اموزش فارکس

نکات تکمیلی رسم خط روند

 1. از لبه ی پارچه بسته به سلیقه تان به سمت پایین حرکت کنید و اندازه بزنید. این اندازه ی پهنای آستین مانتوی شما خواهد بود.
 2. دقیقا از جایی که علامت زدید، به موازات لبه ی بالایی پارچه حرکت کنید و عمق آستین را مشخص کنید.
 3. در این مرحله، از جایی که به عبارتی آستین تمام می شود، به سمت پایین و لبه ی پایینی پارچه خطی بکشید.
 4. کیمونوی شما آماده ی برش می‌باشد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که مستطیل کوچک رسم شده بر روی پارچه را با قیچی ببرید.
 5. حال تای پارچه را باز کنید و نتیجه را مشاهده کنید. درزها آستین و لبه ی مانتو را با ماشین خیاطی چرخ کنید.
 6. . پهنای مانتو را اندازه بگیرید و وسط آن را مشخص کنید. یک خط مستقیم و صاف از بالا تا پایین رسم کنید. سپس آن را ببرید.
 7. برای داشتن کیمونوی زیباتر، می‌توانید از یقه های مختلف و ساده مثل یقه ی گرد یا بدون یقه بنا به سلیقه ی خودتان استفاده کنید.
 8. مانتوی کیمونوی شما آماده ی پوشیدن است!

فصل چهارم ریاضی پنجم تقارن و چند ضلعی ها

قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست آورد
رابطه بدست آوردن قرینه یک شکل با دوران 180 درجه ای را درک کرده و به کمک آن یک شکل را بذست می آورد
مفهوم مرکز تقارن یک شکل را درک می کند
شکل های دارای مرکز تفارن را تشخیص می دهد

مبحث اول: تقارن محوری ریاضی پنجم

انواع تقارن:

3_ تقارن چرخشی
اولویت کتاب ریاضی پنجم وششم دبستان بر روی تقارن محوری و مرکزی بوده و این مباحث باید برای دانش آموزان در کلاس درسی مطرح گردد و در برخی منابع ، تقارن نوع سومی به نام تقارن چرخشی نیز بیان شده که این مبحث نیز برای آشنایی بیشتر مدرسین و دانش آموزان مطرح خواهد شد.

تقارن محوری ریاضی پنجم

توصیه می گردد برای شروع مبحث تقارن، ابتدا از مقدمه چینی و یادآوری مفهوم تقارن و خط تقارن بر روی چند مثال و شکل ساده در محیط اطراف دانش آموزان استفاده کرده تا ذهن دانش آموزان آماده دریافت اطلاعات جدید گردد.

برای مثال میتوانید شکل های متفاوتی را بر روی کاغذهای رنگی آماده کرده و با خود به کلاس ببرید.
گام اول : ابتدا می توانید از شکل های هندسی که روی کاغذهای رنگی از قبل آماده کرده اید

شروع به تدریس نمایید و این شکل ها را به دانش آموزان نشان داده و بعد از معرفی شکل ها می توانید از دانش آموزان بپرسید، چه کسی میتواند نکات تکمیلی رسم خط روند این شکل ها را به گونه ای فقط با یک بار تا کردن به دو شکل شبیه به هم تقسیم کند تا بعد از تا کردن، هر دو طرف خط تا، دقیقا روی هم منطبق گردند؟

اجازه دهید دانش آموزان در این فعالیت حضور داشته باشند.

برای مثال از شکل های زیر می توانید استفاده کنید.

(خط چین سبز رنگ خط تا می باشد)

حال به دانش آموزان بگویید که اگر به شکل ها دقت کنید،

مشاهده می کنید که شکل ها به دو قسمت هم اندازه و شبیه به هم تقسیم شده اند

و بعد از تا کردن این دو قسمت دقیقا روی هم منطبق شده و هرکدام از این قسمت ها قرینه ی هم می باشند

و به خطی که این شکل ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده خط تقارن یا محور تقارن گفته می شود

و به این نوع از تقارن، تقارن محوری گفته می شود.

در ادامه ی روند تدریس ، دانش آموزان می توانند مثال های دیگری را که در اطراف خود مشاهده می کنند را بیان کنند،

مانند: تخته کلاسی، پنجره و…..

تقارن محوری: قرینه یک شکل نسبت به یک خط را تقارن محوری می گویند.

خط تقارن (محور تقارن) ریاضی پنجم

به خطی که شکل نسبت به آن خط، دارای قرینه بوده واگر شکل را از روی این خط تا بزنیم،

دو قسمت شکل بر روی هم منطبق می گردند با عنوان خط تقارن یا محور تقارن نامیده می شود.
گام دوم : برای تثبیت روند یادگیری دانش آموزان میتوانید دوباره از چند شکل هندسی کاغذی استفاده کرده و یا چند شکل هندسی روی تخته کلاسی رسم کرده و از دانش آموزان بخواهید خط تقارن شکل ها را رسم کنند. بهتر است از شکل های ساده هندسی استفاده کنید و یا در صورت اینکه کلاستان مجهز به پروژکتور بوده، میتوانید از تصویر شکل های دیگر مانند گل ، پروانه، نقش بناهای تاریخی و….. استفاده کنید تا دانش آموزان با مثال های متنوع و بیشتری آشنا گردند.

روش رسم تقارن محوری:

توصیه می گردد در ابتدای تدریس تقارن محوری از کاغذهای شطرنجی استفاده کنید، زیرا تقسیم بندی از قبل روی این کاغذها انجام شده و دانش اموزان به سرعت با این روش ارتباط برقرار میکنند. همچنین برای شروع آموزش توصیه میگردد به ترتیب از رسم قرینه ی نقطه ، خط و شکل نسبت به خط تقارن استفاده کنید تا روش تدریس از ساده به مشکل و به صورت گام به گام صورت پذیرد.

الف: روش رسم قرینه ی نقطه

ابتدا محدوده ای از کاغذ شطرنجی را انتخاب کرده و خط تقارنی رسم کنید، سپس نقطه ای نکات تکمیلی رسم خط روند در یکی از سمت های خط تقارن رسم کرده و به دانش آموزان نشان داده و بگویید چگونه می توانیم قرینه ی نقطه را نسبت به خط تقارن رسم کرده یا مشخص کنیم؟

اولین روش: تا کردن کاغذ
ابتدا نقطه را پررنگ کرده و کاغذ را از روی خط تقارن تا کرده تا جایگاه نقطه در سمت دیگر خط تقارن مشخص گردد و بدین صورت میتوانیم قرینه ی نقطه را مشخص کرده و رسم کنیم.

دومین روش: قرینه یابی با کمک شمارش تعداد خانه ها

ابتدا به دانش اموزان توضیح دهید که در هر موقعیتی نمیتوانیم از روش تا کردن کاغذ استفاده کنیم، مثلا در صفحات کتاب و آزمون ها و ….. روش تا کردن زیاد منطقی نبوده و باید از روش دیگری استفاده کنیم. ابتدا خطی عمود از نقطه بر خط تقارن رسم کرده و تعداد واحد بین نقطه و خط تقارن را شمرده ( 3 واحد)، سپس همان خط را در همان راستا و در سمت دیگر ادامه داده ( 3 واحد) و انتهای خط ، مکان قرینه ی نقطه می باشد.

قرینه یابی با کمک شمارش تعداد خانه ها

ب: روش رسم قرینه ی خط

هر خط، ابتدا و انتهایی برای خود دارد که برای رسم قرینه ی یک خط ، می توانیم ابتدا و انتها هر خط را با کمک نمادهایی مانند نقطه یا ضربدر مشخص کنیم (برای رسم از نقطه استفاده کرده ایم).

سپس فرض میکنید خطی وجود ندارد و فقط قرار است قرینه ی نقاط مشخص شده را به صورت روش قبلی رسم نمایید،

بنابراین ابتدا قرینه ی نقاط را مشخص کرده و نهایتا قرینه ی دو نقطه را توسط خطی به هم وصل میکنیم.

روش رسم قرینه ی خط

ج: روش رسم قرینه ی شکل

محیط شکل ها از کنار هم قرار دادن نقاط و خطوط تشکیل شده ،

بنابراین ابتدا و انتهای هرکدام از این خطوط را مشخص کرده و یا به عبارت ساده تر راس های هر شکل را با کمک نمادهایی مانند نقطه یا ضربدر مشخص (برای رسم از نقطه استفاده کرده ایم) می کنیم .

فرض میکنید شکلی وجود نداشته و فقط قرار است قرینه ی نقاط مشخص شده را رسم نمایید ،

بنابراین برای شروع، قرینه ی نقاط را رسم و به همان ترتیب شکل اولیه به هم وصل می کنیم.
پیشنهاد: برای شروع تدریس و تمرینات اولیه، پیشنهاد میگردد نقاط و راس ها را شماره گذاری یا نام گذاری نمایید.

روش رسم قرینه ی شکل

گام سوم : برای اینکه دانش آموزان بتوانند تسلط بیشتری در رسم قرینه ی اشکال و خط تقارن بدست آوردند،

توصیه می گردد کاغذ شطرنجی را کنار گذاشته و از کاغذ معمولی برای رسم نقطه، خط و شکل ها استفاده کنید.

همچنین میتوانید تمریناتی برای دانش آموزان در نظر بگیرید تا خط تقارن شکل ها را پیدا و رسم کنند.

برای رسم قرینه در کاغذ معمولی استفاده از خط کش برای اندازه گیری الزامی بوده تا شکل به صورت دقیق رسم گردد.

مثال: قرینه ی شکل زیر را رسم کنید.

ابتدا راس های شکل را مشخص کرده و در صورت نیاز نام گذاری یا شماره گذاری کنید.

سپس خط کشی را روی یکی از راس های مشخص شده قرار میدهیم به صورتی که خط کش عمود بر خط تقارن باشد

(می توانید با مداد، خطی کم رنگ از راس تا خط تقارن رسم کنید)

سپس اندازه ی راس تا خط تقارن را مشخص کرده و همان خط کم رنک را در سمت دیگر خط تقارن ادامه میدهیم و به همان اندازه ی راس تا خط تقارن را در سمت دیگر مشخص کرده و به همین ترتیب تمامی راس های مشخص شده را انتقال میدهیم و نهایتا به همان ترتیب شکل اولیه ، نقاط را به هم وصل میکنیم.(خط های کم رنگ را نیز میتوانید در اتمام کار، پاک کنید)

رسم خط تقارن:
گاها با رسم کردن خطی بر روی بعضی از شکل ها، آن شکل به دو قسمت هم اندازه و شبیه به هم تقسیم میگردد که این دو قسمت نسبت به هم قرینه بوده و اگر شکل را از روی این خط تا بزنیم دو قسمت بر هم منطبق می گردند.

تعداد خط تقارن:

تعداد خط تقارن شکل ها ثابت نبوده و بعضی از شکل ها اصلا دارای خط تقارن نبود و بعضی از شکل ها هم میتوانند 1 الی بی شمار خط تقارن داشته باشند. در زیر خطوط تقارن برخی شکل ها رسم شده است.

نکته: چند ضلعی های منتظم به تعداد ضلع هایشان محور تقارن دارند.

به شکل هایی که اندازه ی ضلع ها و زاویه هایش باهم برابر باشند، چند ضلعی منتظم می گویند.

نکات تکمیلی رسم خط روند

در این کانال سعی در آموزش ساده نکات مهم در تحلیل تکنیکال از مباحث مقدماتی تا پیشرفته جهت استفاده دوستان تازه وارد به دنیای بورس داریم.
آدرس کانال آپارات
https://www.aparat.com/RezaModirShanechi

About
Platform

فهرست جامع مطالب آموزشی کانال به ترتيب مباحث و اولویت
#قسمت_اول

حمایت و مقاومت🔻
ویس اول 〰️ ویس دوم 〰️ ویس سوم 〰️ مثال تصویری
فیلم اول 〰️ فیلم دوم

حدضرر🔻
ویس اول 〰️ ویس دوم 〰️ ویس سوم 〰️ ویس چهارم
شرایط رعایت حد ضرر

فیبوناچی🔻
فیلم اول〰️فیلم دوم〰️فیلم سوم〰️فیلم چهارم〰️فیلم پنجم〰️فیلم ششم 〰️ فیلم هفتم
ویس اول〰️ویس دوم〰️ مثال تصویری

پولبک🔻
فیلم اول 〰️ فیلم دوم
تکمیلی اول 〰️ تکمیلی دوم

تابلوخوانی🔻
فیلم اول 〰️ فیلم دوم 〰️فیلم سوم 〰️ فیلم چهارم 〰️ فیلم پنجم 〰️ فیلم ششم 〰️ فیلم هفتم 〰️ فیلم هشتم 〰️ فیلم نهم 〰️ فیلم دهم 〰️ فیلم یازدهم
مثال خالی کردن حقوقی
ورود و خروج پول

کندل شناسی🔻
فیلم اول 〰️ فیلم دوم 〰️ فیلم سوم 〰️ فیلم چهارم 〰️ فیلم پنجم 〰️ فیلم ششم 〰️ فیلم هفتم 〰️ فیلم هشتم 〰️ فیلم نهم 〰️ فیلم دهم 〰️ فیلم یازدهم 〰️ فیلم دوازدهم 〰️ فیلم سیزدهم 〰️ فیلم چهاردهم

روند و خط روند🔻
فیلم اول

اندیکاتور و اوسیلاتور🔻
فیلم اول 〰️ فیلم دوم 〰️ فیلم سوم 〰️ فیلم چهارم 〰️ فیلم پنجم 〰️ فیلم ششم 〰️ فیلم هفتم
ADX 1 〰️ ADX 2 〰️ ADX 3 〰️ ADX 4
اندیکاتور UO اندیکاتور ATR

همراهی با سهم دوره اول🔻
فیلم اول 〰️ فیلم دوم 〰️ فیلم سوم 〰️ فیلم چهارم 〰️ فیلم پنجم

همراهی با سهم دوره دوم (سهام شارپی)🔻
فیلم اول 〰️ فیلم دوم 〰️ فیلم سوم

#آموزش_نکات_بورسی
#حمایت
#مقاومت
حمایت و مقاومت چیست و ساده ترین روش مشخص کردن آنها چگونه است.

دوستان زیادی در مورد حمایت و مقاومت یک سهم سوال دارند،
برای توضیح کامل این مطلب ترجیح دادم به صورت وویس یه مطلبی رو بفرستم که بتونم کاملتر توضیح بدم.
اگر یه…

فهرست جامع مطالب آموزشی کانال به ترتیب مباحث و اولویت
#قسمت_دوم

کانال های قیمتی استاتیک🔻
فیلم اول 〰️ فیلم دوم

مدل معاملاتی بلند مدت🔻
بلندمدت

تحلیل بنیادی🔻
فیلم اول 〰️ فیلم دوم 〰️ فیلم سوم

نوسانگیری🔻
سفارش گذاری

اصول فارکس 🔻
مقدمه ای بر فارکس

#استراتژی_معاملاتی

#مدل_معاملاتی_چهار_میانگین
#QuadEmaRsi

در ادامه به معرفی و آموزش یک مدل معاملاتی بسیار کاربردی و پر قدرت و در عین حال ساده با استفاده از مطالب آموزش داده شده در کانال میپردازیم.

این مدل معاملاتی با توجه به نیاز های معامله گران…

فهرست جامع مطالب آموزشی کانال به ترتیب مباحث و اولویت
#قسمت_سوم

شناخت ساختار بازار و استفاده از سیستم فراکتالی
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم

چگونگی شیت بندی معماری

ارائه دستی:
در این شیوه کلیه نقشه های آماده برای ارائه ، روی مقوای ارائه مجددا ترسیم می شوند (قبل از ترسیم باید برای نحوه چیدمان شیت تصمیم گیری شود !) و سپس با استفاده از تکنیک های مختلف راندو ، آنها را راندو میکنیم.

توجه به نکات زیر بسیار ضروریست:
*میتوان شیت را سیاه و سفید یا رنگی راندو کرد.
*برای ترسیم نقشه ها روی مقوا میتوان از روان نویس های نوک نمدی استفاده نمود.و سپس به راندو پرداخت.
*گاهی برای جلوه دادن به شیت در پلان های ترسیم شده درون ضخامت دیوار را با هاشور سیاه میکنیم و همینطور از هاشورهای کفسازی در اطراف پلان ها استفاده میکنیم.
*برخی ابزارهای رایج راندو عبارتند از : ماژیک، آبرنگ، مداد رنگی، آب مرکب یا رنگهای اکولین که هرکدام با تکنیک خاص خود اجرا میشوند
* میتوان از رنگهای مختلف مقوا استفاده نمود و برای ارائه نقشه ها روی رنگهای تیره از روان نویس یا کاربن سفید استفاده کرد.
*حتما در ارائه پلانها و نماها و پرسپکتیو از سایه استفاده کنیم.
* در اطراف پرسپکتیو بنا حتما تا حدودی محیط اطراف ولو در حد نشان دادن کف سازی ترسیم شود و به ترسیم بنا(حجم)بدون کف بسنده نکنیم.بهتر است از پرسناژ برای درک بهتر مقیاس و همچنین درختان و بافت گیاهی استفاده کنیم.
*حتما با فونت های خوانا هرکدام از نقشه های درون شیت معرفی شوند.

بعد از همه این توضیحات باید دقت کنید که طراحی شیت یک کار سلیقه ای و صد درصد تجربیست و به خلاقیت و میزان تبحر طراح بستگی دارد.
متبحر شدن در زمینه طراحی شیت جز با تمرین فراوان و دیدن نمونه های متعدد میسر نخواهد بود.

همانطور که میدانیم نحوه ارائه یک طرح یا اثر معماری اثر بسزایی در بیننده آن اثر خواهد داشت.
همانطور که پیش تر صحبت کردیم نکاتی باید برای پرزنتاسیون (Presentation) هر چه بهتر کار در نظر گرفت که در زیر به بعضی از آنها اشاره ای کوتاه خواهیم داشت :
1- در یک شیت همه اجزا باید خوانا باشند.
نباید به خاطر گرافیک شیت اطلاعات فنی شیت صدمه ببیند .مثلا یک نمای فنی نباید در شیت میان درخت و آسمان گم شود فقط به خاطر اینکه از لحاظ گرافیکی زیبا شود ! اطلاعات شیت باید واضح و روشن به همراه گرافیک زیبا باشند . و اطلاعات نباید فدای گرافیک شوند .
2- کلاژ کردن اجزای شیت بدون گرافیک هدفمند ممنوع.
اگر زمانی مجبور بودیم اجزای مختلف را بر روی کاغذی جدا ترسیم کنیم و بعد روی شیت اصلی بچسبانیم باید با تکنیک های خاص اجزای شیت را جوری به هم پیوسته نمایش داد که نتوان هیچیک از اجزای شیت را برداشت یا جابجا کرد.
3- تا جایی که امکان دارد در شیت معماری کادر بندی (مانند شیت های نقش های فنی شهرداری) دور شیت استفاده نشود!!
4- شیت بندی خود به معنای پرزانته کار است و تنها ده درصد کل شیت را با رنگ راندو بپوشانیم.
5- نباید در یک شیت نکات تکمیلی رسم خط روند زیاد از نوشته استفاده کرد.
در حقیقت معماری را با نوشته زیاد توضیح داد . خود معماری باید گویا باشد. اگر کاری را تحلیل میکنیم باید تا جایی که امکان دارد از بیان گرافیکی گویا استفاده کنیم.
6- اطراف پرسپکتیوهای شیت باید در حد مسیر پیاده و سواره و چگونگی دسترسی ها طراحی شود. اطراف پرسپکتیو ها نباید خالی بماند.
7- در شیت نباید اجزای تکراری داشته باشیم مگر در شرایطی که روی یک جزء بخواهیم چند تحلیل متفاوت داشته باشیم.
8- اگر در شیت چند تا پلان داشته باشیم ، نباید آنها را نزدیک هم ترسیم کنیم.
اگر پلان ها را نزدیک هم ترسیم کنیم و به اندازه کافی فضا بین آنها نباشد ممکن است به راحتی نتوان آنها را از هم تفکیک کرد . میتوان در فاصله بین پلان ها یک نما یا یک مقطع مرتبط با پلان قرار داد .
9- اگر در شیت چند مقطع و ننما داشته باشیم باید آنها را با نظمی خاص و مرتب در شیت قرار دهیم.
مثلا همه مقطع ها و نماها در یک ستون زیر هم و یا همگی بر روی یک خط برش زمین قرار گیرند.
10- شیت باید تعادل داشته باشد و پویا باشد .
11- اگر قصد راندو کردن اجزای شیت را داریم ، اول کل اجزا را ترسیم کنیم و سپس با رنگ راندو کنیم.
با ترسیم همزمان اجزای شیت و راندوی آن ممکن است همه اجزا را رنگ پر کرده و نهایتا شیت زیر رنگ ها نابود شود!

شیت بندی معماری

شیت بندی در معماری

ارائه کامپیوتری:

شیت های معماری می توانند با نرم افزارهای مرتبط با معماری ارائه شوند.
نرم افزار هایی مانند اتوکد،آرشیکد،اسکچ آپ،فتوشاپ و یا تری دی استودیو مکس و پاور پوینت (این نرم افزار ها متداولترین ها هستند و نرم افزار هایی رویت یا راینو و . نرم افزارهای دیگیری هستند که میتوان برای تهیه و ارائه شیت های معماری از آنها استفاده کرد)
معمولا روند به این ترتیب است که ابتدا نقشه ها با نرم افزار هایی مانند اتوکد یا آرشیکد یا رویت (Revit) بصورت دوبعدی رسم میشوند و سپس با کمک تری دی مکس یا اسکچ آپ حجم نیز طراحی و ایجاد میشود ( البته اتوکد و آرشیکد و رویت هم خود قابلیت سه بعدی سازی دارند )
از همه نرم افزارها نقشه ها را خروجی Jpeg یا JPG میگیرند و سپس در فتوشاپ شیت نهایی طراحی میشود و روی مقوا پلات گرفته میشود.

*در ارائه نهایی شیت ها با فتوشاپ میتوان از عکسهایی که از ماکت گرفته میشود نیز استفاده نمود.
*ترکیب رنگی شیت های ارائه ،افکت ها ، نوع چیدمان عکسها در شیت و . یک امر کاملا سلیقه ایست که به تجربه طراح شیت هم بسیار وابسته است.
*حتما از فونت برای معرفی نقشه ها و عکسها در شیت استفاده کنیم.
*شیت ها کلا میتوانند با یک نرم افزار طراحی شوند مانند اتوکد ! در این صورت شیت با خط و خطوطی که در اتوکد رسم میشود طراحی میشود و سپس نقشه ها در آن جاگذاری میشود و نهایتا روی مقوا پلات گرفته می شود.

شیت بندی معماری

در ادامه لیست تعدادی از مطالب در حوزه معماری که می تواند در افزایش دانش فنی شما موثر باشد را برایتان قرار داده ایم:

چطور مانتو بدوزیم؟ (آموزش مرحله به مرحله دوخت مانتو و کیمونو)

چطور مانتو بدوزیم؟ (آموزش مرحله به مرحله دوخت مانتو و کیمونو)

خریدن لباس همیشه آسان‌ترین و اولین گزینه است اما با وجود تمام این مزایا، همیشه هم بهترین انتخاب به شمار نمی‌آید. برای مثال بعضی از اوقات، بودجه‌ی محدودتری داریم یا حتی مدل و پارچه‌ی مدنظر را پیدا نمی کنیم. علاوه بر این‌ها، خرید بیش از حد لباس، تولیدکنندگان را مجبور به تولید مقدار بیشتری لباس می‌کند که آثار بسیار مخربی بر روی محیط زیست برجا می‌گذارد. از بهترین روش هایی که از خرید بی رویه‌ی لباس جلوگیری و از محیط زیست حفاظت می‌کند، می‌توان به به اشتراک گذاشتن لباس، خرید لباس های دست دوم و یا دوختن یک لباس اشاره کرد. در این مقاله قصد داریم راجع به دوختن مانتو صحبت کنیم. حتی اگر خیاطی بلد نیستید و مایلید بدانید که چطور مانتو بدوزیم؟ خواندن این مقاله به شما کمک می‌کند تا اولین مانتوی خودتان را بدوزید.

شما می‌توانید با نصب اپلیکیشن کمدا٬ مانتوهای دست دوز خودتان را راحت و بی دردسر برای فروش قرار بدهید.

در ابتدا چند نکته‌ی ساده و کاربردی را با هم بررسی می‌کنیم و سپس نحوه‌ی دوخت دو مدل مانتوی بسیار جذاب و آسان را خواهیم دید.

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی اول: انتخاب پارچه

قبل از شروع هر کاری، در ابتدا باید پارچه‌ی مورد نظرتان را تهیه کنید. پارچه‌ها در عرض‌های مختلفی قابل تهیه هستند و بنا به نیاز و مدل، انداز‌ه‌ی طول متغیر خواهد بود. جنس پارچه هم به مدل و فصل بستگی دارد.

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی اول: انتخاب پارچه

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی دوم: انتخاب مدل

اگر با اصول خیاطی آشنایی دارید، میلیون‌ها مدل در انتظار شما هستند اما اگر احیانا خیاطی بلد نیستید، انتخاب‌های شما کمی محدودتر می‌شوند؛ اما همیشه راهی هست و نباید ناامید شد. برای این که بدون آشنایی کافی با خیاطی بتوانید مانتو بدوزید، بهتر است در شروع کار به سراغ مدل‌های ساده تر و بدون الگو بروید. مانتوهای کیمونو بهترین انتخاب برای شروع هستند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. به خاطر داشته باشید که مانتوهای مدل‌دار و پیلی دار برای ابتدای مسیر انتخاب های مناسبی نخواهند بود.

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی دوم: انتخاب مدل

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی سوم: کشیدن الگو

در این مرحله، باید با دانشی که از خیاطی داریم و بنا به مدلی که انتخاب کردیم و انداز‌ه‌های سایز بدن، الگوی نهایی را بر روی کاغذ الگو بکشیم. این مرحله باید با دقت انجام شود تا لباس فرم زیبایی داشته باشد. اگر هم خیاطی بلد نیستید، نگران نباشید. می توانید از مانتوهای آماده‌تان کمک بگیرید و آن‌ها را روی کاغذ بکشید تا یک الگوی مانتو حاصل شود.

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی سوم: کشیدن الگو

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی چهارم: پیاده سازی الگو بر روی پارچه

پس از این که الگوها روی کاغذ کشیده شدند، هر قسمت از آن را باید با یک قیچی جدا کنیم. تکه های الگوی مورد نظر را با کمک سوزن ته گرد، بر روی پارچه می چسبانیم تا ثابت بماند. برای دوخت مانتو به الگوی آستین، قسمت جلو و قسمت پشت نیاز داریم.

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی چهارم: پیاده سازی الگو بر روی پارچه

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی پنجم: بریدن پارچه

بعد از وصل کردن الگو بر روی پارچه، در این مرحله باید با کمک قیچی، دقیقا مطابق با الگو، پارچه را ببریم. به خاطر داشته باشی که باید از کم و زیاد کردن اندازه ها در هنگام برش، خودداری کنید. استفاده از قیچی‌های تیز، کمک می‌کند تا برش‌های تمیز تری داشته باشیم.

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی پنجم: بریدن پارچه

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی ششم: کوک زدن تکه ها

اگر تا این مرحله به خوبی پیش رفته‌اید، تبریک می‌گویم! در این مرحله، ابتدا کاغذ الگو را از پارچه جدا کنید و سپس با کمک یک نخ و سوزن، تکه‌های جدا جدا را به هم دیگر بدوزید. آستین ها باید به حلقه آستین و قسمت های پشت و جلو باید به یک دیگر دوخته شوند. در این مرحله مانتو را پرو کنید تا عیب های احتمالی را برطرف کنید.

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی ششم: کوک زدن تکه ها

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی هشتم: چرخ کردن

با کمک یک ماشین خیاطی، روی کوک‌ها را چرخ کنید. دقت کنید که در این مرحله باید تمام تلاشتان را کنید تا خطوط را صاف و به دور از هر گونه انحراف بدوزید.

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله‌ی هشتم: چرخ کردن

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله ی نهم: اتو کردن درزها و برطرف کردن نواقص

با یک اتوی بخار، روی درزها را صاف کنید تا بتوانید عیب ها را راحت تر پیدا کنید. در این مرحله مانتو را به تن کنید و عیب گیری نهایی را انجام دهید.

چطور مانتو بدوزیم؟ مرحله ی نهم: اتو کردن درزها و برطرف کردن نواقص

تبریک می‌گویم. مانتوی شما آماده است! حالا که مراحل کلی دوخت یک مانتو را با هم بررسی کردیم، همان طور که در ابتدا گفته شد، دوخت چند مدل مانتوی بسیار آسان را با هم خواهیم دید. ایده بگیرید و خلاقیت را چاشنی کارتان کنید. مطمئن باشید که نتیجه فوق العاده خواهد بود.

چطور کیمونو بدوزیم؟

کیمونوها در اصل لباس‌های سنتی کشور ژاپن هستند. دوخت این لباس‌ها بسیار آسان است و همه‌ی شما می‌توانید در خانه با پارچه‌های مختلف آن‌ها را تهیه کنید. علاوه بر این، می‌توانید با کمی تغییرات بسیار ساده کیمونوهای بسیار متنوعی برای خودتان بدوزید و در فصل‌های مختلف مخصوصا تابستان به تن کنید.

چطور کیمونو بدوزیم؟

برای دوخت کیمونوها، بسته به قدی مانتویی که مدنظرتان است، باید به اندازه ی دو برابر آن پارچه تهیه کنید. این فرمول کلی و کلاسیک متراژ پارچه در هنگام دوخت یک کیمونو است. به طور معمول برای دوخت این مدل، به طور میانگین به یک و سه متر پارچه احتیاج دارید که می تواند بنا به قد مانتو متغیر باشد.

در هنگام دوخت کیمونو، بهتر است که از پارچه هایی با وزن سبک استفاده کنید چون جلوه ی بهتری به مانتو می‌دهند.

چطور کیمونو بدوزیم؟

چطور مانتوی کیمونو آستین‌دار بدوزیم؟

به جرات می‌توان گفت یکی از راحت ترین و خنک ترین مدل های مانتو برای فصل تابستان، کیمونوهای آستین دار هستند. دوخت این مدل یکی از ساده‌ترین مدل‌های مانتو می‌باشد. در ادامه مراحل دوخت کیمونوها را توضیح خواهیم داد:

 1. پارچه را روی زمین یا میز به پشت پهن کنید.
 2. پارچه را تا کنید تا طول آن نصف شود.
 3. پس از این که مرحله ی سوم را انجام دادید، پارچه را دوباره تا کنید تا عرض آن نصف شود. در این مرحله، پارچه ی شما آماده ی برش است و می توانید مدل مد نظرتان را روی آن پیاده کنید.

چطور کیمونو بدوزیم؟

مطابق شکل، در این مرحله شما مدل، پهنا و عمق آستین مانتو را مشخص کنید.

چطور کیمونو بدوزیم؟

 1. از لبه ی پارچه بسته به سلیقه تان به سمت پایین حرکت کنید و اندازه بزنید. این اندازه ی پهنای آستین مانتوی شما خواهد بود.
 2. دقیقا از جایی که علامت زدید، به موازات لبه ی بالایی پارچه حرکت کنید و عمق آستین را مشخص کنید.
 3. در این مرحله، از جایی که به عبارتی آستین تمام می شود، به سمت پایین و لبه ی پایینی پارچه خطی بکشید.
 4. کیمونوی شما آماده ی برش می‌باشد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که مستطیل کوچک رسم شده بر روی پارچه را با قیچی ببرید.
 5. حال تای پارچه را باز کنید و نتیجه را مشاهده کنید. درزها آستین و لبه ی مانتو را با ماشین خیاطی چرخ کنید.
 6. . پهنای مانتو را اندازه بگیرید و وسط آن را مشخص کنید. یک خط مستقیم و صاف از بالا تا پایین رسم کنید. سپس آن را ببرید.
 7. برای داشتن کیمونوی زیباتر، می‌توانید از یقه های مختلف و ساده مثل یقه ی گرد یا بدون یقه بنا به سلیقه ی خودتان استفاده کنید.
 8. مانتوی کیمونوی شما آماده ی پوشیدن است!

نکات تکمیلی دوخت مانتو و کیمونو

درزگیری را به خوبی انجام دهید تا مانتوی زیباتری داشته باشید.

سعی کنید خطوط را مستقیم رسم کنید تا بتوانید برش های صاف و دقیق تری بزنید.

می‌توانید پهنای آستین را بنا به سلیقه کم و زیاد کنید.

در کیمونوهای با آستین، می‌توانید به جای برش زاویه دار آستین، از منحنی استفاده کنید.

نحوه‌ی دوخت کیمونوی بدون آستین

این مدل، از مدل قبلی بسیار راحت تر است و مراحل دوخت این مدل مانتوی بسیار ساده، مشابه مدل قبلی است اما چند تفاوت ریز دارد:

 1. پارچه را از وسط تا کنید تا طول نصف گردد.
 2. در دو طرف پارچه، از لبه ی بالایی، تا اندازه ای که دوست دارید، به سمت پایین حرکت کنید. این اندازه، اندازه ی حلقه آستین شما خواهد بود. این کار را برای هر دو سمت پارچه انجام دهید.
 3. درزهای طرفین پارچه را چرخ کنید.
 4. کیمونوی شما آماده است.

چطور کیمونو بدوزیم؟

فروش مانتوی دست‌دوز از طریق اپلیکیشن کمدا

اگر شما هم اهل دوخت و دوز و فروش کارهای دستی‌تان هستید٬ اپلیکیشن کمدا اینجاست تا شما را به کمد دختران ایرانی متصل کند. کافی‌ست اپلیکیشن را دانلود کنید و عکس مانتوهای کار دستی‌تان را با اطلاعات سایز مانتو و جنس پارچه و …. وارد کنید. این هم چند نمونه از مانتوهای دست دوز دختران هنرمند کمدا:

فروش مانتوی دست‌دوز فروش مانتوی دست‌دوز فروش مانتوی دست‌دوز فروش مانتوی دست‌دوزفروش مانتوی دست‌دوز

آیا شما از قبل بلد بودید که چطور مانتو بدوزیم؟

اگر تجربه‌ای از دوخت مانتو دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

خیلی راحت! در این پست رادیومدا در 9 مرحله‌ی آسان دوختن مانتو را آموزش داده‌ایم.

در 12مرحله و به همراه عکس الگو، دوختن مانتو کیمونوی آستین دار را آسان یاد بگیرید.

دوختن مانتو کیمونوی بدون آستین راحت‌تر است. این پست را بخوانید تا در 4 مرحله مانتوی خودتان را بدوزید.

اگر شما هم خیاطی می‌کنید٬ اپلیکیشن کمدا اینجاست تا شما را به کمد دختران ایرانی متصل کند. کافی‌ست اپلیکیشن را دانلود کنید و عکس مانتوهای کار دستی‌تان را با اطلاعات سایز مانتو و جنس پارچه و …. وارد کنید.

نحوه خوابیدن پس از جراحی بینی چگونه است؟

نحوه خوابیدن پس از جراحی بینی

بهبودی پس از جراحی عمدتاً به نحوه مراقبت شما در دوره نقاهت بستگی دارد. باید در طول این دوره استراحت کنید و به اندازه کافی بخوابید. خوابیدن پس از جراحی به تقویت سیستم ایمنی کمک کرده و جریان خون بیشتری را به بینی منتقل می کند.

مشکل اینجاست که خوابیدن بعد از جراحی بینی به این راحتی نیست. از آن جا که بینی بسیار حساس می شود، باید خیلی مراقب باشید که هنگام خواب به بینی خود آسیب نرسانید. برای جلوگیری از این مشکل به مطالعه ادامه دهید و در مورد خوابیدن پس از جراحی بینی بیشتر بدانید.

حقایق مهم:

 • خوابیدن به پشت و بالا نگه داشتن سر بهترین حالت برای تقویت روند بهبودی و کاهش تورم پس از جراحی بینی است.
 • در اوایل دوره بهبودی خوابیدن به پهلو توصیه نمی شود.
 • خوابیدن روی شکم هنگام ریکاوری بعد از جراحی بینی ممنوع است، چون این حالت فشار زیادی را به بینی وارد کرده و می تواند نتایج جراحی را خراب کند.
 • بهتر است پس از جراحی تنها بخوابید تا کسی به بینی شما آسیب نرساند.

نحوه خوابیدن پس از جراحی بینی

بهترین حالت خواب بعد از جراحی بینی

خوابیدن به پشت بهترین حالت بعد از جراحی بینی است؛ چون خطر آسیب رساندن به بینی را کاهش می دهد. باید یک یا دو بالش زیر سر خود قرار دهید تا زاویه 45 درجه بگیرد و تورم سریع تر از بین برود.

همچنین چند بالش در اطراف خود بگذارید تا از غلت خوردن بدن هنگام خواب جلوگیری شود. برای کاهش درد کمر می توانید چند بالش نیز زیر پاهای خود اضافه کنید.

اگر عادت ندارید به پشت بخوابید و با خود فکر می کنید که چند روز باید به پشت بخوابم؟ باید بدانید که حداقل حدود یک هفته باید به این حالت بخوابید. با این حال، با جراح خود مشورت کنید زیرا او دوره مناسب برای مورد خاص شما را می داند.

به پهلو خوابیدن پس از جراحی بینی

خوابیدن به پهلو بعد از جراحی بینی توصیه نمی شود چون ممکن است باعث آسیب به بینی شود. خوابیدن به پهلو به بینی فشار وارد کرده و موجب گرفتگی بینی می شود. معمولاً پس از یک تا دو هفته می توانید به پهلو بخوابید؛ در مورد زمان دقیق از پزشک خود سوال کنید.

خوابیدن روی شکم بعد از جراحی بینی

شما باید بعد از جراحی بینی از خوابیدن روی شکم اجتناب کنید. خوابیدن روی صورت، احتمال خراب شدن نتایج بینی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. بینی شما پس از جراحی مستعد آسیب خواهد بود زیرا به دلیل جراحی حساس می شود.

نحوه خوابیدن پس از جراحی بینی

نکاتی در مورد خوابیدن پس از جراحی بینی

مهم است که بعد از جراحی به اندازه کافی نکات تکمیلی رسم خط روند بخوابید، بنابراین در اینجا به ذکر چند نکته در مورد خوابیدن پرداخته ایم:

 • تنها بخوابید: خوابیدن کنار پارتنر، همسر، کودکان یا حیوانات خانگی خود، ممکن است به بینی شما آسیب برساند. ریسک نکنید و سعی کنید مدت کوتاهی پس از جراحی بینی تنها بخوابید.
 • مصرف کافئین را کاهش دهید: قهوه و چای برای بسیاری از مردم مهم هستند و بخش اساسی از برنامه روزمره آن ها را در بر می گیرد. با این حال، مصرف نوشیدنی های کافئین دار می تواند با داشتن خواب مناسب تداخل پیدا کرده و ساعت بیولوژیکی شما را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین باید میزان مصرف کافئین را کاهش دهید، خصوصاً قبل از خواب.
 • گوشی خود را کنار بگذارید: کار نکردن با گوشی هنگام خواب می تواند به شما کمک کند که به سرعت به خواب بروید و مدت طولانی تری بخوابید.

آیا می توانم بعد از جراحی بینی قرص خواب بخورم؟

اگرچه خوابیدن بعد از جراحی بسیار مهم است، اما باید سعی کنید بدون استفاده از داروی خواب، به طور طبیعی بخوابید. در برخی موارد قرص خواب می تواند با داروهای شما تداخل پیدا کند. اگر بعد از جراحی در خوابیدن مشکل دارید با پزشک خود تماس بگیرید و از او بپرسید که آیا قرص خواب برای شما خوب است یا خیر.

چه زمانی می توانم بعد از جراحی بینی حالت عادی بخوابم؟

مدت زمانی که باید صبر کنید تا به طور طبیعی بخوابید به وضعیت شما بستگی دارد. به طور کلی، اکثر افراد می توانند بعد از 10 تا 14 روز به حالت قدیمی خود باز گردند. برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

نحوه خوابیدن پس از جراحی بینی

حرف آخر

خواب کافی بعد از جراحی بینی می تواند به شما کمک کند که بهترین نتیجه را از جراحی خود بگیرید و از هرگونه آسیب جلوگیری کنید. اگر بعد از جراحی در خواب دچار مشکل شدید و یا به اطلاعات بیشتری نیاز داشتید با ما تماس بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا