اموزش فارکس

دلایل استفاده از تحل


عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیرعامل سابق باشگاه‌های سپاهان و مس کرمان ادامه داد:« بالاخره پول آمد. وزیر محترم ورزش گفتند من باید بیایم پول را توزیع کنم. آقای کی‌روش می‌گفت اینکه پول وزارت ورزش نیست که وزیر ورزش بخواهد آن را توزیع کند و خود فدراسیون باید این کار را انجام بدهد. اگر می‌خواهد بیاید خودش باید یک تشویقی جدا بدهد. وزیر ورزش هم به کمپ تیم ملی آمد ولی آقای کی‌روش حاضر نشد در جلسه حضور پیدا کند. بعد ما کلی رفتیم از ایشان خواهش کردیم و بعد از نیم ساعت آمد.»
اسلامیان در ادامه به تمجید از کی‌روش پرداخت و رفتار او را منطقی توصیف کرد:« به هر حال ایشان زیر بار کارهای اینچنینی نمی‌رفت و به نظرم حرفش هم درست بود. یعنی خب این پولی که برای فدراسیون بود، طبق ضابطه باید توسط خود فدراسیون پرداخت شود و شما اگر می‌‎خواهید پولی بدهید دلایل استفاده از تحل باید خودتان پول بیاورید. چنین برخوردهایی داشت. به نظرم عزت نفسی داشت که شاید مقامات خیلی از این موضوع خوش‌شان نیاید.»

تحلیل علل تأخیر در اتمام طرح شبکه‌ی آبیاری و زهکشی با استفاده از ابزار درخت مشکلات: مورد منطقه‌ی خیرآباد

اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی از جمله بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور است که سالیانه مبلغ قابل توجهی از بودجه‌ی عمرانی را به خود اختصاص می‌دهد. علی‌رغم منافع و مزایای متعددی که طراحی و اجرای این شبکه‌ها به دنبال خواهد داشت، به علت طولانی بودن مدت انجام آن‌ها، تهدیدهایی در مسیر موفقیت آن‌ها وجود دارد که باعث عدم دستیابی به اهداف مورد نظر می‌گردد. لذا، در این مطالعه، علل تأخیر در تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌ی شبکه‌ی آبیاری منطقه‌ی خیرآباد شهرستان گچساران و میزان تأثیر هر یک از آن‌ها، بررسی شده است. در این پژوهش کیفی که به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی انجام گرفت، با استفاده از ابزارهای مشاهده‌ی میدانی، مصاحبه‌ی ساختارمند و پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز از سه گروه کشاورزان، شرکت مشاور طرح و کارفرما (شرکت آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد)گردآوری شد. مشکل اصلی (تأخیر در تکمیل و بهره‌برداری از شبکه‌)، دلایل بروز مشکل (ریشه‌ها) و پیامدهای ناشی از آن (اثرات)، در قالب درخت مشکلات طراحی گردید. سپس بر اساس آن با بکارگیری درخت اهداف، راهکارهایی جهت بهبود وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب، ارائه‌ شد. نتایج نشان داد که عوامل ضعف مدیریت پیمانکار، عوامل محیطی و عوامل ناشی از کارفرما و مشاور، به ترتیب مهم‌ترین دلایل تأخیر در اتمام پروژه‌ی مذکور هستند. از این رو، با اولویت دادن به توانمندی‌های فنی و مالی در مقایسه با قیمت پیشنهادی پیمانکاران، تهیه‌ی برنامه‌ی زمان‌بندی کلی و گام به گام پروژه و نیز شناسایی فعالیت‌های بحرانی در مراحل انجام پروژه می‌توان کمترین هزینه، کوتاه‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت را برای برنامه‌ی توسعه‌ای انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20081758.1392.9.1.2.2

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Reasons for Delay in Completion of Irrigation and Drainage Network Projects Using Problem Tree Tool: The Case of Kheyrabad

نویسندگان [English]

  • Morteza Nouri 1
  • Mehdi Nooripoor 2

Utilizing irrigation and drainage networks are some of the main developmental projects in Iran for which a lot of دلایل استفاده از تحل monetary budgets are annually invested. In spite of different benefits of these projects, delay in operation of them has led to the failure in accomplishing the presupposed objectives. Analysis of the causes of delayed operation of Kheyrabad irrigation network was taken into account as the aim of present study and qualitative research method was used. Furthermore, in order to gather data, research techniques such as deep observation, structured interview and questionnaire were applied. Research clients were three different groups i.e. farmers, consulting company and taskmaster's organization. Based on the problem tree structure, causes of delayed operation and exploitation of the supposed irrigation and drainage system were arranged in a structure consisted of Roots (causes), Stem (main problem) and Branches (consequences). Research findings were organized and analyzed using the problem tree framework. Then, the objective tree was designed based on the problem tree. Results showed that "lack of proper management of contractor", "environmental factors" and "factors related to employer and consultant" were the main reasons of delay respectively. Based on the results of this study, it can be recommended that giving priority to technical and financial resources is more important than the proposed price. Moreover, scheduled and step by step time table and identification of critical stages of project implementation can be really useful in reaching the best quality in such projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation network
  • Problem Tree
  • Objective Tree
  • Kheyrabad

مراجع

آقایی‌دیبایی، پ. (1384). تجزیه و تحلیل علل تأخیرات در بخش مهندسی پروژه‌های پتروشیمی (مطالعه‌ی موردی). مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه. تهران، 14 و 15 اسفندماه 1384، صص 107-101.

احمدوند، م.، و شریف زاده، م. (1388). امکان­پذیری تشکیل انجمن­های آب بران: مورد مطالعه دشت کوار استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 5، شماره 2، صص 14-1.

ایران‌منش، ح.، پیلتن، م.، و محمدلو، ح. (1388). مقایسه‌ی روش‌های آنالیز تأخیرات پروژه‌های ساخت و به‌کارگیری روش‌های پنجره‌های زمانبندی برای یک پروژه‌ی واقعی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه‌های حرارتی، تهران، 26 و 27 اردیبهشت 1388، صص 76-67.

پرچمی‌جلال، م.، حسینی، س. ح.، و فرصت‌کار، ا. (1385). تحلیلی بر عوامل تغییرات زمان و هزینه در پروژه‌های سدسازی و میزان تأثیر کارفرما، مشاور و پیمانکار در آن. مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، اسفند 1385، صص 950-936.

حاجیوند، ش.، کیانی‌راد، ع.، و کاظم‌نژاد، م. (1389). بررسی علل تأخیر در زمان اجرای پروژه‌های کرخه. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران. صص 19-6.

حافظ‌نیا، م. ر. (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

حسینی، ع.، و فرهنگ، س. ح. (1389). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تأخیر و افزایش هزینه در پروژه‌های احداث سیلو. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، صص 35-20.

دهقانی، ت. (1384). دلایل طولانی شدن طرح‌های صنعتی (پروژه‌ها) در ایران. چهارمین همایش مشاورین سرمایه‌گذاری سیستم مالی و بانکی کشور، تهران، اردیبهشت 1384.

ذبیحی، م. (1385). دلایل تأخیرهای پروژه‌های عمرانی، نشریه‌ی اندیشه و برنامه‌ریزی، شماره 11 و 12، ص 33.

زرآبادی‌پور، س. (1384)، بررسی علل تأخیرات پروژه‌ها مبتنی بر مدیریت دانش: مطالعه‌ی موردی پروژه‌های پتروشیمی. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه امام حسین، دانشکده فنی مهندسی.

شایان‌فرد، م. (1384). بررسی آماری علل تأخیرات پروژه‌های آبیاری و زهکشی. مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی تجربه‌های ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تهران، صص 537-525.

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس. (1388). چالش‌ها و راهکارهای پیش روی اجرا و بهره‌برداری از شبکه‌ی آبیاری لیشتر (گزارش موردی). طرح شماره‌ی 7886070 شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد.

گندمی، ن. (1388). بررسی علل تأخیرات پروژه‌های عمرانی (مطالعه‌ی موردی صنعت سدسازی استان کرمانشاه). پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و صنعت ایران.

مرکز آمار ایران. (1389). برآورد جمعیت شهرستان‌های کشور (بر اساس تطبیق محدوده‌ی جغرافیایی شهریور 1389). 43 صفحه.

منفرد، ع. (1388). مقایسه‌ی انواع سیستم‌های اجرای پروژه و انتخاب مناسب‌ترین سیستم. اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC، تهران، مردادماه 1388. صص 63-51.

مؤمنی، ا.، و خیرخواه، ا. (1384). مدلی برای پیشگیری از تأخیرات پروژه‌ها با رویکرد تصمیم‌گیری پویا. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، 14 و 15 اسفندماه 1384. ص 16-1.

نیک‌جو، م.، کیانی، م.، و نورنگ، ا. (1388). مدیریت دانش بررسی علل تأخیرات پروژه‌ی EPC خط 2 قطار شهری تبریز با استفاده از ابزار درخت تصمیم. اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC، تهران، مردادماه 1388، صص 15-1.

Anyaegbunam, C., Mefalopulos, P. and Moetsabi, T. (2004). Participatory rural communication appraisal, starting with the people. A handbook (2 nd Ed.). Prepared by the SADC Centre of Communication for Development, FAO, Rome.

Asadi, A., Sharifzadeh, A., and Sharifi, M. (2009). Investigating patterns of local people participation in development Process of Mangrove Forests in south of Iran. The Iranian Natural Res, 61(4): 849-865.

Bruscoli, P., Bresci, E., and Preti, F. (2001). Diagnostic analysis of an irrigation system in the Andes Region. Agricultural Engineering International: the CIGR Journal of Scientific Research and Development, 3: 1-14.

Grosfeld-Nir, A., Ronen, B., and Kozlovsky, N. (2007).The Pareto managerial principle: when does it apply? International Journal of Production Research, 45(10): 2317–2325.

Joubert, D.F., Rothauge, A., and Smit, G.N. (2008). A conceptual model of vegetation dynamics in the semi-arid highland savanna of Namibia, with particular reference to bush thickening by Acacia mellifera. Arid Environments, 72(12): 2201–2210.

Momen Gharib, M., Maghsoudi, T., and Salmanzadeh Toutounchi, S. (2011). The study of factors affecting on development of water users cooperatives in irrigation networks (case study: ramshir irrigation and drainage network). Abstract Journal of the first international conference on cooperative social, economic and cultural capabilities. 16-17 April 2011. Kish Island, Iran (IRI), 254.

Mtetwa, S., and Schutte, C.F. (2003). Development of a community based management protocol for diffuse pollution control in agro-rural watersheds. Available at: http://www.wrc.org.za.

Ortengren, K. (2004). A summary of the theory behind the LFA method: The logical framework approach. Published by SIDA. Available at:www.sida.se/publications.

Patton, M. Q. (2002).Qualitative research and evaluation methods. Sage Publications, Newbury Park, London New Delhi. 598 pages.

Shi, J.J., Cheung, S.O., and Arditi, D. (2001). Construction delay دلایل استفاده از تحل computation method. Construction engineering and management, 127(1): 60-65.

Strauss, A. and Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Newbury Park, London New Delhi. 270 pages.

Vesely, A. (2008). Problem tree: A problem structuring heuristic. Central European Journal of Public Policy, 2(2): 68-81.

استفاده از مولفه های قدیمی و آسیب پذیر عامل هک های اخیر

استفاده از مولفه های قدیمی و آسیب پذیر عامل هک های اخیر

تحلیل کارشناسان مرکز افتای ریاست جمهوری از حوادث سایبری اخیر نشان می‌دهد که سازمان‌های قربانی این حملات از مولفه های قدیمی و آسیب‌پذیر Telerik استفاده می‌کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راهبردی افتا با اعلام هشدار به سازمان‌های کشور و با طرح این سوال که «آیا مطمئن هستید که میزبان هکرها نیستید؟» تاکید کرد: استفاده از مؤلفه‌های (کامپوننت) قدیمی و آسیب‌پذیر تِلِریک (Telerik)، بسیاری از سیستم‌های دفاعی سامانه‌های کاربران را سست کرده، به نحوی که تبدیل به پنجره‌ای برای نفوذ هکرها و بروز حملات سایبری همچون حملات اخیر شده است.

تحلیل کارشناسان افتا از حوادث سایبری اخیر نشان می‌دهد که سازمان‌های قربانی این حملات نیز، از کامپوننت‌های قدیمی و آسیب‌پذیر Telerik استفاده می‌کرده‌اند.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی، نشت اطلاعات و داده‌های سازمانی، بیش از ۳۶ میلیارد دلار به شرکت‌ها و سازمان‌های دنیا خسارت وارد کرده است.

حدود ۴۵ درصد خسارات ناشی از نشت اطلاعات و داده‌های سازمانی، در نتیجه نفوذ هکرها به زیرساخت‌های سازمانی بوده و سوءاستفاده از Telerikهای قدیمی، یکی از پراستفاده‌ترین آسیب‌پذیری‌ها در جریان عملیات هک بوده است.

کامپوننت‌های Telerik در طراحی برنامه‌های دسکتاپ، موبایل و نیز صفحات وب استفاده می‌شود و بیشترین مورد استفاده از کامپوننت‌ها در پلتفرم‌های مربوط به مایکروسافت است.

در سال‌های اخیر حداقل ۱۰ آسیب‌پذیری در کامپوننت‌های Telerik گزارش شده است، آسیب پذیری‌هایی که به راحتی هکران را به داده‌ها و اطلاعات سازمانی رسانده است.

بررسی دسترسی‌های موردنیاز برای سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری‌ها، نشان می‌دهد که بهره‌برداری از آن‌ها به آسانی میسر بوده و نیازی به احراز هویت ندارد؛ همچنین در منابع عمومی اینترنت، «کد اکسپلویت» های متعددی منتشر شده است که بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری‌ها را تسهیل می‌کند، بنابراین سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری‌ها حتی برای شخصی که دانش چندانی در خصوص نفوذ و هک ندارد، نیز میسر است.

سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند به بارگذاری فایل‌های مخرب و Shell در مسیرهای دلخواه هکرها منجر شود.

با توجه به اینکه بیشتر ماشین‌ها، «وب سرور میزبان (IIS)» خود را با دسترسی بالا اجرا می‌کنند، بنابراین دستورات از طریق وب‌شل مهاجم نیز با دسترسی ممتاز اجرا می‌شود که پتانسیل مخرب بالایی دارد و همین دسترسی موجب می‌شود که هکر یا هکرها به راحتی به اطلاعات حساس سازمان‌ها و دستگاه‌ها دسترسی یابند.

به دلیل اینکه نسخه‌های آسیب‌پذیر Telerik از رمزنگاری ضعیفی در ارسال و دریافت پارامترها استفاده می‌کنند، مهاجم سایبری، قادر است با انجام حملاتی نظیر حمله دیکشنری و BruteForce با ارسال متوسط ۹۰۰ درخواست، کلید مورد نیاز (MachineKey) را به دست آورد.

از آنجا که این آسیب‌پذیری، امنیت کل سرور هر سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که همچنان از مؤلفه‌های (کامپوننت) قدیمی و آسیب‌پذیر Telerik استفاده می‌کند، کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا از متخصصان، مدیران و کارشناسان حوزه IT دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی می‌خواهند تا پورتال سازمانی خود را بدون استفاده از محصولات Telerik توسعه دهند و چنانچه عدم استفاده از این محصولات به هر دلیلی ممکن نیست توصیه کرده‌اند به روزترین نسخه Telerik نصب و استفاده شود که تاکنون آسیب‌پذیری روی آن، گزارش نشده است.

اطلاع از زنجیره تأمین کامپوننت‌ها و محصولات استفاده شده در پورتال‌های سازمانی، توجه به نسخه کامپوننت‌ها و محصولات و رصد آسیب‌پذیری‌های مربوط به آن‌ها، فیلتر کردن هرگونه درخواست مشکوک به سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های محصولات Telerik، از راهکارهای مقابله با نفوذ مهاجمان سایبری به سیستم‌های سازمانی از طریق آسیب‌پذیری‌های Telerik است.

بررسی‌های کارشناسان مرکز افتا همچنین نشان می‌دهد که رعایت سیاست‌های امنیتی می‌تواند در جلوگیری از تحقق و گسترش تهدیدات اخیر سایبری، مؤثر واقع شود. به همین دلیل اجرای سیاست‌های امنیتی همچون محدودسازی استفاده از USB، استفاده از رمزهای عبور پیچیده و غیرقابل حدس، محدودیت استفاده از ابزارهای دسترسی از راه دور مانند OpenVPN، حذف نام‌های کاربری بلااستفاده، اعمال اصل حداقل دسترسی برای کاربران، به روز رسانی سامانه‌ها و تجهیزات و پویش سیستم و شبکه با ضد بدافزارهای معتبر و بروز باید اولویت سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی قرار گیرد.

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا با بررسی و تحلیل حوادث اخیر سایبری، جزئیات فنی، چند مورد از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های Telerik را مشخص کرده‌اند که به همراه راهکارهای فنی مقابله با دسترسی یافتن مهاجم یا مهاجمان سایبری، شیوه‌های افزایش امنیت پورتال‌ها و تنظیمات امنیتی، در آدرس اینترنتی این مرکز به آدرس انتشار یافته است.

آمریکا به دلایل امنیتی فروش ۴ پهپاد پیشرفته به اوکراین را متوقف کرد

فروش چهار پهپاد بزرگ و پیشرفته آمریکایی به اوکراین به دلیل نگرانی از دستیابی روسیه به فناوری آن، متوقف شد.

آمریکا به دلایل امنیتی فروش ۴ پهپاد پیشرفته به اوکراین را متوقف کرد

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، طرح دولت بایدن برای فروش چهار فروند هواپیمای بدون سرنشین بزرگ و تسلیح اوکراین به این پهپاد به دلیل نگرانی از در اختیار قرار گرفتن این تجهیزات نظارتی پیشرفته در دست دشمن متوقف‌شده است.

اعتراض فنی به این فروش در جریان بررسی عمیق‌تر توسط اداره امنیت فناوری دفاعی پنتاگون که مسئول حفظ فناوری‌های ارزش بالا در برابر دشمنان است، مطرح شد.

به گفته سه منبع مطلع، این طرح که قبلاً از ماه مارس در دستور کار قرار داشت، توسط کاخ سفید تأییدشده بود.

طرح فروش چهار پهپاد MQ-۱C Grey Eagle به اوکراین که می‌تواند به موشک‌های هلفایر برای استفاده در میدان نبرد علیه روسیه مسلح شود، برای اولین بار در اوایل ماه ژوئن توسط رویترز گزارش شد.

اعتراض به صادرات پهپادها به دلیل این نگرانی بود که رادار و تجهیزات نظارتی تعبیه‌شده در پهپادها در صورت افتادن به دست روسیه، خطرات امنیتی برای ایالات‌متحده ایجاد کند.

این منابع گفتند که این ملاحظات در بررسی اولیه نادیده گرفته‌شده بودند، اما اواخر هفته گذشته در جلسات پنتاگون مطرح شدند.

یکی از مقامات دلایل استفاده از تحل آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت تصمیم در مورد ادامه یا عدم ادامه توافق اکنون بالاتر از زنجیره فرماندهی پنتاگون در حال بررسی است، اما زمان هر تصمیمی نامشخص است.

یک‌راه حل برای پیشبرد فروش پهپادها، تعویض بسته رادار و حسگر موجود با تجهیزاتی برخوردار از فناوری‌های پایین‌تر است، اما یکی از منابع می‌گوید تأیید همین گزینه نیز ممکن است ماه‌ها طول بکشد.

طبق اسناد بودجه ارتش، این پرنده‌های بدون سرنشین آمریکایی هر کدام ۱۰ میلیون دلار برای اوکراین تمام می‌شود.

فواید استفاده از محافظ تشک + ۲ عکس از کاربردهای شال مبل

فواید استفاده از محافظ تشک + ۲ عکس از کاربردهای شال مبل

خواب و استراحت یکی از مهمترین و جذاب‌ترین بخش‌های زندگی پس از گذراندن یک روز پرمشغله کاری، درسی و تفریحی است. انسان همواره برای بازیابی توان جسمانی و آماده شدن برای انجام فعالیت روز بعد به استراحت و خواب در یک محیط آرام با امکانات لازم و کافی نیاز دارد؛ به‌طوری که کیفیت و مدت زمان خواب تا حد بسزایی در شیوه زندگی و سلامتی فرد تأثیرگذار است. در این راستا سرویس‌های خواب طبی و سنتی گوناگونی تولید و روانه بازار شده است. تا مصرف‌کنندگان متناسب با نوع محیط، فیزیک بدنی و توان مالی تشک و تخت موردنیازشان را تهیه نموده و مورد استفاده قرار دهند. در این‌خصوص نیز لوازم متعددی مثل محافظ تشک، تولید شده‌اند تا بتوان به وسیله آن از بروز هرگونه آلرژی جلوگیری کرد و طول عمر تشک‌های معمولی و طبی را افزایش داد. به‌طورکلی سرویس‌های خواب و مبل‌های راحتی از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند و شرکت‌های تولیدکننده این دسته از محصولات، اقدام دلایل استفاده از تحل به تولید انواع محافظ تشک و شال مبل نموده‌اند. تا مصرف‌کنندگان با خرید محافظ تشک و شال مبل از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد آنها استفاده کنند. در ادامه برای آشنایی بیشتر با محافظ‌های تشک و شال مبل و همچنین فواید آنها با ما همراه باشید.

محافظ تشــک چیست؟

به لایه محافظتی که شبیه به یک کاور (جلد) است و روی قسمت‌های تشک قرار می‌گیرد؛ محافظ تشک گفته می‌شود. از این محافظ، برای جلوگیری از خراب شدن تشک، نفوذ مایعات به بافت تشک و محافظت در برابر قارچ، باکتری و مواد حساسیت‌زا استفاده می‌شود. این دسته از محافظ‌ها مانند یک روکش، تمامی بخش‌های تشک را می‌پوشانند. از این‌رو هنگام خرید محافظ‌های تشک، ابعاد و اندازه تشک را مورد بررسی قرار دهید و براساس آن محافظ مناسب تشک دلخواهتان را تهیه نمایید. در مقایسه با سایر لوازم سرویس خواب، این محصول بسیار مقرون به‌صرفه‌تر است. علاوه بر این؛ استفاده صحیح از محافظ تشک، طول عمر تشک‌های طبی و معمولی را تا حد زیادی افزایش می‌دهد و نیازی به تعویض آنها بعد از چند سال نیست. خاطر نشان می‌شود که محافظ تشک، سبب شده تا شما یک خواب آرام را تجربه کنید. همچنین سبب افزایش طول عمر تشک شده و در نتیجه موجب کاهش هزینه‌های پیش‌بینی نشده می‌گردد. زیرا با قرارگیری این محصول روی تشک از نفوذ هرگونه مایع، رطوبت، گردوغبار، باکتری و غیره به بافت تشک جلوگیری می‌شود و از این طریق، نیاز شما را به خرید مداوم تشک‌های مختلف برطرف می‌سازد. البته به یاد داشته باشید که قیمت محافظ تشک براساس نوع الیاف، کیفیت تولید، ابعاد و اندازه متفاوت است و قیمت‌های متنوعی از این محصول پرکاربرد در بازار وجود دارد.

کاربرد محافظ تشک

تشک یکی از کالاهای اساسی سرویس خواب است. از آنجایی که شستن تشک به خصوص تخت، غیرممکن است با استفاده از یک محافظ مناسب می‌توان از ورود آلودگی و میکروب به بافت و روکش تشک جلوگیری کرد. این کار با خرید محافظ تشک متناسب براساس اندازه و نوع تشک، امکان‌پذیر است و تا حد زیادی موجب بهبود کارآیی و عملکرد تشک می‌شود. کاربرد اصلی محافظ‌های تشک حفظ کیفیت و بهبود عملکرد تشک‌های طبی و معمولی است و مصرف‌کنندگان نیز با همین هدف اقدام به خرید این دسته از محافظ‌های سرویس خواب می‌کنند.

فواید استفاده از محافظ تشک

هر یک از محافظ‌های تشک موجود در بازار متناسب با نوع مواد اولیه و کیفیت تولید از کارآیی متفاوتی برخوردار هستند. به‌همین دلیل شاهد تنوع قیمت محافظ تشک در بازار هستیم. البته تمامی محافظ‌های تشک دارای فواید مشترک دلایل استفاده از تحل و یکسانی هستند که بعضی از مهمترین آنها به شرح زیراست:

1- پیشگیری از هرگونه سائیدگی و پارگی

از آنجایی‌که محافظ تشک به‌صورت یک لایه روی تمامی سطوح تشک قرار می‌گیرد؛ در نتیجه از نفوذ اشیای ریز، کثیف شدن و هرگونه آلودگی تشک محافظت می‌کند. البته باید توجه داشته باشید که این لایه صرفاً برای خوابیدن روی تشک طراحی شده و کشیدن اجسام تیز مثل چاقو، تیغ و غیره موجب آسیب‌دیدگی و پارگی محافظ می‌شود. به‌عبارت دیگر این لایه از تماس مستقیم بدن افراد با تشک جلوگیری نموده و مانع سائیدگی و پارگی آن می‌گردد. بدین جهت هنگام خرید محافظ برای تشک یا خرید شال مبل، حتماً به کیفیت آن توجه نمایید و محصولات دارای ضخامت بیشتر و کیفیت بالاتر را انتخاب کنید.

2- ضد آلرژی بودن

استفاده مستمر از تشک، پس از مدتی موجب تجمع انواع آلودگی و میکروب در آن می‌شود. این دسته از آلودگی‌ها، عامل اصلی بروز انواع حساسیت و ایجاد آلرژی در پوست هستند. با توجه به اینکه روکش اصلی تشک و خود تشک را نمی‌توان شست، استفاده از محافظ برای تشک بهترین راهکار جهت جلوگیری از هرگونه حساسیت و آلرژی است. در صورتی‌که قصد خرید محافظ تشک یا شال مبل دارید؛ حتماً محصولات دارای الیاف با کیفیت و مقاوم در برابر مواد شوینده را انتخاب کنید.

3- ضد حشرات موذی

عدم رعایت اصول و نکات بهداشتی در نگهداری و استفاده از تشک موجب به‌وجود آمدن انواع حشرات موذی در تشک می‌شود. ساس‌ها از جمله حشرات موذی هستند که از خون انسان تغذیه می‌کنند و مکان اصلی زندگی آنها در بالش و تشک است. یقیناً با ورود این حشرات به بافت تشک خیلی سریع به بدن راه پیدا می‌کنند. از آنجایی‌که ما در طول شبانه‌روز تقریباً بین 7 تا 9 ساعت را استراحت می‌کنیم؛ برای یک خواب آرام به سرویس خواب و تشک مناسب نیاز داریم. در این راستا استفاده از محافظ تشک مناسب از بروز هرگونه آلودگی و ورود حشرات موذی به بافت تشک، جلوگیری می‌کنند و سلامتی و آرامش را برای مصرف‌کنندگان این محصول به ارمغان می‌آورد.

4- افزایش طول عمر تشک

محافظ‌های تشک با محافظت از انواع تشک در برابر عوامل خارجی، آب و سایر مایعات، حشرات موذی و دلایل استفاده از تحل میکروب موجب افزایش طول عمر آن شده و کارآیی تشک را تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد. دلیل اصلی افزایش قیمت محافظ تشک و بالا بودن قیمت شال مبل ترک، کیفیت و کارآیی مناسب آنها است و با داشتن همین ویژگی‌ها، موجب افزایش طول عمر انواع تشک، مبل‌های سلطنتی، مجلسی و راحتی شده‌اند.

شال مبل

امروزه از انواع شال مبل، برای ایجاد یک تحول اساسی در دکوراسیون داخلی محیط‌های مسکونی، تجاری و اداری استفاده می‌شود. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که بسیاری از متخصصین صنعت مد جهان، استفاده از شال مبل را به‌عنوان بهترین روش برای طراحی داخلی منازل معرفی کرده‌اند. آنها بر این عقیده‌ هستند که همیشه برای ایجاد یک تغییر اساسی در محیط، نباید هزینه‌های سرسام‌آور متحمل شد. صرفاً با استفاده از لوازمی نظیر تشک محافظ، شال مبل، کاور مبل و غیره می‌توان یک تحول اساسی در خانه ایجاد کرد. از همه مهم‌تر اینکه با استفاده از این روش تا حد زیادی در هزینه‌های تغییر دکوراسیون صرفه‌جویی می‌گردد. چراکه قیمت شال مبل ترک و قیمت محافظ تشک به سایر محصولات موجود در سطح پایین‌تری قرار دارد.

کاربرد شال مبل

طبق تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شده است که صرفاً تغییر دکوراسیون داخلی و افزایش جذابیت محیط با استفاده از مبل‌ها و کوسن‌های رنگی به پایان نمی‌رسد. به این دلیل که محصولاتی نظیر شال مبل وارد بازار شده‌اند و با استفاده از رنگ‌بندی و طرح‌های متنوع آنها می‌توانید زیبایی ایجاد شده در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری را ادامه داده و افزایش دهید. شال‌های مبل به راحتی روی دسته و تمامی قسمت‌های مبل، قرار می‌گیرند و از این طریق جذابیت محیط را افزایش می‌دهند. بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم خرید شال مبل را به‌عنوان یک گام مؤثر برای ایجاد تحول اساسی در محیط جدی بگیرید و از این محصول برای خلق دکوراسیون‌های جذاب و خیره کننده استفاده نمایید. ضمن اینکه از کاربرد شال مبل برای افزایش طول عمر مبل‌ها، نباید غافل بود.

2

تفاوت محافظ تشک با انواع ملحفه معمولی و پد تشک

بسیاری از افراد، هنگام خرید محافظ برای تشک دچار اشتباه می‌شوند و این محصول را دقیقاً مشابه پد تشک و ملحفه های معمولی می‌دانند. در صورتی‌ که اصلاً این‌گونه نیست و محافظ تشک با انواع ملحفه و پد تشک متفاوت است. برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های آن به شرح زیر است:

  • محافظ‌های تشک مانند یک نگهبان از تشک در برابر هرگونه آلودگی، آسیب و حشرات موذی محافظت می‌کنند. در حالی‌که ملحفه و پد تشک، همین خاصیتی که محافظ دارد را دارا نیستند و فقط یک روکش ساده محسوب می‌شوند.
  • در محافظ تشک از الیاف و پارچه‌های ضد حساسیت و آلرژی و همچنین مقاوم در برابر نفوذ مایعات استفاده شده است. در صورتی‌که جنس ملحفه و پد تشک از پارچه های معمولی است و نمی‌توانند از نفوذ مایعات و آلرژی دلایل استفاده از تحل به بافت تشک جلوگیری کنند. شال مبل نیز عملکردی کاملاً متفاوت با محافظ تشک دارد و اغلب برای تغییر دکوراسیون و سِت کردن مبل و کوسن با سایر اجزای محیط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • پدهای تشک از یک لایه اضافی تشکیل شده‌اند و صرفاً برای افزایش نرمی تخت و داشتن خواب راحت مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما محافظ تشک، مثل یک جلد یا کاور تمامی بخش‌های تشک را می‌پوشاند و ضمن حفظ کیفیت آن از بروز هرگونه آلودگی به درون بافت تشک، جلوگیری می‌کند. همواره به یاد داشته باشید که پد تشک و ملحفه فقط یک روپوش ساده هستند و هیچ یک از ویژگی‌ها و مزایای محافظ تشک را ندارند.

انواع محافظ تشک

یکی از نکات مهم در خرید شال مبل و خرید محافظ تشک آشنایی کامل نسبت به انواع آنها است. تا با توجه به نوع الیاف و کیفیت بتوان محصول موردنظر را انتخاب نموده و خریداری کرد. در این راستا انواع و مدل‌های متنوعی از محافظ تشک در بازار وجود دارد. بعضی از محافظ‌های تشک شبیه یک جعبه یا جلد هستند و تشک به‌طور کامل درون آن قرار می‌گیرد. این دسته از محافظه‌ها، محافظ شش وجهی نامیده می‌شوند. این نوع از محافظ‌های تشک در قسمت پایین، دارای یک زیپ دلایل استفاده از تحل هستند که ساختار آن را بسیار منظم و شکیل بوده و موجب بهبود کارآیی آن شده است.

یکی دیگر از انواع محافظ‌های تشک، ساختاری شبیه به ملحفه و روپوش دارد. بدین صورت که براساس ابعاد و اندازه تشک طراحی شده و به‌وسیله گیره‌های کشش به چهار گوشه تشک متصل می‌شود. این مدل از محافظ‌، محافظ پنج وجهی نام دارد و شستشوی آن به نسبت راحت‌تر از مدل شش وجهی است. البته قیمت تشک محافظ شش وجهی، بیشتر از پنج وجهی است؛ زیرا ضریب محافظت، مقاومت و کارآیی آن بیشتر از تشک های محافظ پنج وجهی است و تا به‌حال نظر بسیاری دلایل استفاده از تحل از مصرف‌کنندگان را به خود معطوف ساخته است.

انواع محافظ‌های تشک از نظر جنس پارچه

تشک‌های محافظ با توجه به نوع کاربرد و ابعاد تخت از پارچه‌های متنوع تهیه می‌شوند. بر همین اساس، ویژگی‌های آنها با یکدیگر متفاوت است و خرید محافظ تشک تحت شعاع این موضوع قرار گرفته است. به نحوی که قیمت محافظ تشک، براساس نوع پارچه و طریقه دوخت آن تعیین می‌گردد. چهار نوع اصلی تشک های محافظ به قرار زیر است:

- محافظ تشک کتانی: این نوع از محافظ ها ضریب محافظت بالایی دارند و از ورود هرگونه آلودگی به بافت تشک و به وجود آمدن آلرژی جلوگیری می‌نماید. از این‌رو استفاده از محافظ تشک کتانی برای افرادی که پوست‌های حساس و آسیب‌پذیر دارند؛ توصیه‌ می‌شود. درخصوص خرید شال مبل نیز این امر صدق می‌کند و برای تغییر دکوراسیون می‌توانید از الیاف کتانی برای تهیه شال مبل استفاده کنید.

- محافظ تشک مخملی: محافظ‌های مخملی، دارای الیاف ترکیبی مخمل و لاتکس هستند. این ساختار منحصر‌به‌فرد موجب افزایش حالت انعطاف‌پذیری، کشسانی و نرمی محافظ شده است. استفاده از این محافظ تشک، یک خواب آرام را برایتان به ارمغان می‌آورد. البته به یاد داشته باشید که محافظ مخملی زودتر از سایر مدل‌ها، دچار تغییر رنگ می‌شود و همین امر نگهداری از این نوع محافظ را حساس‌تر کرده است. به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر به دنبال خرید یک محافظ لوکس، نرم و دارای لطافت بالا هستید؛ حتماً این محصول را انتخاب کنید. در صورتی‌که قصد خرید شال مبل مخملی دارید، باید بدانید که قیمت شال مبل ترک مخملی به نسبت بیشتر از سایر الیاف موجود در بازار است. چرا که این شال‌ها هیچگونه حساسیت و آلرژی را برای مصرف‌کنندگان به وجود نمی‌آورند و یکی از بهترین انواع شال مبل در بازار محسوب می‌شوند. علاوه بر این شال‌های مبل مخملی، بسیار نرم و لطیف هستند و جلوه زیبایی به مبل و دکوراسیون داخلی ساختمان می‌بخشند.

- محافظ تشک بامبو: محافظ‌های بامبو با هدف مقابله با انواع باکتری و بوی بد تولید شده‌اند. این نوع از محافظ‌های تشک با داشتن الیاف مقاوم از بروز هرگونه حساسیت، آلرژی و رشد انواع باکتری و در نتیجه تولید بوی بد جلوگیری می‌کند.

- محافظ دلایل استفاده از تحل تشک خنک کننده: بعضی از مهندسان شیمی با ورود به عرصه تولید انواع محافظ برای تشک‌های طبی و سنتی، محافظ‌هایی طراحی نموده اند که با حفظ دمای رختخواب و تنظیم آن یک خاصیت خنک کنندگی را به‌وجود آورده‌اند. به همین دلیل استفاده از این نوع محافظ، برای مناطق گرمسیر و افرادی که نسبت به گرما حساس هستند؛ مناسب است و موجب بهبود کیفیت استراحت و خواب آنها می‌شود.

دلایل فشار سلطانی‌فر برای اخراج کی‌روش

عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون از برخی اتفاقات که منجر به اختلاف کی‎‌روش و سلطانی‌فر شد پرده برداشته است.

به گزارش "ورزش سه"، مخالفت دلایل استفاده از تحل مسعود سلطانی‌فر با ادامه کار کی‌‍روش در ایران دلیل اصلی کنار گذاشتن این مربی پرتغالی از هدایت تیم ملی فوتبال ایران بود. اسلامیان می‌گوید فشار وزیر وقت ورزش دلیل تصمیم فدراسیون بوده و علت این تمکین را وابسته بودن فدراسیون برای جذب منابع مالی از وزارت ورزش عنوان می‌کند.
او در استودیوی آنتن حاضر شد و پس از افشاگری درباره فشار شدید سلطانی‌فر ورزش به فدراسیون برای تغییر کی‌روش، در پاسخ به این سوال که دلیل اختلاف کی‌روش و سلطانی‌فر چه چیزی یا چه مسائلی بوده، به اتفاقاتی اشاره می‌کند که پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی جام جهانی پس از پیروزی مقابل مراکش رخ داده است.
اسلامیان درباره جرقه‌های این اختلاف به بازی ایران و مراکش بازگشت و با مرور اتفاقاتی که پس از پیروزی شاگردان کی‎‌روش رخ داد، بیان کرد:« مثلا ما در مسکو که بودیم، آقای تاج مریض شد و من آنجا بودم. پس از پیروزی برابر مراکش قرار بود فدراسیون پاداشی را به بازیکنان بدهد. آقای تاج بنده خدا با قلب مریضش رفت و آمد. می‌دانید که جابجایی پول‌های ما هم باید از سفارت باشد.»


عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیرعامل سابق باشگاه‌های سپاهان و مس کرمان ادامه داد:« بالاخره پول آمد. وزیر محترم ورزش گفتند من باید بیایم پول را توزیع کنم. آقای کی‌روش می‌گفت اینکه پول وزارت ورزش نیست که وزیر ورزش بخواهد آن را توزیع کند و خود فدراسیون باید این کار را انجام بدهد. اگر می‌خواهد بیاید خودش باید یک تشویقی جدا بدهد. وزیر ورزش هم به کمپ تیم ملی آمد ولی آقای کی‌روش حاضر نشد در جلسه حضور پیدا کند. بعد ما کلی رفتیم از ایشان خواهش کردیم و بعد از نیم ساعت آمد.»
اسلامیان در ادامه به تمجید از کی‌روش پرداخت و رفتار او را منطقی توصیف کرد:« به هر حال ایشان زیر بار کارهای اینچنینی نمی‌رفت و به نظرم حرفش هم درست بود. یعنی خب این پولی که برای فدراسیون بود، طبق ضابطه باید توسط خود فدراسیون پرداخت شود و شما اگر می‌‎خواهید پولی بدهید باید خودتان پول بیاورید. چنین برخوردهایی داشت. به نظرم عزت نفسی داشت که شاید مقامات خیلی از این موضوع خوش‌شان نیاید.»

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا