. مدل بیرونی مشابه اندازه گیری (CFA) و مدل درونی مشابه تحلیل مسیر در مدل های معادلات ساختاری است. مورد کاربرد بیرونی در تعیین روایی سازه ها و مدل درونی جهت آزمون فرضیات با استفاده از مدلسازی و یا تحلیل مسیر است. تکنیک حداقل مربعات جزئی در تحلیل آماری مبحثی جدید می باشد که اغلب اساتید و پژوهشگران از وجود آن اطلاع چندانی ندارند. از نرم افزار پی ال اس (PLS) می توان جهت تحلیل عاملی، مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده کرد. با توجه به تخصص تیم آماری ما در انجام تحلیل آماری و فصل 4 پایان نامه با استفاده از لیزرل، Spss و اسمارت پی ال اس آماده پاسخگویی به نیازهای شما هستیم. کافیست با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم:

0930 005 2003

تحلیل آماری با PLS

رشته‌های تحت پوشش در تحلیل آماری با PLS

تحلیل آماری با spss
تحلیل آماری با نرم افزار r
تحلیل آماری بامنی مقدم
تحلیل آماری با اکسل
تحلیل آماری با minitab
تحلیل آماری با pls
تحلیل آماری با پایتون
تحلیل آماری با نرم افزار متلب
تحلیل آماری با استفاده از spss منصور مومنی+pdf
تحلیل آماری با نرم افزار ایویوز
تحلیل آماری با نرم افزار pls
تحلیل آماری با لیزرل
تحلیل آماری با r
تحلیل آماری با amos
تحلیل آماری با مینی تب
تحلیل آماری با ایویوز
آموزش تحلیل آماری با spss
انجام تحلیل آماری با spss
تحلیل آماری پرسشنامه با spss
روش تحلیل آماری با spss

معادلات ساختاری
معادلات ساختاری چیست
معادلات ساختاری در spss
معادلات ساختاری pls
معادلات ساختاری pdf
معادلات سازگاری کرنش
معادلات ساختاري
معادلات سازگاری چیست
معادلات ساختاری sem
معادلات ساختاری تفسیری
معادلات ساختاری+لیزرل
معادلات سازگاری
معادلات ساختاري چيست
معادلات ساده ریاضی
معادلات ساختاری در لیزرل
معادلات ساختاری sem چیست
معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
معادلات ساختاری با spss
معادلات ساختاری با amos
فورلان لارکر
سيارة فورنال
مطعم فورنيلو
مدل فورنال
تويوتا فورنر
فورنل و لارکر 1981

pls laser
pls3 laser
pls laser not working
pls 180
pls 5 laser
pls
pls 4 laser
pls laser green
pls3
pls5

اسمارت پی ال اس
اسمارت پی ال سی
اسمارت پی ال اس چیست
اسمارت پی ال اس 3
اسمارت پي ال اس
اسمارت پی ال اس 2
دانلود اسمارت پی ال اس
دانلود اسمارت پی ال اس 3
کرک اسمارت پی ال اس
اسمارت لوگو پی ال سی
لایسنس اسمارت پی ال اس
نرم افزار اسمارت پی ال اس
دانلود رایگان اسمارت پی ال اس
آموزش اسمارت پی ال اس
دانلود اسمارت پی ال اس 2
آموزش اسمارت پی ال اس 3
کتاب اسمارت پی ال اس
روش اسمارت پی ال اس
سایت اسمارت پی ال اس
نصب اسمارت پی ال اس

شنبه هفتم دی ۱۳۹۸ ساعت 15:6

تحلیل آماری پایان نامه

این نرم افزار مخصوص مدل سازی، مدل یابی معادلات ساختار می باشند. این نرم افزار برای مدل سازی به جای استفاده از ماتریس کوواریانس از روش حداقل حداقل مربعات جزیی PLS استفاده می نماید و بسیاری از شروط سخت گیرانه کار با LISREL را ندارد. از این نرم افزار برای برازش مدل،اصلاح و ارزیابی مدل استفاده می شود.
مدل سازی الگوی کمترین توان های دوم جزئی (PLS) که به عنوان مدلیابی معادلات ساختاری PLS نیز شناخته می شود (PLS-SEM) ، یک تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پیش بینی گرا است. این مدل بر اساس الگوریتم کمترین توان های دوم جزئی کار می کند. الگوی کمترین توان های دوم جزئی بطور گسترده در تحقیقات تجاری و علوم انسانی به منظور پیش بینی متغیرهای پنهان درون زاد و نیز تست روابط موجود بین متغیرهای پنهان (تحلیل علّی) مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو، یک تکنیک قوی است که امکان اندازه گیری ساختمان داده ها را فراهم می کند . محیط کاربری گرافیکی نوآورانه این نرم افزار به شما اجازه می دهد یک مدل برای خود در طول چند دقیقه ایجاد کنید. کار کردن با ویرایشگر مدل SmartPLS واقعاً برای کاربران جذاب است .
مهمترين دليل، برتري اين روش براي نمونه هاي کوچک ذکر شده است. دليل بعدي داده هاي غيرنرمال است که محققين و پژوهشگران در برخي پژوهش ها با آن سر و کار دارند در نهايت دليل آخر استفاده از روش پي ال اس (PLS) ، روبرو شدن با مدل هاي اندازه گيري سازنده است.

مزایای PLS نسبت به دیگر نرم افزار های آماری
· حجم کم نمونه
· داده هاي غير نرمال
· مدلهاي اندازه گيري از نوع سازنده
· قدرت پيش بيني مناسب
· پيچيدگي مدل ( تعداد زياد سازه ها و شاخص ها)
· تحقيق اکتشافي
· توسعه تئوري و نظريه
· استفاده از متغيرهاي طبقه بندي شده
· بررسي همگرايي
· آزمودن تئوري و فرضيه
· آزمودن فرضيات شامل متغيرهاي تعديلگر
با توجه به موارد بالا، حجم نمونه اندک بهترين دليل استفاده از PLS است.
يک مزيت مهم ديگر که محققين به آن استناد مي کنند، امکان استفاده از مدل هاي اندازه گيري با يک شاخص (سوال) در روش PLS-SEM مي باشد. اين روش به پژوهشگر اين امکان را مي دهد که بتواند در مدل پژوهشي خود از مدل هاي اندازه گيري با يک سوال استفاده کند.

نمایی از نرم افزار

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه حسابداری
تحلیل آماری پایان نامه اصفهان
تحليل آماري پايان نامه
تحلیل آماری پایان نامه تهران
تحلیل آماری پایان نامه قیمت
تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی
تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل
تحلیل آماری پایان نامه با spss
تحلیل آماری پایان نامه ارشد

تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

تحلیل آماری پایان نامه حسابداری

تحلیل آماری پایان نامه با spss

آموزش تحلیل آماری پایان نامه با spss
تجزيه و تحليل آماري پايان نامه با نرم افزار spss

تحلیل آماری پایان نامه اصفهان

تحلیل آماری پایان نامه ارشد

تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه کارشناسی ارشد

تحليل آماري پايان نامه

تحليل آماري پايان نامه
تحلیل آماری پایان نامه اصفهان
تحلیل آماری پایان نامه حسابداری
تحلیل آماری پایان نامه تهران
تحلیل آماری پایان نامه قیمت
تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی
تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل
تحلیل آماری پایان نامه با spss
تحلیل آماری پایان نامه ارشد

تحلیل آماری پایان نامه تهران

انجام تحلیل آماری پایان نامه در تهران

تحليل آماري پايان نامه

تحليل آماري پايان نامه
تحلیل آماری پایان نامه اصفهان
تحلیل آماری پایان نامه حسابداری
تحلیل آماری پایان نامه تهران
تحلیل آماری پایان نامه قیمت
تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی
تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل
تحلیل آماری پایان نامه با spss
تحلیل آماری پایان نامه ارشد

انجام تحلیل آماری پایان نامه در تهران

تحلیل آماری پایان نامه اصفهان

تحلیل آماری پایان نامه قیمت

قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه حسابداری

قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه

هزینه تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه تهران

انجام تحلیل آماری پایان نامه در تهران

تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی

تحلیل آماری پایان نامه قیمت

قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی

تحلیل آماری پایان نامه با spss

آموزش تحلیل آماری پایان نامه با spss
تجزيه و تحليل آماري پايان نامه با نرم افزار spss

انجام کار pls

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

قیمت توافق شده: 457,000 تومان

شرح پروژه:

تحلیل فرضیه ازمون پایان نامه با نرم افزار پی ال اس به همراه تحلیل

موضوع پایان نامه من درباره تاثیر قیمت گذاری چند کاناله بر درک از انصاف قیمتی و سردرگمی مشتری هست

برای انجام تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس،نیاز به فردی دارم که بتونه اینکارو دقیق انجام بده و تحلیلش هم بنویسه و موارد زیر رو شامل بشه :

مدل بیرونی که شامل : روایی همگرایی،روایی واگرایی،پایایی ترکیبی،بار عاملی گویه ها

مدل درونی که شامل :ضرایب استاندارد و معناداری

سایر جزییات

 • کارفرما: elahe mehri
 • کد پروژه: 244767
 • حداقل قیمت: 300,000 تومان
 • حداکثر قیمت: 750,000 تومان
 • مهلت: 3 روز
 • تعداد مشاهده: 173
 • وضعیت مناقصه: بسته

لیست پیشنهادهای فریلنسرها

ممتاز

امتیاز 9.81 (ممتاز) از 184 رای
پروژه موفق : 270
رتبه: 16
یازده ماه پیش

ممتاز

امتیاز 9.90 (ممتاز) از 42 رای
پروژه موفق : 81
رتبه: 402
ده ماه پیش

ممتاز

امتیاز 9.81 (ممتاز) از 104 رای
پروژه موفق : 153
رتبه: 122
یازده ماه پیش

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای درستی اومدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

سلام برأي انجام پروژه درسي به كسي احتياج دارم كه به كار pls وارد باشه،من نتايج spss روميدم و اوتو رو pls بهم تحويل بده.

ترجمه شش فصل از کتاب

موضوع مدسازی pls با R

کتاب ضمیمه شده است

قیمت نجومی ندید لطفا

ترجمه گوگل و تحت الفظی هم نمیخام

ترجمه مقدمه از کتاب

موضوع مدسازی pls با R

کتاب ضمیمه شده است

قیمت نجومی ندید لطفا

ترجمه گوگل و تحت الفظی هم نمیخام

استاد برای این ترم یک تحقیق از ما خواسته است که یک مقاله پیدا کنیم که دارای conceptual faramework و measurment item باشد و بعد measurment item ها را ترجمه و برحسب کار جامعه اماری که

با سلام و احترام؛

برای کلاس تحلیل آماری دانشگاه باید یک مدل ساختاری که خودم طراحی کردم رو در یکی از نرم افزار های آماری به روش PLS اجرا کنم. وقت ندارم پرسشنامه توزیع کنم و داده جمع آوری کنم.

پایان نامه من 12 متغیر داره و 20 نمونه- میخوام زیر مقیاس ها داده سازی بشن تا حدودی داده سازی کردم و کلیه آلفاهای کرونباخ مربوط به هر معیار بین 0.7 تا 0.9 شده اما شاخص A

جهت تحلیل آماری مورد نیاز یک پایان نامه با استفاده از نرم افزار SPSS یا Smart PLS نیاز به همکاری است. شاخص ها و عوامل مدل آماری تقریبا نهایی شده اند و نیاز به تایید آماریست از نظر قا

یه کار تحلیل با pls داشتم هر کدوم از دوستان که توانایی انجام کار رو دارند ممنون میشم درخواست بفرستند.

ببخشید یک پروژه داشتم به صورت pls-ann

یعنی داده های pls باید وارد ann بشن

استادشون این طور شرح دادن:

اول ببینید چه چیزهایی برای ورود به ann لازمه

سلام خدمت مجریان محترم

دوستانی که میتونن پروزه ای را با نرم افزار pls پیاده سازی و سپس در حد 5 صفحه تحلیل کنن پیام بدن.

فقط مجریان متخصص در این زمینه پیام بدهند تا جزئیات پروزه بهشون

فایل مدل پایان نامه ام را برای ثبت سفارش ارسال نمودم. سوالی که دارم این است که ایا با این تعداد متغیر مستقل و وابسته و میانجی و تعدیل گر ، نرم افزار PLC جواب میدهد؟ یا باید ا

پذیرش کار بعد از تایید نهایی استاد

انجام فصل 4 با نرم افزار PLS

بخش آمار پایان نامم با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده ولی کسی که انجام داده برای سه تا شکل معادلات ساختاری هیچ توضیحی نداده من میخوام برای سه تا شکل توضیح نوشته بشه اندازه ۳تا پاراگراف برای س

با سلام یه رساله دارم رشته رواشناسی فصل چهارمش میخوام با استفاده از روش pls یه صحت سنجی انجام بشه و نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه مقایسه بشه نت.. در کل میخوام فصل چهارمش قوی تر بشه ..

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا